Datum publikace 15. 02. 2023 Komentáře 0 Sdílet článek

Jste OSVČ a plánujete založení rodiny? Začněte s placením nemocenského pojištění

Author Solitea 6 minut čtení 10
Náhledový obrázek

Když se podnikatelce narodí dítě, má vždy nárok na rodičovský příspěvek. Aby kromě toho dostala ona nebo otec dítěte i peněžitou pomoc v mateřství (tzv. mateřskou), musí si předem přispívat na nemocenské pojištění. Přečtěte si, jak dlouho musíte pojistné platit a jaký příspěvek do rodinné kasy vám to po narození dítěte přinese.

OSVČ a mateřská: pro její čerpání plaťte nemocenské pojištění

Narozdíl od zaměstnanců si OSVČ nemocenské pojištění platí pouze dobrovolně. Rozhodně se jim ale vyplatí, pokud plánují založení rodiny. Na základě placení pojistného totiž podnikatelům vzniká nárok na mateřskou, případně otcovskou.

K dobrovolnému nemocenskému pojištění se jako OSVČ přihlásíte vyplněním formuláře, který podáte elektronicky, poštou nebo osobně na příslušné pobočce OSSZ.

TIP: Čtěte, jak se přihlásit k dobrovolnému nemocenskému pojištění.

Po přihlášení budete každý měsíc platit zálohy. Jejich výše činí 2,1 % z měsíčního vyměřovacího základu. Ten se vypočítá se jako polovina zisku uvedeného v posledním daňovém přiznání, kterou následně vydělíte 12. V roce 2022 je minimální vyměřovací základ 7 000 Kč, a tedy minimální měsíční zálohy na nemocenské pojištění jsou 147 Kč.

Přehled příjmů a výdajů, ze kterých si spočítáte výši vyměřovacího základu, najdete přehledně na jednom místě díky fakturačnímu programu iDoklad.

S platbou nemocenského začněte včas

Aby měla žena podnikatelka nárok na peněžitou pomoc v mateřství, musí nemocenské platit alespoň 270 dní (9 měsíců) v uplynulých dvou letech, a z toho 180 dní (6 měsíců) v roce před nástupem na mateřskou dovolenou. Když tedy plánujete založit rodinu, začněte nejdřív platit nemocenské pojištění.

Pokud jste si nemocenské pojištění jako žena OSVČ neplatila a čekáte dítě, přihlaste se k pojištění alespoň 3 měsíce před plánovaným termínem porodu. Získáte tím nárok na nemocenskou 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu.

V případě, že si pojištění nebudete platit vůbec, stále vám zůstává nárok na rodičovský příspěvek. Jeho výše pro rok 2022 je 300 000 Kč na jedno dítě nebo 450 000 Kč na vícerčata a čerpá se postupně. Rychlost čerpání je dána výší odváděného nemocenského pojištění. Pokud jste si jej neplatili, budete rodičovský příspěvek dostávat ve výši 10 000 Kč měsíčně po dobu 30 měsíců.

To může být problém, pokud plánujete mít další dítě – příspěvek se totiž vyplácí vždy jen na nejmladší dítě bez ohledu na to, zda jste příspěvek za předchozí dítě už vyčerpali.

Čím vyšší pojistné, tím vyšší mateřská

Platila jste si pojistné dostatečně dlouho, abyste mateřskou získala – jak vysoké příspěvky tedy můžete očekávat? Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 % denního upraveného vyměřovacího základu za kalendářní den. Odvíjí se tedy od toho, jak vysoké nemocenské pojištění si platíte. Při minimálním pojistném (147 Kč měsíčně) budete mít nárok na mateřskou v celkové výši 31 752 Kč na jedno dítě, případně 41 958 Kč na dvojčata nebo vícerčata.

Na mateřskou dovolenou můžete nastoupit 8 až 6 týdnů před očekávaným termínem porodu. V tu chvíli začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství, která se vyplácí 28 týdnů, u dvojčat a vícerčat 37 týdnů.

Kde nahlásit nástup na mateřskou

Pro nástup na mateřskou potřebujete od svého lékaře dostat originál tiskopisu Žádost o peněžitou pomoc v mateřství. Podáte jej osobně u příslušné OSSZ a následně ještě vyplníte Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, kterou už můžete podat i elektronicky. Nástup na mateřskou nahlásíte také zdravotní pojišťovně.

Dávky se vyplácí zpětně v měsíční lhůtě, tedy nejpozději do měsíce ode dne, kdy na OSSZ dodáte všechny potřebné doklady pro nárok na výplatu dávky.

Mateřská i pro otce a otcovská dovolená

Peněžitou podporu v mateřství může po uplynutí 6 týdnů od narození dítěte čerpat otec dítěte místo matky. Platí pro něj však stejná pravidla – předem musí platit nemocenské pojištění. Tato možnost se hodí zejména párům, kde si nemocenské pojištění žena neplatí, ale muž ano. Na OSSZ pak musí kromě žádosti o peněžitou pomoc v mateřství podat ještě písemnou dohodu o tom, že o dítě pečuje otec, a to s úředně ověřeným podpisem matky.

Vedle toho si může otec nechat vyplatit i dávku otcovské poporodní péče, tzv. otcovskou. Tu může od roku 2022 nově pobírat 2 týdny místo původního 1 týdne, a to právě v období prvních 6 týdnů po narození dítěte. Pro nárok na otcovskou musí být otec zapsán v rodném listě dítěte a podat žádost o dávku prostřednictvím formuláře.

Zatímco mateřskou a rodičovskou dovolenou může čerpat vždy jen jeden z rodičů, otcovskou může otec pobírat zároveň s mateřskou, kterou dostává matka dítěte.

Co obnáší podnikání při mateřské

Zákon o nemocenském pojištění říká, že pokud pobíráte finanční pomoc v mateřství, nemůžete vykonávat výdělečnou činnost, za kterou vám mateřská náleží. U podnikatelek to znamená, že dokud pobírají mateřskou, nesmí osobně vykonávat podnikatelskou činnost, ze které odváděly nemocenské pojištění. Zde mohou svou práci pouze delegovat na zaměstnance, případně spolupracovníky.

Přímé podnikání na mateřské je možné ve dvou případech – pokud pobíráte mateřskou ze zaměstnání, případně pokud jste příjemkyní rodičovského příspěvku. V obou případech se bude vaše živnost považovat za živnost vedlejší. Ta má několik specifik:

  • první rok podnikání při mateřské nemusíte platit zálohy na sociální ani zdravotní pojištění; pojistné doplatíte jednorázově na konci roku po podání přehledu o příjmech a výdajích,
  • pokud váš hrubý roční zisk nepřesáhne rozhodnou částku (93 387 Kč pro rok 2022), nemusíte sociální pojištění platit vůbec, 
  • při překročení rozhodné částky platíte minimální zálohy na sociální pojištění (1137 Kč pro rok 2022),
  • zdravotní pojištění po prvním roce podnikání platíte vždy – zde vám výši záloh určí pojišťovna po odevzdání přehledu i příjmech a výdajích.

Potřebujete poradit s platbou nemocenského pojištění kvůli mateřské?

Přihlášením k dobrovolnému nemocenskému pojištění vás provede naše mini akademie, pro začínající podnikatele je vstup zdarma. Dozvíte se v ní mimo jiné vše o daních, účetnictví, fakturaci i cenotvorbě, tedy o všech oblastech, ve kterých podnikatelé nejčastěji tápou.

Související články

Nedaňové náklady: které to jsou?

29. 09. 2023 5 minut čtení 0
Přečíst článek

Obrat, čistý obrat a DPH – udělejte si pořádek v pojmech

27. 09. 2023 3 minuty čtení 0
Přečíst článek

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *