Tisk faktury

Nákup / tlačítko Tisk

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Seznam faktur

IK_skok_jinam Odeslání faktury e-mailem

Faktury můžete tisknout nebo exportovat do řady elektronických formátů. Na rozdíl od faktur vydaných u faktur přijatých naleznete pouze jednu šablonu tiskové sestavy. Jazyk vytištěné faktury odpovídá aktuálně nastavenému jazyku aplikace.

Tisk z karty faktury

Fakturu vytisknete pomocí tlačítka IK_tisk_sede_tlacitko umístěného dole pod cenou. iDoklad po stisku zobrazí náhled tisku, kde si zvolíte, zda fakturu chcete vytisknout či vyexportovat do zvoleného formátu.

Tisk ze seznamu

V seznamu vytisknete fakturu tlačítkem IK_tisk Tisk umístěným na horní liště. Aplikace vám dá nejprve vybrat, zda chcete vytisknout fakturu, pokladní doklad, nebo seznam faktur, podrobnosti najdete zde.

Při tisku faktury ze seznamu můžete vytisknout libovolný počet dokladů současně – stačí je před tiskem označit zatržením pole IK_fajfka, maximálně můžete při jednom tisku vytisknout 20 dokladů.

Náhled tiskové sestavy

Ať už tisknete z karty nebo ze seznamu, před vlastním tiskem aplikace zobrazí náhled toho, jak bude vytištěný doklad vypadat. V něm vidíte všechny údaje, které jste zadali na faktuře i v nastavení (vlastní i partnerovy identifikační údaje, fakturační konstanty, rozpis cen i všechny náležitosti požadované legislativou). Pokud tisknete více dokladů současně, zobrazí se všechny a můžete si mezi nimi listovat. Doklady pak buď můžete poslat do tiskárny, nebo vyexportovat v některém z nabízených elektronických formátů. Pokud jste si chtěli formulář jen prohlédnout a doklad tisknout nechcete, stačí se jen přesunout do jiné části aplikace.

Náhled tisku faktury přijaté

Náhled tisku faktury přijaté

Tiskový náhled má v horní části následující ovládací prvky:

IK_hledat Hledání – ikona lupy zobrazí okno hledání.

IK_tisk Tisk – po stisku tohoto tlačítka připraví iDoklad sestavu k tisku a zobrazí okno, ve kterém si můžete zvolit konkrétní tiskárnu, počet stran, kopií apod.

IK_odrazka Listování – u vícestránkových sestav se pomocí šipek přesouváte o jednu stranu IK_tisk_predchozi zpět a IK_tisk_nasledujici dopředu, nebo na IK_tisk_prvni_strana první či IK_tisk_posledni_strana poslední stránku.

IK_ulozit Exportovat – v roletové nabídce je bohatá nabídka formátů, do kterých můžete sestavu exportovat: PDF (Adobe Acrobat), XLS (excelová tabulka), RTF (Rich Text Format, který se dá otevřít v řadě textových editorů, např. ve Wordu), JPG (obrázek) a HTML (Web Archive otevíráte na webovém prohlížeči). Ve všech případech stačí vybrat formát a stisknout tlačítko Exportovat, iDoklad sestavu pak uloží na místo, které si vyberete.

IK_zavrit Zavřít – po stisku tohoto tlačítko iDoklad náhled tiskové sestavy zavře a vrátí vás na záložku, ze které byl tisk vyvolaný.

 

QR kód

Výhodou při používání chytrých telefonů je možnost načítat údaje do aplikací pouhým přečtením tzv. QR kódu. Tento kód obsahuje každý tiskový i PDF výstup faktury z iDokladu a jsou v něm uložené všechny informace potřebné k proplacení a identifikaci faktury. Vám pak již stačí jen načíst tento kód do mobilní aplikace své banky. Automaticky se vám vyplní platební příkaz a nemusíte nic přepisovat ani doplňovat – uhradit přijatou fakturu pro vás tak bude mnohem snazší. Více o QR kódech zjistíte zde.

QR kód

QR kód