Datum publikace 29. 09. 2023 Sdílet článek

Nedaňové náklady: které to jsou?

Author Seyfor, a. s. 5 minut čtení 21
Náhledový obrázek
Téma daňových a nedaňových nákladů se týká OSVČ a právnických osob, které vedou účetnictví. U každého výdaje musíte správně určit, jestli je daňový, nebo ne – toto určení ovlivňuje váš daňový základ.

Pokud vedete daňovou evidenci, týkají se vás daňové a nedaňové výdaje.

Daňové a nedaňové náklady

Daňové náklady jsou ty náklady, které jste vynaložili, abyste dosáhli svých příjmů. Typicky sem patří například: mzdy, nákup materiálu nebo platba za energie či za tvorbu vašeho firemního webu.

Nedaňové náklady jsou ty náklady, které jste nevynaložili k dosažení, zajištění a udržení svých příjmů. Podrobně se jim věnuje zákon o dani z příjmů v paragrafu 25, který vyjmenovává přes 40 různých skupin nedaňových nákladů. Dále z nich vybíráme z nich ty nejčastější.

Náklady na pořízení hmotného majetku

Tyto náklady jsou nedaňové, uplatňujete je totiž postupně ve formě odpisů.

Vyplacené podíly na zisku

Jestliže si vyplácíte podíl na zisku, jde o nedaňový náklad.

Penále, úroky z prodlení a pokuty od úřadů

Do nedaňových nákladů spadají i sankce od státních orgánů, např. penále vyměřené finančním úřadem nebo pokuta za špatné parkování.

Některé nepeněžní benefity pro zaměstnance

Mezi nedaňové náklady patří nepeněžní příspěvek na:

 • kulturní pořady (např. divadlo, koncert),
 • zájezdy,
 • sportovní akce,
 • tištěné knihy (mimo knihy, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy),
 • využití rekreačního, zdravotnického a vzdělávacího zařízení, závodní knihovny, tělovýchovných a sportovních zařízení (výjimky jsou v § 24).

Mezi nedaňové náklady také patří nealkoholické nápoje, které zaměstnancům poskytujete na pracovišti, např. káva a čaj. Výjimku má neperlivá voda, která je daňovým nákladem.

Výdaje na reprezentaci

Nedaňovými náklady jsou v této oblasti zejména výdaje na pohoštění (např. pozvete klienta na oběd) a dary pro obchodní partnery. Výjimku mají předměty, na kterých je vaše logo (případně název propagovaného zboží či služby) a jejich hodnota bez DPH nepřesahuje 500 Kč a zároveň nejde o alkohol či cigarety. Tyto dary si můžete dát do daňových nákladů. 

Z alkoholu má výjimku tiché víno, tj. veškeré nešumivé víno. Pokud tedy láhev vína opatříte logem a stojí do 500 Kč bez DPH, je daňovým nákladem. Pozor – tato výjimka brzy skončí. Změna má platit od ledna 2024.

Náklady na auto

Pokud používáte paušální výdaj na dopravu, neuplatníte si náklady na spotřebované pohonné hmoty a na parkovné při pracovních cestách.

Náklady jiného zdaňovacího období

Daňový náklad je daňovým nákladem pouze v aktuálním období. Pokud ho řešíte v jiném zdaňovacím období, stává se nedaňovým nákladem.

Příklad:

V prosinci 2022 kupujete služební mobil. Je to daňový náklad a zahrnete ho do nákladů uváděných v daňovém přiznání za rok 2022.

Pokud na to ale zapomenete, náklad neuplatníte a fakturu za mobil (znovu) objevíte až v srpnu 2023, z hlediska roku 2023 jde o nedaňový náklad.

Sociální a zdravotní pojištění OSVČ

Pokud jste OSVČ, která vede účetnictví, vaše náklady na vlastní sociální a zdravotní pojištění jsou nedaňové náklady. Jestliže ale máte zaměstnance, jako zaměstnavatel za ně platíte část záloh na tato pojištění. Ty už jsou daňově uznatelné.

Nedaňové náklady v kontextu

Nedaňové náklady si neuplatníte v daňovém přiznání. Ale v účetnictví je evidujete a mají vliv na váš čistý zisk.

U některých nákladů je obtížné stanovit, jestli patří skupiny těch daňových, nebo nedaňových. Doporučujeme problematiku konzultovat s odborníkem, protože v zákoně najdete řadu výjimek a upřesnění. Jestli jste zatím s žádným poradcem nespolupracovali, vyberte si ho z katalogu. Najdete v něm daňové poradce a účetní, kteří jsou připraveni s klienty spolupracovat i na dálku.

Můžete na ně také outsourcovat vedení účetnictví. Vy budete ve fakturačním programu, například iDokladu, vystavovat faktury a účetní si je odtamtud importuje do svého účetního programu, kde je dál zpracuje.

Nedaňové náklady: účty

Nedaňové náklady se nejčastěji evidují na těchto nákladových účtech:

 • Účet 513 – Náklady na reprezentaci
 • Účet 528 – Ostatní sociální náklady
 • Účet 543 – Dary
 • Účet 545 – Ostatní pokuty a penále
 • Účet 554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv
 • Účet 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti
 • Účet 574 – Tvorba a zúčtování finančních rezerv

Nedaňové náklady a DPH

Většina nedaňových nákladů je neúčinná i z hlediska daně z přidané hodnoty. To znamená, že si neodečtete DPH, které jste při pořizování konkrétní věci či služby zaplatili.

Jednou z výjimek jsou náklady jiného zdaňovacího období. Z hlediska daně z příjmů jsou nedaňovými náklady, takže si je v aktuálním daňovém přiznání neuplatníte. Ale z hlediska DPH si je můžete uplatnit – máte na to 36 měsíců.

Mini akademie vám pomůže s orientací

Pokud s podnikáním začínáte, zorientovat se v účetnictví není nic jednoduchého. Naštěstí vám s tím pomůže naše mini akademie, které je pro začínající podnikatele zdarma.

Související články

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 16
Přečíst článek

Co jsou to pohledávky a jak s nimi pracovat?

21. 02. 2024 4 minuty čtení 1
Přečíst článek