Datum publikace 31. 05. 2024 Sdílet článek

Jste OSVČ a plánujete založení rodiny? Začněte s placením nemocenského pojištění

Author Seyfor, a. s. 7 minut čtení 17
Náhledový obrázek
Když se podnikatelce narodí dítě, má vždy nárok na rodičovský příspěvek. Aby kromě toho dostala ona nebo otec dítěte i peněžitou pomoc v mateřství (tzv. mateřskou), musí si předem přispívat na nemocenské pojištění. Přečtěte si, jak dlouho musíte pojistné platit a jaký příspěvek do rodinné kasy vám to po narození dítěte přinese.

OSVČ a mateřská: pro její čerpání plaťte nemocenské pojištění

Na rozdíl od zaměstnanců si OSVČ nemocenské pojištění platí pouze dobrovolně. Rozhodně se jim ale vyplatí, pokud plánují založení rodiny. Na základě placení pojistného totiž podnikatelům vzniká nárok na mateřskou, případně otcovskou.

K dobrovolnému nemocenskému pojištění se jako OSVČ přihlásíte vyplněním formuláře, který podáte elektronicky, poštou nebo osobně na příslušné pobočce OSSZ.

TIP: Čtěte, jak se přihlásit k dobrovolnému nemocenskému pojištění.

Po přihlášení budete každý měsíc platit zálohy. Jejich výše činí 2,7 % z měsíčního vyměřovacího základu. Ten se vypočítá se jako polovina zisku uvedeného v posledním daňovém přiznání, kterou následně vydělíte 12. V roce 2024 je minimální vyměřovací základ 8 000 Kč, a tedy minimální měsíční zálohy na nemocenské pojištění jsou 216 Kč.

Dejte si pozor na splatnost – pojištění se platí vždy od prvního do posledního kalendářního dne v měsíci, za který se platí. Dnem platby je vždy až den, kdy se platba připíše na účet úřadu. Ve chvíli, kdy platbu neuhradíte, nárok na nemocenské pojištění, a tím i výplatu dávek, zaniká.

Přehled příjmů a výdajů, ze kterých si spočítáte výši vyměřovacího základu, najdete přehledně na jednom místě díky fakturačnímu programu iDoklad.

S platbou nemocenského začněte včas

Aby měla žena podnikatelka nárok na peněžitou pomoc v mateřství, musí nemocenské pojištění platit alespoň 270 dní (9 měsíců) v uplynulých dvou letech, a z toho 180 dní (6 měsíců) v roce před nástupem na mateřskou dovolenou. Když tedy plánujete založit rodinu, začněte nejdřív platit nemocenské pojištění.

Pokud jste si nemocenské pojištění jako žena OSVČ neplatila a čekáte dítě, přihlaste se k pojištění alespoň 3 měsíce před plánovaným termínem porodu. Získáte tím nárok na nemocenskou 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu.

V případě, že si pojištění nebudete platit vůbec, stále vám zůstává nárok na rodičovský příspěvek. Jeho výše se pro děti narozené po 1. 1. 2024 zvýšila na 350 000 Kč na jedno dítě nebo 525 000 Kč na vícerčata a čerpá se postupně. Příspěvek můžete pak čerpat jen do 3 let věku dítěte. Rychlost čerpání je dána výší odváděného nemocenského pojištění. Pokud jste si jej neplatili, budete rodičovský příspěvek dostávat ve výši 13 000 Kč měsíčně. Rodičovskou může čerpat jak matka, tak otec dítěte.

Rodičovský příspěvek dostáváte vždy až po skončení mateřské dovolené. Pokud matka nárok na mateřskou dovolenou nemá nebo o rodičovský příspěvek žádá otec, začíná se s čerpáním hned po narození dítěte.

Pokud plánujete další potomky, dejte pozor na délku čerpání. Příspěvek se totiž vyplácí vždy jen na nejmladší dítě bez ohledu na to, zda jste příspěvek za předchozí dítě už vyčerpali.

Čím vyšší pojistné, tím vyšší mateřská

Platila jste si pojistné dostatečně dlouho, abyste mateřskou získala – jak vysoké příspěvky tedy můžete očekávat? Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 % denního upraveného vyměřovacího základu za kalendářní den. Odvíjí se tedy od toho, jak vysoké nemocenské pojištění si platíte. Při minimálním pojistném (216 Kč měsíčně) budete mít nárok na mateřskou v celkové výši 36 260 Kč na jedno dítě, případně 47 915 Kč na dvojčata nebo vícerčata. (Částka za 28 či 37 týdnů, viz níže.)

Na mateřskou dovolenou můžete nastoupit 8 až 6 týdnů před očekávaným termínem porodu. V tu chvíli začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství, která se vyplácí 28 týdnů, u dvojčat a vícerčat 37 týdnů.

Kde nahlásit nástup na mateřskou

Pro nástup na mateřskou potřebujete od svého lékaře dostat originál tiskopisu Žádost o peněžitou pomoc v mateřství. Podáte jej přímo Okresní správě sociálního zabezpečení, u které jste evidováni. Nástup na mateřskou nahlásíte také zdravotní pojišťovně.

Dávky se vyplácí zpětně v měsíční lhůtě, tedy nejpozději do měsíce ode dne, kdy na OSSZ dodáte všechny potřebné doklady pro nárok na výplatu dávky.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Mateřská i pro otce a otcovská dovolená

Peněžitou podporu v mateřství může po uplynutí 6 týdnů od narození dítěte čerpat otec dítěte místo matky. Platí pro něj však stejná pravidla – předem musí platit nemocenské pojištění. Tato možnost se hodí zejména párům, kde si nemocenské pojištění žena neplatí, ale muž ano. Na OSSZ pak musí kromě žádosti o peněžitou pomoc v mateřství podat ještě písemnou dohodu o tom, že o dítě pečuje otec, a to s úředně ověřeným podpisem matky.

Na OSSZ se v takovém případě podává Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče. K žádosti musíte navíc přiložit ještě písemnou dohodu o tom, že o dítě pečuje otec, a to s úředně ověřeným podpisem matky – to lze provést přímo na pobočce OSSZ. Na mateřskou dovolenou otec nastupuje nejdříve 7. týden po porodu dítěte, do té doby příspěvek může čerpat jen matka.

Vedle toho si může otec nechat vyplatit i dávku otcovské poporodní péče, tzv. otcovskou. Tu může od roku 2022 nově pobírat 2 týdny místo původního 1 týdne, a to právě v období prvních 6 týdnů po narození dítěte. Pro nárok na otcovskou musí být otec zapsán v rodném listě dítěte a podat žádost o dávku prostřednictvím formuláře.

Zatímco mateřskou a rodičovskou dovolenou může čerpat vždy jen jeden z rodičů, otcovskou může otec pobírat zároveň s mateřskou, kterou dostává matka dítěte.

Co obnáší podnikání při mateřské

Zákon o nemocenském pojištění říká, že pokud pobíráte finanční pomoc v mateřství, nemůžete vykonávat výdělečnou činnost, za kterou vám mateřská náleží. U podnikatelek to znamená, že dokud pobírají mateřskou, nesmí osobně vykonávat podnikatelskou činnost, ze které odváděly nemocenské pojištění. Zde mohou svou práci pouze delegovat na zaměstnance, případně spolupracovníky.

Přímé podnikání na mateřské je možné ve dvou případech – pokud pobíráte mateřskou ze zaměstnání, případně pokud jste příjemkyní rodičovského příspěvku. V obou případech se bude vaše živnost považovat za živnost vedlejší. Ta má několik specifik:

  • první rok podnikání při mateřské nemusíte platit zálohy na sociální ani zdravotní pojištění; pojistné doplatíte jednorázově na konci roku po podání přehledu o příjmech a výdajích,
  • pokud váš hrubý roční zisk nepřesáhne rozhodnou částku (93 387 Kč pro rok 2022), nemusíte sociální pojištění platit vůbec, 
  • při překročení rozhodné částky platíte minimální zálohy na sociální pojištění (1137 Kč pro rok 2022),
  • zdravotní pojištění po prvním roce podnikání platíte vždy – zde vám výši záloh určí pojišťovna po odevzdání přehledu i příjmech a výdajích.

Potřebujete poradit s platbou nemocenského pojištění kvůli mateřské?

Přihlášením k dobrovolnému nemocenskému pojištění vás provede naše mini akademie, pro začínající podnikatele je vstup zdarma. Dozvíte se v ní mimo jiné vše o daních, účetnictví, fakturaci i cenotvorbě, tedy o všech oblastech, ve kterých podnikatelé nejčastěji tápou.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 25
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 53
Přečíst článek