Vzhled a číslování – Interní doklad

Nastavení / záložka Prodej / odkaz Interní doklad

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Nastavení

Kartu otevřete v záložce Prodej poklepáním na odkaz Interní doklad. Pro interní doklady si nastavujete vlastní číselnou řadu.

Číslování interních dokladů

IK_odrazka Rok vystavení – nastavení roku vystavení interního dokladu vám umožňuje upravit si číslo interního dokladu pro současný a předcházející rok. V případě úpravy formátu čísla interního dokladu v jednotlivých letech, je potřeba pro každý rok znovu zadat původní formát čísla interního dokladu.

IK_odrazka Formát čísla – vzorec, podle kterého se budou generovat čísla interních dokladů, se dá zapsat jako kombinace neměnných znaků a proměnných, které jsou uvedené ve složených závorkách. Jako proměnné lze použít:

{N} pro číslo dokladu (tato proměnná je povinná), maximálně 4 znaky

{D} pro číselné označení dne, maximálně 2 znaky

{M} pro číslo měsíce, maximálně 2 znaky

{R} pro rok, maximálně 4 znaky

IK_odrazka Vzor čísla interního dokladu – v poli vidíte číslo interního dokladu vytvořené podle zadaného vzorce v podobě, kterou aplikace použije na příštím vystaveném dokladu. Můžete si zde zkontrolovat, jestli vám zadaný vzorec vyhovuje.

IK_odrazka Pořadové číslo posledního dokladu – při vystavení dalšího dokladu se jako proměnná {N} použije tato hodnota navýšená o jedna. To znamená, že pokud začínáte používat novou číselnou řadu, musíte do pole zapsat hodnotu 0.