Datum publikace 26. 08. 2022 Sdílet článek

Koho se týká základní sazba DPH a jak je vysoká

Author Seyfor, a. s. 4 minuty čtení 1
Náhledový obrázek

Při prodeji zboží navyšujete jeho cenu o daň z přidané hodnoty (DPH). Zákazník vám ji zaplatí a vy ji následně odvádíte státu. Tedy pokud jste plátce DPH. Čtěte, kdy vaše zboží a služby spadají pod základní sazbu DPH a jaká je její výše.

DPH platí všichni, státu ji odvádí jen plátci

Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z hlavních příjmů do státního rozpočtu. Platí ji všichni spotřebitelé v ceně zboží a služeb. Prodávající (plátci daně) pak DPH odvádí státu.

Pokud máte za posledních 12 měsíců obrat menší než 1 milion korun, plátcem být nemusíte. Některým OSVČ se plátcovství nevyplatí a drží si příjmy pod touto hranicí. Naopak pro jiné je placení DPH nevyhnutelným krokem při rozšiřování firmy. A pro některé je výhodné DPH platit, i když by nemuseli. Například když nakupují suroviny se základní sazbou DPH a jimi prodávané zboží spadá do kategorie se sníženou sazbou.

TIP: Zjistěte, zda je pro vás výhodné stát se dobrovolným plátcem DPH.

Základní sazba DPH

Ať už musíte nebo se dobrovolně chcete stát plátcem DPH, potřebujete kromě potřebné administrativy vědět, s jakou sazbou DPH máte pro své prodeje počítat a o jakou částku navyšovat cenu za své zboží.

V současnosti máme v Česku tři sazby DPH:

  • základní sazba 21 %,
  • snížená sazba 15 %,
  • druhá snížená sazba 10 %.

Každá se vztahuje na jiné druhé zboží a služeb. Zatímco základní sazba DPH platí pro většinu produktů a služeb, snížené sazby DPH se týkají nezbytného zboží, které chce stát učinit pro spotřebitele dostupnější. Spadají sem například léky nebo kojenecká výživa, kompletní výčet je v příloze zákona o dani z přidané hodnoty.

Jak si spočítat DPH

Ve většině případů se tedy na zboží vztahuje 21% základní DPH sazba. Výše DPH  se vypočítá snadno: základ daně (cenu zboží) vynásobíte hodnotou 0,21. Výsledek přičtete k ceně zboží a získáte cenu včetně DPH, kterou vám za zboží kupující zaplatí.

Od roku 2019 se při bezhotovostní platbě daň nesmí zaokrouhlovat na celé koruny. U platby v hotovosti se částka zaokrouhluje a haléře se nezapočítávají do základu daně.

Změny základní sazby DPH

Stejně jako se v průběhu let mění pravidla pro výpočet DPH a zaokrouhlování nebo zařazení zboží a služeb do skupin podle sazeb, mění se i samotná výše sazeb. Při změnách vždy platí, že používáte sazbu daně platnou ke dni vzniku povinnosti tuto daň přiznat.

období

základní sazba DPH

snížená sazba DPH

1993–1994

23 %

5 %

1995 – 30. 4. 2004

22 %

5 %

1. 5. 2004 – 2007

19 %

5 %

2008–2009

19 %

9 %

2010–2011

20 %

10 %

2012

20 %

14 %

2013–dnes

21 %

15 % *

* Od roku 2015 se zavedla druhá snížená sazba ve výši 10 %.

Výše sazeb DPH je omezena Evropskou unii, která stanovuje minimální hodnotu základní sazby 15 % a snížené sazby 5 %. Doporučuje také služby a produkty, pro které snížená sazba platí.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Fakturace a základní sazba DPH

S plátcovstvím DPH se pojí složitější fakturace. Plátci DPH vystavují faktury s názvem Faktura – daňový doklad, na které uvádí mimo jiné to, že jsou plátci DPH, a také sazbu daně. Neplátci DPH naopak na fakturách uvádí o dani jedinou zmínku – větu „Nejsem plátcem DPH“ a cena jejich zboží zatížena daní není.

S fakturací i podklady k přiznání k DPH nebo kontrolnímu hlášení vám pomůže fakturační program iDoklad. Stačí si zaškrtnout možnost „plátce DPH“.

Kromě daňových odvodů musí plátce DPH:

  • vést daňovou evidenci a spolu s daňovými doklady ji archivovat po dobu 10 let,
  • pravidelně za každé zdaňovací období (měsíc nebo kvartál) podávat přiznání k DPH
  • a kontrolní hlášení.

TIP: Čtěte, na co nezapomenout, když se stanete plátcem DPH.

Tápete ve výpočtu daně z přidané hodnoty?

Veškerou administrativou spojenou s DPH vás provede naše mini akademie, pro začínající podnikatele je vstup zdarma. Ve více než 30 videích se dozvíte další informace o DPH a o povinnostech plátců a také o daních, účetnictví, fakturaci i cenotvorbě, tedy o všech oblastech, ve kterých podnikatelé nejčastěji tápou.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 25
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 53
Přečíst článek