Datum publikace 05. 07. 2022 Sdílet článek

Přiznání k DPH: co obnáší a jaké jsou jeho druhy?

Author Seyfor, a. s. 6 minut čtení 8
Náhledový obrázek

Patříte mezi plátce DPH? V takovém případě se na vás vztahuje povinnost podávat i příslušné daňové přiznání. Stejně jako jiné podobné dokumenty, i zde je třeba dodržet určité termíny a náležitosti, kterými vás provede náš stručný průvodce. 

Pro koho je podání přiznání k DPH povinné?

Jak vyplývá z názvu, přiznání k dani z přidané hodnoty podávat každý plátce DPH. Tím se stanete v případě, že máte sídlo v tuzemsku a váš obrat za dvanáct předcházejících měsíců jdoucích po sobě přesáhl částku 1 milion Kč. Při překročení tohoto limitu následně máte 15 dní na to, abyste se k placení DPH zaregistrovali.  Vedle této povinné registrace se můžete plátcem DPH stát i dobrovolně, zatímco obchodníci se zahraničními zákazníky mohou využít institutu tzv. identifikované osoby

Kdy a jak je třeba přiznání podat?

Podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty máte coby plátce DPH povinnost podat přiznání nejpozději 25 dní po skončení zdaňovacího období. Mějte přitom na paměti, že tato lhůta nemůže být prodloužena a přiznání je třeba podat i tehdy, když vám za dané období nevznikla daňová povinnost. Ve stejné lhůtě musíte zaplatit i samotnou daň.

Co se periodicity platby týče, všichni noví plátci DPH po registraci automaticky přecházejí na měsíční zdaňovací období, tj. DPH musí přiznávat každý kalendářní měsíc. Za určitých předpokladů se můžete stát i čtvrtletním plátcem, k tomu ale musíte splňovat následující podmínky:

  • musíte být spolehlivým plátcem, tj. nikdy jste závažným způsobem neporušili svou daňovou povinnost,
  • váš obrat za předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 milionů korun,
  • nejste vedeni jako skupina.

Pak již stačí jen změnu oznámit finančnímu úřadu, a to nejpozději do konce ledna příslušného roku. Daňová přiznání následně podáváte do 25 dní po konci kalendářního čtvrtletí.

Způsoby podání přiznání k DPH

Od roku 2016 se již přiznání podává pouze v elektronické podobě. K podání elektronického daňového přiznání k DPH tak potřebujete buď datovou schránku, případně elektronický podpis. Pokud ani jedno nemáte, není vše ztraceno – během online podání máte možnost si vytisknout potvrzení o odeslání přiznání, které následně do pěti dnů osobně přinesete na finanční úřad. Zde jen připomínáme, že od roku 2023 bude datová schránka zřizována automaticky všem živnostníkům.

Samotné vyplnění můžete provést několika způsoby. Prvním je Daňový portál, kde můžete dokumenty vyplnit buď sami, případně využít průvodce krok za krokem. Zde ovšem počítejte s nutností ručního vyplnění zdanitelných plnění a dalších číselných položek, což z vaší strany vyžaduje poctivou evidenci všech daňových dokladů i zdanitelných částek.

Rychlejším a výrazně snazším způsobem je vytvořit si podklady pro přiznání v účetním programu, vygenerovat je ve formě XML souboru a ten následně elektronicky odeslat prostřednictvím datové schránky. Příkladem takového programu je online fakturační software iDoklad, ve kterém máte všechny své daňové doklady přehledně na jednom místě. Materiály pro daňové přiznání k DPH si pak vygenerujete několika kliknutími bez nutnosti ručního sčítání zdanitelných plnění.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Řádné, dodatečné a opravné přiznání k DPH

Každé přiznání k DPH podané ve výše uvedené lhůtě 25 dní po konci zdaňovacího období se považuje za přiznání řádné. Pokud ale po jeho odeslání zjistíte, že jste omylem zadali špatné údaje či jste něco vyplnit zapomněli, máte možnost chybu napravit opravným přiznáním. To lze odeslat nejpozději do konce lhůty pro řádné přiznání, a uvádí se v něm všechny údaje (tedy nikoliv jen ty, které chcete opravit).  

Zde mějte na paměti, že pokud je výsledná daň vinou chyby vyšší než ve skutečnosti, je opravné přiznání DPH nepovinné. Stejná situace nastává i tehdy, kdy chyba výši dani neovlivňuje. Naopak při nižší, než skutečné dani opravné hlášení podat musíte.  Na každý pád jste povinni vystavit opravný daňový doklad a/nebo opravit příslušný údaj v evidenci. Přiznání je třeba také jasně označit jako opravné. Pokud následně naleznete chybu i v opravném přiznání, nemusíte zoufat – můžete jej odeslat znovu a finanční úřad bude přihlížet pouze k poslednímu odeslanému přiznání. Pravidla zůstávají stejná jako výše.

Jiná situace nastává u chyb odhalených až po vypršení termínu pro řádné přiznání. Pro tento případ existuje institut tzv. dodatečného přiznání k DPH. I to je povinné pouze v případě, že je daň vinou chyby nižší, než má být. Na rozdíl od opravného přiznání v něm ale uvádíte pouze hodnoty lišící se oproti přiznání řádnému. Co do termínů je pak třeba dodatečné přiznání podat nejpozději do jednoho měsíce předcházejícího měsíci, kdy jste nesrovnalosti odhalili.

Nezapomeňte na dodatečné dokumenty

Pokud jste coby plátci DPH během minulého zdaňovacího období přijali či uskutečnili zdanitelné plnění na území ČR, máte povinnost k přiznání DPH přidat i kontrolní hlášení. To samé platí i při uplatňování nároku na odpočet daně, ve výsledku tak toto hlášení podávají prakticky všichni plátci DPH. Lhůta pro odevzdání je stejná jako u řádného přiznání k DPH. 

Osoby obchodující se zahraničním pak musí navíc vyplnit i souhrnné hlášení. Konkrétně tato povinnost platí pro všechny plátce DPH, kteří dodali zboží a/nebo poskytli služby zákazníkovi v jiném státě Evropské unie, případně svůj obchodní majetek přesunuli do jiné země eurozóny. 

Pomoc do začátků

DPH přiznání je jen jednou z řady věcí, na které musíte coby podnikatelé myslet – o to více, pokud teprve na poli podnikání začínáte. Pro usnadnění prvních krůčků vám nabízíme Mini akademii – online soubor více než třiceti videí o celkové délce přes 8 hodin, kde naleznete mnoho užitečných rad, tipů a triků týkajících se každodenní podnikatelské praxe. Pro začínající podnikatele je pak přístup zcela zdarma.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 29
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 71
Přečíst článek