Datum publikace 26. 06. 2023 Sdílet článek

Jak vyplnit přehled o příjmech a výdajích OSVČ

Author Seyfor, a. s. 5 minut čtení 5
Náhledový obrázek
Přehled OSVČ je dokument, se kterým se dříve či později setká každá osoba výdělečně činná. Tento dokument sice vyplňujete jen jednou ročně, o to větší ale má význam. Přinášíme proto stručného průvodce, který vám o přehledu řekne vše potřebné.

Co je to přehled OSVČ?

Přehled o výši daňového základu OSVČ (zkráceně přehled OSVČ) je oficiální formulář, ve kterém (jak název napovídá) osoby výdělečně činné dokládají výši daňového základu. Do konce roku 2021 byl dokument znám jako Přehled o příjmech a výdajích OSVČ, v lednu 2022 se ale kromě názvu změnil i obsah. Nově do formuláře zapisujete pouze výši daňového základu za uplynulý kalendářní rok, nikoliv kompletní příjmy a výdaje jako původně.

Jak přehled vyplnit?

Formulář můžete vyplnit hned několika způsoby. Tím nejtradičnějším je ruční vyplnění papírové podoby, kterou dostanete na příslušné pobočce Obecní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Zde ji pak můžete rovnou i odevzdat. O něco rychlejší metodou je formulář vyplnit elektronicky a poté jej jednoduše vytisknout.

Zdaleka nejrychlejší je ale vše vyřešit z pohodlí domova. Přímo na stránkách ČSSZ pro tento účel naleznete interaktivní formulář. Zde rovněž doporučíme přihlásit se na e-portál ČSSZ, kdy za vás  systém do formuláře automaticky vyplní identifikační a další údaje z databáze úřadu. Nejde o povinný krok, ušetří vám ale čas i práci.

Jak přehled o příjmech a výdajích OSVČ podat?

Pokud jste se rozhodli pro interaktivní formulář, můžete jej ve formátu XML poslat přímo příslušné OSSZ prostřednictvím veřejného rozhraní pro elektronické podání dokumentů, případně pomocí datové schránky. S datovou schránkou nebo elektronickým podpisem můžete přehled podat i v elektronicky čitelném formátu (typicky PDF), a to prostřednictvím e-podatelny nebo datové schránky příslušné OSSZ.

Ve zbytku případů vás čeká osobní návštěva úřadu. Zde jen dodáme, že přehled OSVČ nemusíte podávat vy sami a můžete k tomu zplnomocnit i jinou osobu. Plnou moc lze využít i u elektronického odevzdávání – stačí ji jen připojit jako přílohu, případně ji zaslat úřadu formou e-mailu.

Do kdy musím přehled podat?  

Formulář se odevzdává nejpozději měsíc ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání. S přihlédnutím k aktuálním termínům pro daňové přiznání tak musíte přehled OSVČ za rok 2022 dodat do následujících dní:

  • při podání daňového přiznání do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období (ať už elektronicky či v papírové podobě) je termín pro přehled 2. května 2023, 
  • při elektronickém podání daňového přiznání po 1. dubnu 2022 je třeba přehled odeslat do 1. června 2023, 
  • při podání přiznání daňovým poradcem pak máte s přehledem čas až do 1. srpna 2023

Přehled OSVČ a vedlejší činnost 

Přehled rozlišuje hlavní a vedlejší činnost OSVČ, kdy tu vedlejší nejčastěji provádějí lidé při zaměstnání, při studiu, v důchodu či na rodičovské dovolené. Konkrétně je vaše činnost vedlejší, pokud:

  • během ní vykonáváte zaměstnání s měsíčním platem alespoň ve výši minimální mzdy, 
  • pobíráte starobní, invalidní, vdovský nebo sirotčí důchod, 
  • jste na mateřské dovolené a/nebo pobíráte rodičovský příspěvek, 
  • jste uchazeč o zaměstnání, pobíráte sociální dávky nebo pečujete o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby (stupně I-IV) a je vaší osobou blízkou nebo s vámi žije ve stejné domácnosti, 
  • vykonáváte vojenskou službu v ozbrojených složkách (výjimkou jsou profesionální vojáci a civilní služba), 
  • jste nezaopatřené dítě. 

V přehledu musíte správně určit důvod, proč vedlejší činnost vykonáváte, a uvést počet měsíců, ve kterých jste byli za OSVČ vedlejší považováni. Pokud jsou důvody k vedlejší činnosti v databázi OSSZ, nemusíte k nim dokládat potvrzení, v opačném případě je vše třeba doložit příslušnými dokumenty. To se týká zejména studentů, péče o osoby nebo například výkonu vojenské služby.

U vedlejší činnosti mějte na paměti, že při hrubém ročním zisku nižším než 83 603 Kč neplatíte sociální pojištění. U vyššího zisku pak sociální pojištění počítáte jen z maximálního vyměřovacího základu. V případě, že máte naopak vyměřovací základ (tj. polovinu hrubého zisku) nižší než minimální, využijete pro výpočet stanovenou částku minimálního základu. O výpočtu sociálního a zdravotního pojištění jsme psali více v samostatném článku.

Pomůžeme vám ve světě OSVČ 

Ať už provozujete činnost hlavní nebo vedlejší, rádi vám s ní pomůžeme. Prvním způsobem, jak si ušetřit čas i práci, je využití online fakturační program iDoklad. Jedná se o praktického pomocníka, který vám výrazně zjednoduší jak fakturaci a správu účetních dokladů, tak i vytváření podkladů pro daňové přiznání. iDoklad za vás pohlídá všechny náležitosti a výrazně usnadní komunikaci s institucemi – to vše jednoduše a přehledně.

Pokud pak s OSVČ teprve začínáte, přijde vám vhod Mini akademie – online soubor třicítky videí s celkovou délkou přes 8 hodin, kde najdete mnoho užitečných tipů a triků z každodenní podnikatelské praxe. Pro nové podnikatele pak je vstup zcela zdarma.  

Související články

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 16
Přečíst článek

Co jsou to pohledávky a jak s nimi pracovat?

21. 02. 2024 4 minuty čtení 1
Přečíst článek