Druhy účetních dokladů: jak se v nich vyznat

Author Solitea 2 minuty čtení 35

Účetní doklady nejsou jenom faktury a dobropisy. V podnikání se setkáte i s dalšími druhy účetních a daňových dokladů. Představíme vám ty nejčastější.

Faktury

Vše důležité o fakturách najdete v tomto velkém průvodci. Také jsme vysvětlili, jaký je rozdíl mezi účetními a daňovými doklady.

Pokladní doklady (účtenky)

Jako podnikatel máte povinnost evidovat všechny hotovostní toky. Pokladní doklady – příjmový či výdajový – jsou formou, skrze kterou se účtují pohyby hotovosti v pokladně. 

Pokladní doklad je jednoduchá účtenka, která ukazuje, kdo komu za co zaplatil v hotovosti. Díky poctivému vydávání pokladních dokladů sledujete veškeré hotovostní pohyby v pokladně.

V tomto článku zjistíte víc o pokladních dokladech.

Zjednodušený daňový doklad (paragon)

Pokud jste plátce DPH, vaše faktury jsou daňovým dokladem. Pokud ale přijímáte platbu do 10 000 Kč, nemusíte vystavovat přímo fakturu – daňový doklad, ale stačí, když vystavíte zjednodušený daňový doklad neboli paragon – daňový doklad. Více se o něm dozvíte v tomto článku.

Daňový doklad k platbě

Představte si, že jste plátcem DPH a vystavíte zálohovou fakturu na 50 % ceny zakázky. Jakmile vám ale dorazí peníze na účet, musíte do 15 dnů reagovat – v případě, že nemůžete vystavit fakturu, protože objednanou práci nemáte dokončenou, musíte vystavit daňový doklad k platbě.

Přečtěte si, jak fungují daňové doklady k platbě.

Dodací list, příjemka a výdejka

S tímto typem dokladů se nejčastěji setkají podnikatelé, kteří mají zboží ve skladu.

Příjemka je interní dokument s informací o zboží či materiálu, který jste přijali na sklad.

Výdejka logicky poukazuje na opak, tedy zboží a materiál, který jste ze skladu vydali.

Dodacím listem dokládáte, že jste zboží přijali na sklad, resp. jej vydali ze skladu. Detailní informace k dodacímu listu najde v tomto článku.

Výpisy z účtů

Také výpisy z účtů – zejména z bankovního vkladového účtu a úvěrového účtu – patří mezi doklady, které je třeba evidovat. První zmiňovaný informuje o pohybu peněz na bankovním účtu, výpis z úvěrového účtu  pak o všech náležitostech souvisejících s poskytnutým úvěrem. Pokaždé, když vám banka výpisy pošle, zaevidujte si je.

Vnitřní účetní doklady

Účetní doklady obecně můžeme rozlišovat podle různých kritérií, jedním z nejčastějších je rozlišení na „vnitřní“ a „vnější“. Jak už samotné názvy napovídají, vnitřní účetní doklady jsou takové, které zůstávají uvnitř podniku, například příjemka nebo výdejka.

Čím větší firma, tím větší a častější pohyby peněz jsou uvnitř firmy, a tak je potřeba i pro tyto účely evidovat různé doklady. Vnější doklad je pak ten, který jde z firmy vůči jinému subjektu (např. dodací list).

blank

Ptejte se iDoklad pozitivních účetních ve Facebookové skupině

Poradí vám s vašimi účetními či daňovými dotazy. A pokud se vám jejich rady zalíbí, můžete s nimi navázat novou spolupráci.

Chci vstoupit do skupiny

Žádost vám během chvilky schválí správce skupiny