Prodejka odeslaná zákazníkovi

Nastavení /  záložka E-maily / Prodejka odeslaná zákazníkovi

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Nastavení

Kartu otevřete v záložce E-maily poklepáním na odkaz Prodejka odeslaná zákazníkovi.

Pro komfortnější a přehlednější komunikaci je možné sestavit vzorovou hlavičku a doprovodný text e-mailové zprávy pomocí řady proměnných, které do zprávy doplní konkrétní číslo dokladu, popis, datum vystavení, částku a měnu nebo přímo vaše jméno. Přehled použitelných proměnných vidíte přímo na kartě.

IK_odrazka Předmět – vzorová hlavička e-mailové zprávy obsahuje jméno vaší firmy, popis dokladu a částku, na kterou je vystavený. Text včetně proměnných můžete libovolně změnit.

IK_odrazka Tělo e-mailu – text vlastní e-mailové zprávy se opět dá definovat pomocí řady proměnných. V poli je námi sestavený vzorový text, který obsahuje oslovení, pozdrav a proměnnou s vaším jménem. Podle potřeby si jej doplňte či upravte.

Při Odesílání dokladů máte možnost navržené texty libovolně upravit.