Banka

Finance / Banka

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Finance

Seznam Banka zobrazuje záznamy pohybů na bankovních účtech, které vám banka doručila na e-mailovou adresu určenou pro párování bankovních úhrad s doklady vytvořenými v iDokladu a bankovní pohyby, které jste si zadali ručně.

Seznam bankovních pohybů stejně jako ostatní seznamy nabízí možnost bankovní pohyb vytvořit, upravit, kopírovat, tisknout, dodatečně spárovat s vystavenými doklady či smazat.

 

Automatické párování bankovních výpisů

V iDokladu se dá nastavit automatické párování dokladů s úhradami doručenými e-mailem z osmi českých bank:

 

IK_csob, IK_fio, IK_raiffeisenbank, IK_kb, IK_airbank, IK_sberbank, IK_moneta, IK_ucb

 

a čtyř slovenských bank:

 

IK_csob, IK_fio , IK_tatrabank, IK_vubbanka.

 

IK_upozorneni V současné době podporujeme párování výpisů u 70% bank používaných v iDokladu. Některé banky (mBank, Česká spořitelna a Slovenská sporiteľňa) však bohužel neposílají e-mailové notifikace o změně stavu na účtu ve formátu, který je pro párování v iDokladu nezbytný.

Automatické párování je nutné mít zapnuté v Nastavení. Zde vygenerovanou e-mailovou adresu zadáte do svého internetového bankovnictví a iDoklad začne platby párovat automaticky.

 

Jak funguje párování bankovních pohybů?

Po nastavení párování výpisů v iDokladu a ve vaší bance probíhá celý postup již automaticky a není potřeba žádného zásahu uživatele.

IK_Odrazka_01 V bance dojde na vašem účtu k pohybu.

IK_Odrazka_02 Podle nastavení notifikačního e-mailu (zasílání upozornění) banka odešle e-mail o realizované úhradě na adresu vygenerovanou v nastavení iDokladu a zadanou v nastavení banky.

IK_Odrazka_03 iDoklad zkontroluje, zda bankovní účet uvedený ve zprávě odpovídá některému z bankovních účtů uživatele zadaných v Nastavení. V případě, že se bankovní účet v nastavení nevyskytuje, iDoklad s upozorněním již dále pracovat nebude.

IK_Odrazka_04 Po nalezení shodného bankovní účtu proběhne párování na základě porovnání variabilního symbolu a částky s údaji uloženými na vystavených dokladech. Pokud mezi nimi existuje doklad se shodnými údaji, označí se jako uhrazený.

IK_upozorneni iDoklad porovnává údaje z notifikačního e-mailu s neuhrazenými a částečně uhrazenými vystavenými doklady. Primárně dochází k párování na základě variabilního symbolu. K porovnání na základě částky dochází při shodě variabilního symbolu u více dokladů. V případě, že dojde k přesunu financí mezi dvěma bankovními účty agendy, přičemž jsou oba vedeny v Nastavení/Banka, nedojde k párování bankovního pohybu.

IK_Odrazka_05 V případě, kdy iDoklad nenalezne shodu úhrady s vystavenými doklady, pouze uloží přijaté informace do seznamu bankovních výpisů a pohyb označí jako nespárovaný.

IK_Odrazka_06 O načtení výpisu a jeho spárování či neúspěchu při párování vás v pravém horním rohu aplikace informuje ikona IK_notifikace, kde se po přepnutí na záložku Banka zobrazuje posledních pět provedených automatických akcí.

Rozbalený seznam notifikací

Rozbalený seznam notifikací