Nákup

Záložka Nákup

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Běžné faktury

IK_skok_jinam Úhrady

IK_skok_jinam Karta faktury

IK_skok_jinam Pokladní doklad

IK_skok_jinam Odeslání e-mailem

IK_skok_jinam Tisk

Záložka Nákup je určena k evidenci faktur přijatých. Na rozdíl od záložky Prodej je v této záložce možné zaznamenávat pouze běžné faktury přijaté a jejich úhrady.

Rozdělení nákupu na záložky

Rozdělení nákupu na záložky

Část Faktury obsahuje seznam faktur přijatých, jejichž číslování si můžete nastavit v Nastavení faktur. V části Úhrady naleznete seznam úhrad faktur přijatých. Uložené faktury je možné vytisknout, odeslat e-mailem, uhradit, sčítat či filtrovat, podrobný popis najdete zde. Před vystavením první faktury si rozhodně projděte všechny záložky v Nastavení a definujte v nich účetní údaje, číselné řady dokladů a podobu variabilních symbolů, kontaktní údaje vaší firmy a režim pro odesílání e-mailů atd.

IK_upozorneni V agendě může pracovat více uživatelů současně. Dojde-li k situaci, kdy mají dva uživatelé ve stejné chvíli rozpracovanou fakturu, můžou mít oba doklady dočasně přidělené stejné číslo. Trvale toto číslo získá pak uživatel, který fakturu uloží jako první, při uložení faktury druhého uživatele se zobrazí informace o změně čísla dokladu a variabilního symbolu.