Dodavatel

Nákup / tlačítko Nová faktura / Dodavatel

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Přijatá faktura

IK_skok_jinam Kontakty

Jelikož jsou informace o dodavateli na faktuře ze zákona povinné, požaduje iDoklad mít vystavovatele faktury povinně uloženého v seznamu Kontaktů.

IK_upozorneni Pokud jde o dodavatele, kterému za faktury platíte pravidelně, doporučujeme mít v kontaktech uvedeno vždy jeho aktuální bankovní spojení.

Založení nové karty kontaktu

Pokud dodavatele nemáte v aplikaci ještě uloženého, můžete jeho kartu vytvořit i přímo na faktuře pomocí tlačítka IK_plus_modre umístěného vpravo od pole Dodavatel.

Vložení nové karty kontaktu

Vložení nové karty kontaktu

Aplikace po stisku tohoto tlačítka zobrazí kartu, kterou po vyplnění tlačítkem IK_ulozit_modre_tlacitko zařadíte do seznamu adresních karet a současně i na editovanou fakturu.

IK_upozorneni Po zadání IČ vašeho českého dodavatele můžete použít odkaz Načíst údaje z registru ARES, nebo odkaz Načíst údaje z registru firem po zadání IČ slovenského dodavatele. Aplikace se ihned spojí s databází a doplní do karty všechny adresní údaje, kterými databáze disponuje.

Vložení existujícího kontaktu

Máte-li kartu kontaktu již vytvořenou, stačí na faktuře do pole Dodavatele napsat část textu uvedeného na Kartě kontaktu v poli Firma nebo IČ kontaktu. Aplikace otevře výběrový seznam s vyhovujícími kontakty pro zadaný text. Klávesovými šipkami nahoru a dolů se v seznamu posunete na kontakty uvedené před nebo za označenou položkou a výběr potvrdíte klávesou Enter. Tento seznam otevřete také šipkou v pravé části kolonky Dodavatel.

Dosazení dodavatele z výběrového seznamu

Dosazení dodavatele z výběrového seznamu

Oprava stávajícího kontaktu

Potřebujete-li na faktuře adresní údaje vybraného partnera opravit, použijte odkaz Upravit adresu. iDoklad otevře adresní kartu, kterou můžete doplnit, případně pomocí odkazu Načíst údaje z registru ARES aktualizovat.

Úprava adresních údajů dodavatele

Úprava adresních údajů dodavatele