E-mail s běžnou/zálohovou fakturou/dobropisem/cenovou nabídkou odeslaný odběrateli – nastavení

Nastavení / záložka E-maily / Běžná faktura odesílaná zákazníkovi

Nastavení / záložka E-maily / Zálohová faktura odesílaná zákazníkovi

Nastavení / záložka E-maily / Opravný daňový doklad odesílaný zákazníkovi

Nastavení / záložka E-maily / Cenová nabídka odeslaná zákazníkovi

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Nastavení

Kartu otevřete v záložce E-maily poklepáním na odkaz Běžná/Zálohová faktura odesílaná zákazníkovi, Opravný daňový doklad odesílaný zákazníkovi, nebo Cenová nabídka odeslaná zákazníkovi.

Pro komfortnější a přehlednější komunikaci je možné sestavit vzorovou hlavičku a doprovodný text e-mailové zprávy pomocí řady proměnných, které do zprávy doplní konkrétní číslo dokladu, popis, datum splatnosti či vystavení, částku a měnu, jméno odběratele, název a číslo účtu vaší firmy, nebo přímo vaše jméno. Přehled použitelných proměnných vidíte přímo na kartě. Vzhledem k rozdílnému charakteru dokladů se konfigurace nastavuje zvlášť pro běžné faktur, zálohové faktury, opravné daňové doklady a pro cenové nabídky – aplikace pak sama vybere nastavení podle druhu dokladu. Odeslané faktury jsou v seznamu označené ikonou IK_faktura_odeslana_odberateli.

IK_odrazka Předmět – vzorová hlavička e-mailové zprávy obsahuje jméno vaší firmy, popis doklad a částku, na kterou je vystavený. Text včetně proměnných můžete libovolně změnit.

IK_odrazka Tělo e-mailu – text vlastní e-mailové zprávy se opět dá definovat pomocí řady proměnných. V poli je námi sestavený vzorový text, který obsahuje oslovení, pozdrav a proměnnou s vaším jménem. Podle potřeby si jej doplňte či upravte.

Při Odesílání dokladů máte možnost navržené texty libovolně upravit.