Faktury

Nákup / Faktury

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Nákup

IK_skok_jinam Karta faktury

IK_skok_jinam Pokladní doklad

Popis základních ovládacích tlačítek, společných pro všechny seznamy, najdete zde. Seznam faktur navíc v záhlaví obsahuje i další speciální tlačítka:

IK_tisk Tisk – po stisku tlačítka si musíte vybrat jednu z nabídnutých tiskových sestav. Po potvrzení volby vás aplikace přepne do záložky Tisk, kde uvidíte náhled sestavy a můžete ji nejen vytisknout, ale také exportovat do některého z elektronických formátů. Pokud je sestava vícestránková (např. tisknete seznam nebo několik faktur současně), mezi stránkami listujete pomocí šipek v záhlaví. Tlačítko Tisk nabízí tyto sestavy:

IK_odrazka_odsazena Běžná faktura – pro tisk musíte mít vybranou alespoň jednu fakturu (na levé straně řádku má zatržené pole IK_fajfka), ale když si jich označíte větší počet, vytisknou se všechny (maximální počet faktur pro jeden tisk je omezený na 20 faktur).

IK_upozorneniNa kartě faktury se tiskne QR kód, pomocí kterého dokážete do svého chytrého telefonu načíst z faktury veškeré rozhodující údaje přímo do platebního příkazu. Podmínkou je pouze bankovní aplikace nainstalovaná v telefonu. Podrobnější popis uvádíme zde.

IK_odrazka_odsazena Pokladní doklad – tisk Pokladního dokladu je podmíněný existencí pokladního dokladu v záložce Pokladna. Pokladní doklad automaticky generuje pro faktury, které mají jako Způsob úhrady vybranou možnost Hotově nebo k sobě evidují úhradu v hotovosti. Úpravu pokladního dokladu lze provést v záložce Pokladna. Pokladní doklady se tisknou vždy podle nastavení šablony.

IK_odrazka_odsazena Seznam faktur – neoznačíte-li žádný doklad, vytiskne se kompletní seznam všech faktur seřazený tak, jak jej vidíte na obrazovce. Pokud použijete filtr, nebo některé doklady v seznamu individuálně označíte, přehled bude obsahovat jen vybrané doklady.

IK_odeslat Odeslat – prostřednictvím tlačítka Odešlete e-mailem všechny označené doklady.

IK_uhradit Uhradit – tlačítkem do neuhrazené faktury zavedete úhradu (na faktuře se zatrhne pole Uhrazeno), např. ve chvíli, kdy dostanete poštou bankovní výpis. Faktura bude označená ikonou IK_faktura_uhrazena a iDoklad do pole Datum platby zapíše aktuální datum.

IK_export_do_PDF PDF – prostřednictvím tlačítka si vyexportujete vybraný doklad do PDF. Tlačítko naleznete v řádkovém menu vybraného dokladu.

IK_nastaveni Nastavení – tlačítkem se přenesete do záložky pro nastavení parametrů faktur přijatých.

IK_soucet Součet – tlačítkem otevřete okno Statistika dokladů, ve kterém vidíte součet cen dokladů rozepsaný podle sazeb DPH. Do statistického zpracování vstupují označené doklady, nebo celý zobrazený seznam. Pokud seznam omezíte filtrem, součtuje se jen zobrazený výběr, a to i v případě, kdy je vícestránkový.

IK_export Export – tímto tlačítkem si vyexportujete seznam do formátu .xlsx (excel) nebo .csv.

Po stisku tlačítka se objeví výběr formátu souboru a také výběr sloupců, které mají být exportovány. Po nastavení a stisknutí tlačítka Export se v pravém dolním rohu obrazovky objeví okno s průběhem přípravy souboru a následně s tlačítkem pro stažení vyexportovaného souboru.

Tlačítko pro stažení souboru

Tlačítko pro stažení souboru

IK_upozorneni Funkce Export reaguje na zadaný filtr. V případě, že máte na seznamu zadaný filtr, vyexportují se pouze vyfiltrované položky. Stejně tak pokud máte v seznamu některé položky označené (zatržením okénka IK_fajfka) , vyexportují se pouze tyto označené položky.

IK_dalsi_funkce Další funkce Smazat příznak exportu – tlačítkem smažete z označených dokladů příznak exportu IK_exportovano. Doklady lze poté opětovně exportovat do účetních systémů.

Filtrování seznamu

Při větším množství dokladů si můžete práci s fakturami usnadnit nastavením kritérií pro výběr těch, které potřebujete sledovat nebo zpracovat (tisknout, odeslat, součtovat apod.). Pod ovládacími tlačítky jsou umístěné přepínače, kterými můžete doklady filtrovat z pohledu úhrad – pouhým výběrem jedné z možností omezíte seznam na Uhrazené či Neuhrazené faktury nebo doklady neuhrazené Po splatnosti. Tlačítkem Všechny zobrazíte všechny tři kategorie.

Dalšími tlačítky pak nastavíte v rámci výše popsaného výběru další, podrobnější filtrování:

IK_odrazka Přijatoseznam se navíc dá omezit na faktury přijaté v určitém období. Z roletové nabídky si můžete vybrat období vztažené k aktuálnímu datu (tento měsíc, minulý rok apod.), nebo si v polích od-do můžete zadat libovolný časový interval. Zvolené období se počítá včetně zadaného data, a pokud nastavíte jen jednu hranici, druhá část intervalu se bere jako neomezená. Tlačítkem IK_sipka_doprava volbu data potvrdíte.

IK_odrazka Hledaný text – zapíšete-li do pole text nebo číselnou hodnotu, seznam se omezí na položky, které zadanou skupinu znaků obsahují na kterékoliv pozici kteréhokoliv sloupce.

IK_odrazka Více možností filtru IK_legenda_rozbalit – touto šipkou otevřete na obrazovce řadu dalších polí určených pro ještě podrobnější upřesnění filtrace:

IK_odrazka_odsazena Splatné od-do / Datum platby od-do – filtrovat můžete i na datum zadané na faktuře v poli Datum splatnosti nebo Datum platby . Opět je možné zadat jen jednu hranici intervalu.

IK_odrazka_odsazena Cena od–do – uvedené cenové rozpětí upravíte snadno tak, že myší posunete hranice v grafu.

IK_odrazka_odsazena Hledat – teprve po stisku tohoto tlačítka dojde k filtrování položek seznamu podle zadaných parametrů.

Rozšířenou nabídku můžete šipkou IK_skok_jinam opět zavřít, nastavené parametry se přitom nevymažou a seznam zůstane filtrovaný až do chvíle, kdy nastavené parametry změníte, nebo použijete tlačítko Vymazat filtr, případně seznam uzavřete.

IK_odrazka Vymazat filtr – tímto tlačítkem zrušíte veškeré filtrování seznamu.

IK_upozorneni Parametry nastavené v jednotlivých částech filtru vždy platí současně a pomocí jejich kombinace se tak dá dohledat velmi přesně určená skupina faktur. Například si můžete najít neuhrazené faktury (použijete tlačítko Neuhrazené), které jste přijali minulý měsíc (vyberete příslušnou možnost v poli Přijato), ale se splatností až v příštím měsíci (nastavíte datum v poli Splatné od v rozšířené nabídce filtru). Pokud navíc do pole Hledaný text zadáte jméno firmy odběratele, můžete si tyto faktury omezit na ty, které jste vydali konkrétnímu partnerovi.

 

Možnosti filtrování seznamu

Možnosti filtrování seznamu

Ikonky označující stav faktury

V seznamu vidíte vedle čísla faktury jednoduché ikonky označující akce, které v souvislosti s dokladem proběhly. Umístíte-li nad ikonku kurzor, iDoklad zobrazí vysvětlení.

IK_neuhrazenoNeuhrazeno – pro fakturu není zaznamenaná žádná úhrada.

IK_castecne_uhrazenoČástečně uhrazeno – u faktury je uvedená minimálně jedna úhrada a zároveň doklad ještě není zcela uhrazený.

IK_uhrazeno Uhrazeno – faktura zaznamenala minimálně jednu úhradu a je již zcela uhrazený.

IK_preplacenoPřeplaceno – u faktury je uvedená minimálně jedna úhrada a součet úhrad převyšuje celkovou částku dokladu.

IK_faktura_odeslana_ucetnimu Odesláno účetnímu – faktura odešla e-mailem do účetní kanceláře na adresu uvedenou v Nastavení e-mailů.