Datum publikace 10. 08. 2022 Sdílet článek

Jste v zisku, nebo ve ztrátě? Zjistíte to z výsledku hospodaření

Author Seyfor, a. s. 4 minuty čtení 7
Náhledový obrázek

Každá firma, ať už vyrábí ručně pletené svetry, nebo nanovlákna pro biomedicínu, vykazuje na konci účetního období zisk, nebo ztrátu. Tato informace zajímá vedení firmy, věřitele, odběratele nebo dodavatele. Výsledek hospodaření jim napoví, jestli s firmou mají obchodovat a usnadní přípravu strategie. Poradíme vám, jak ho zjistit a jak s ním pracovat.

Výpočet výsledku hospodaření: rozdíl výnosů a nákladů

Výnosem jsou všechny peníze, které podnik získal ze svých činností za určité období (obvykle se počítá za měsíc nebo za 12 měsíců) bez ohledu na to, jestli jim zákazníci v daném období skutečně zaplatili. Konkrétně jde o:

 • provozní výnosy – tržby z prodeje,
 • finanční výnosy – zisk z investic, cenných papírů, vkladů a účastí,
 • mimořádné výnosy  – získané například prodejem odepsaného majetku.

Náklady představují jakýkoliv současný nebo budoucí výdej peněz. Rozdělují se na 13 typů:

 1. finanční náklady – spojené s úrokovou mírou, daněmi, cenou investic a amortizací,
 2. fixní náklady – například nájemné,
 3. variabilní náklady – například cena surovin,
 4. mezní náklady– zvýšení celkových nákladů spojené s výrobou jednoho výrobku navíc,
 5. utopené náklady – vynaložené náklady, které již nelze získat zpět,
 6. náklady obětované příležitosti – příjmy z určité činnosti, které nakonec nezískáme, protože jsme je investovali do jiné činnosti,
 7. přímé náklady – náklady na suroviny, polotovary, obaly, někdy i mzdy atp.,
 8. nepřímé náklady – náklady, které nelze přímo přiřadit k určitému výkonu, ale musí se rozpočítat, například mzdy režijních pracovníků, energie,
 9. transakční náklady – vedlejší náklady vynaložené například na vymáhání kontraktů,
 10. prvotní náklady – vložené na vstupu do výroby,
 11. druhotné náklady – na vlastní výkony,
 12. výrobní náklady – potřebné k zajištění výroby, zpravidla jednoho kusu,
 13. náklady nákupu v podniku.

Zisk vznikne, pokud jsou výnosy vyšší než náklady. Pokud jsou výnosy nižší než náklady, vzniká ztráta. 

Potřebné informace k výsledku hospodaření zjistíte z výsledovky

Výsledovka neboli výkaz zisku a ztráty má předepsanou strukturu. Na jedné straně figurují nákladové účty a druhé druhé straně jsou výnosy. Výsledovka uvádí, jakého výsledku hospodaření jste dosáhli za sledované období (tím je obvykle posledních 12 měsíců). Obsahuje i porovnání s výsledkem hospodaření minulých let. Podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví je povinnou součástí účetní závěrky pro:

 • právnické osoby se sídlem v ČR,
 • osoby ze zahraničí, které podnikají na území ČR nebo zde provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů,
 • fyzické osoby, zapsané jako podnikatelé v obchodním rejstříku,
 • podnikající fyzické osoby, jejichž obrat přesáhl za minulé období 25 000 000 Kč,
 • fyzické osoby, které se samy rozhodly vést účetnictví,
 • fyzické osoby, které musí vést účetnictví podle zvláštního právního předpisu,
 • podnikající fyzické osoby, pokud jsou zároveň součástí společnosti fyzických osob a je-li alespoň jeden z nich některou z výše uvedených kategorií.

Fyzické osoby s malým a středním podnikáním, neziskové organizace provozující prospěšnou činnost malého rozsahu a organizace a instituce státu nebo obecní samosprávy sestavují výsledovku ve zkráceném rozsahu (zahrnuje pouze položky uvedené v příloze č. 2 nebo 3 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. označené římskými číslicemi, písmeny a výpočtové položky).

Ostatní účetní jednotky ji sestavují v plném rozsahu (Výkaz zahrnuje všechny položky ve stanoveném pořadí uvedené v příloze č. 2 nebo 3 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.).

Zisk vs. příjem

Výsledkem hospodaření by měl být zisk. Nepleťte si však tento pojem s příjmem

 • Příjem je váš čistý výdělek. 
 • Zisk je částka, která z těchto příjmů zůstane po odečtení všech výše zmíněných nákladů. 

Přehled příjmů a výdajů nezískáte z výsledovky, ale z cash flow výkazu

Příklad: Firma XY vyrábí pletené svetry. Každý z nich stojí 1 000 Kč. V roce 2021 jich prodala 5 000. Příjem firmy za toto období tedy činil 5 000 000 Kč. Za mzdy, suroviny, nájemné a další náklady utratila firma 3 000 000 Kč. Její zisk za dané období je tedy 2 000 000 Kč. 

Pokud vám po odečtení všech nákladů vyjde číslo v záporných hodnotách, dostali jste se do ztráty. I když vám vyšla ztráta, počítá se základ daně a musíte vyplnit daňové přiznání. 

Základ daně pro daňové přiznání můžete snížit pomocí daňově uznatelných výdajů. 

S podnikáním teprve začínáte?

Abyste se v začátcích vyhnuli zbytečným chybám, připojte se do mini akademie. Najdete zde rady odborníků, které vám pomohou nejen s účetnictvím a výsledovkou, ale i daňovým přiznáním nebo fakturami.

Související články

[Podnikání v invalidním důchodu] Vše, co potřebujete vědět, abyste se stále mohli realizovat

07. 05. 2024 20 minut čtení 1
Přečíst článek

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 23
Přečíst článek