Vzhled a číslování – Cenová nabídka

Nastavení / záložka Prodej / odkaz Cenová nabídka

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Nastavení

Kartu otevřete v záložce Prodej poklepáním na odkaz Cenová nabídka. Pro cenové nabídky si nastavujete vlastní číselnou řadu.

Číslování cenových nabídek

IK_odrazka Rok vystavení – nastavení roku vystavení cenové nabídky vám umožňuje upravit si číslo cenové nabídky pro současný a předcházející rok. V případě úpravy formátu čísla v jednotlivých letech, je potřeba pro každý rok znovu zadat původní formát čísla cenové nabídky.

IK_odrazka Formát čísla – vzorec, podle kterého se budou generovat čísla cenových nabídek, se dá zapsat jako kombinace neměnných znaků a proměnných, které jsou uvedené ve složených závorkách. Jako proměnné lze použít:

{N} pro číslo dokladu (tato proměnná je povinná), maximálně 4 znaky

{D} pro číselné označení dne, maximálně 2 znaky

{M} pro číslo měsíce, maximálně 2 znaky

{R} pro rok, maximálně 4 znaky

IK_odrazka Vzor čísla cenové nabídky – v poli vidíte číslo cenové nabídky vytvořené podle zadaného vzorce v podobě, kterou aplikace použije na příštím vystaveném dokladu. Můžete si zde zkontrolovat, jestli vám zadaný vzorec vyhovuje.

IK_odrazka Pořadové číslo posledního dokladu – při vystavení dalšího dokladu se jako proměnná {N} použije tato hodnota navýšená o jedna. To znamená, že pokud začínáte používat novou číselnou řadu, musíte do pole zapsat hodnotu 0. Jestliže smažete nějaký doklad v již používané číselné řadě, můžete číslo v tomto poli nastavit tak, aby se mezera v číselné řadě vyplnila. Aplikace přitom hlídá duplicitu, a pokud by měla použít číslo, které již nějaká faktura obsahuje, hodnotu přeskočí a použije nejbližší volné číslo.

IK_upozorneni Číslo cenové nabídky je neměnné a po uložení dokladu se nedá nijak upravit. Cenovou nabídku můžete v případě potřeby smazat, opravit si pořadové číslo a vytvořit ji znovu.

Formát názvu PDF souboru

IK_odrazka Formát názvu PDF souboru – zde si můžete zvolit formát názvu PDF souboru ze dvou nabízených možností. Pod tímto názvem se pak bude ukládat faktura do PC nebo odesílat e-mailem.