Datum publikace 28. 01. 2022 Sdílet článek

Kdy se OSVČ vyplatí vést daňovou evidenci

Author Seyfor, a. s. 4 minuty čtení 4
Náhledový obrázek

Daňová evidence je typickou formou účetnictví, kterou využívají fyzické osoby. Kromě ní mají na výběr také paušální daň, evidenci příjmů a výdajů nebo „podvojné“ účetnictví. Často je ale pro OSVČ nejvýhodnější právě daňová evidence. Víte, kdy to je?

Podle náročnosti administrativy můžeme uvedené varianty seřadit následovně:

 • paušální daň,
 • evidence příjmů a pohledávek (tedy uplatňování výdajů procentem z příjmů),
 • daňová evidence
 • a účetnictví.

Pokud je tedy jedním z vašich cílů co nejjednodušší administrativa, pravděpodobně se v první řadě zaměříte na paušální daň nebo evidenci příjmů a výdajů. Obě varianty ale mají své limity.

Paušální daň

Paušální daň je novinka, kterou můžete využít od roku 2021. Umožňuje vám v jedné platbě uhradit zálohu na:

 • daň z příjmů,
 • důchodové pojištění
 • a zdravotní pojištění.

Každý měsíc tak stačí poslat jedinou platbu. A pokud splníte všechny potřebné podmínky – váš roční příjem je menší než 1 milion korun, nejste plátce DPH a nemáte příjmy ze závislé činnosti – nemusíte podávat daňové přiznání.

Zároveň však nemůžete uplatnit žádné daňové slevy a odečitatelné položky. Ať už je to například sleva na dítě nebo odpočet zaplacených úroků z hypotéky.

Navíc tuto variantu mohou využít jen OSVČ s příjmy do 1 milionu korun za rok. Musíte proto své příjmy evidovat a případné kontrole z finančního úřadu prokázat, že zmíněný limit splňujete.

Evidence příjmů a pohledávek

Pro mnoho OSVČ je nejvýhodnější evidence příjmů a výdajů – tedy uplatnění výdajů v daňovém přiznání pomocí výdajového paušálu. Pohybuje se od 30 % do 80 %. Podle toho, v jakém oboru podnikáte.

Také v tomto případě musíte jen evidovat své příjmy plus případné pohledávky. Nehrozí vám tedy žádná složitá administrativa.

Evidence příjmů a pohledávek se ovšem vyplatí, jen pokud jsou skutečné výdaje nižší než výdajový paušál. V opačné situaci je pro OSVČ lepší vést daňovou evidenci.

Odpočty pomocí výdajového paušálu navíc uplatníte jen v případě, že jsou vaše příjmy nanejvýš 2 miliony korun za rok.

Daňová evidence u OSVČ

Vzhledem k uvedeným limitům využívá řada OSVČ daňovou evidenci. V ní pracujete se skutečnými příjmy i se skutečnými výdaji. Obě položky tedy musíte evidovat.

Jak přesně má evidence vypadat zákon neříká. Přizpůsobíte ji tedy svým potřebám. Důležité je, aby odrážela skutečné údaje.

Využijte například fakturační program iDoklad. Nejen, že jsou v něm uložené veškeré faktury, které prostřednictvím iDokladu vydáte, ale snadno v něm evidujete i své výdaje. Potřebné doklady tak máte na jednom místě a snadno je předložíte případné kontrole z finančního úřadu.

Kromě příjmů a výdajů musí OSVČ v daňové evidenci vést údaje také o svých:

 • závazcích
 • a majetku.

Velkou výhodou daňové evidence je vysoký limit příjmů – zejména v porovnání s předchozími variantami účetnictví. Daňovou evidenci můžete vést do doby, než váš příjem překročí 25 milionů korun za kalendářní rok.

TIP: Podrobnější informace o vedení daňové evidence najdete v našem článku Návod pro OSVČ: Jak vést daňovou evidenci.

Účetnictví a OSVČ

Účetnictví vám dá nejvěrnější přehled o vašem podnikání. Zároveň je ale administrativně nejnáročnější a většina podnikatelů se neobejde bez pomoci účetních. Proto dávají OSVČ přednost daňové evidenci, evidenci příjmů a pohledávek nebo paušální dani.

V účetnictví už nesledujete příjmy a výdaje, ale náklady a výnosy.

Na rozdíl od daňové evidence a dalších zmíněných variant navíc není pro OSVČ důležité, kdy vydali nebo přijali platbu. Zásadní je věcná a časová souvislost nákladů a výnosů.

Podle zákona o účetnictví musí vést účetnictví například fyzické osoby, které:

 • jsou jako podnikatelé zapsané v obchodním rejstříku,
 • měly za předcházející kalendářní rok příjmy vyšší než 25 milionů korun,
 • nebo které se k vedení účetnictví samy rozhodnou.

Jak zjistit, kdy se OSVČ vyplatí daňová evidence

Základním vodítkem pro stanovení vhodného typu účetnictví jsou vaše příjmy za uplynulý rok. Pokud jsou vyšší než 2 miliony korun, nemůžete vést jen evidenci příjmů a pohledávek.

U paušální daně je navíc limit ještě o 1 milion nižší.

Často se ale OSVČ daňová evidence vyplatí už dříve. A to když má vyšší výdaje, než jaké jí přiznává příslušný paušál v evidenci příjmů a pohledávek.

Dobře si proto tyto položky spočítejte.

A pokud vás zajímají i další tipy, které vám pomůžou s daněmi, fakturací, účetnictvím a podnikáním, vyzkoušejte mini akademii pro začínající podnikatele. Zkušení účetní, právníci a daňoví poradci vám v sérii videí poradí se vším, co potřebují začínající podnikatelé vědět.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 25
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 53
Přečíst článek