Datum publikace 03. 01. 2023 Sdílet článek

Co potřebujete k vyřízení vázané živnosti

Author Seyfor, a. s. 5 minut čtení 4
Náhledový obrázek
Tatér, horský průvodce, vodní záchranář, realitní makléřka nebo stavební firma. Zdánlivě velmi nesourodá skupina profesí s jedním společným jmenovatelem, kterým je vázaná živnost. Jak může vázanou živnost získat jednotlivec (fyzická osoba) nebo s. r. o. (právnická osoba)? Čtěte dále.

Co je to vázaná živnost

Vázaná živnost požaduje po tom, kdo ji vykonává, určitou míru odbornosti. Ta ale není tolik státem regulovaná, takže nepotřebujete živnostenské oprávnění ve formě koncese. 

Výčet všech oborů, pro které živnostenský zákon stanoví povinnost vázané živnosti, najdete v příloze 2 živnostenského zákona. Kromě už zmíněných profesí sem spadá třeba restaurátorství, deratizace nebo péče o děti do tří let věku — skutečně velice různorodé obory.

Doklad o profesní způsobilosti

Abyste získali živnostenské oprávnění na vázanou živnost, musíte živnostenskému úřadu předložit doklad o tom, že máte potřebnou kvalifikaci.​​ Může to být:

  • vysokoškolský diplom (třeba pro výkon profese znalce),
  • středoškolský diplom (ten budete potřebovat jako oční optik či oční technik),
  • výuční list (ten vám bude stačit k drezúře zvířat),
  • kombinace určitého vzdělání + praxe v oboru (např. účetní se středoškolským vzděláním bude potřebovat 5 let praxe, aby mohl svou profesi vykonávat samostatně),
  • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci (to je společné mnoha oborům),
  • specifické profesní osvědčení (např. provozování autoškoly).

Živnostenský zákon ve své příloze 2 u každé profese stanovuje několik způsobů, jak doložit odbornou způsobilost.

Náš tip: Doporučujeme pořídit si notářsky ověřenou kopii vašeho profesního osvědčení, s ní jít na živnostenský úřad a originál nechat na bezpečném místě doma. Zaplatíte pár desítek korun notáři, ale je to rozhodně jednodušší, než si v případě ztráty vyřizovat duplikát.

Odpovědný zástupce pro vázanou živnost

Pokud nesplňujete přesně podmínky dostatečné odborné kvalifikace podle živnostenského zákona, můžete to vyřešit ustanovením svého odpovědného zástupce. Ten bude vaším profesním garantem s potřebnou kvalifikací. Ideálně dočasně, než si vy sami doděláte rekvalifikační kurz nebo dosáhnete potřebné doby praxe.

Odpovědný zástupce odpovídá za řádné provozování živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Kromě své profesní způsobilosti musí také splňovat obecné podmínky pro provozování živnosti (stejně jako samotný podnikatel musí mít víc než 18 let a čistý trestní rejstřík).

Pozor: Odpovědný zástupce nemá neomezenou odpovědnost. Pokud ve vašem provozu někomu způsobíte škodu, odpovídáte za ni pořád vy jako živnostník. Jedině v případě, že by škoda vznikla proto, že váš odpovědný zástupce nedostál svým povinnostem z profesního hlediska, byste mohli po svém odpovědném zástupci požadovat náhradu škody, která vám jeho nesprávným jednáním vznikla (nicméně až poté, co škodu sami uhradíte).

Příklad: Ve výrobě nebezpečných chemických látek dojde k chemickému úniku, v důsledku toho si zaměstnanec způsobí pracovní úraz. Za to je podnikatel povinen zaměstnance odškodnit. Následně tuto škodu může požadovat k úhradě po svém odpovědném zástupci, pokud byla způsobena v důsledku toho, že odpovědný zástupce schválil provoz, ve kterém se nedodržují bezpečnostní předpisy.

Odpovědný zástupce s vámi může spolupracovat různými způsoby:

  • na klasickou pracovní smlouvu
  • na dohodu o pracovní činnosti,
  • na základě smlouvy o spolupráci.

Je na vás, jakou formu spolupráce zvolíte. Živnostenskému úřadu musíte spolupráci doložit, není ale stanoveno jak přesně. Jen mějte na paměti, že u pracovněprávního vztahu bude mít odpovědný zástupce omezenou odpovědnost do 4,5 násobku své průměrné mzdy jako jakýkoliv jiný zaměstnanec.

Pro založení živnosti vázané platí vše  jako pro ostatní živnosti, jenom potřebujete navíc doklad o profesní způsobilosti, buď pro vás nebo pro vašeho odpovědného zástupce.

Vázaná živnost pro firmy — právnické osoby

Jestliže budete zakládat s. r. o., pomůže vám s tím náš další návod.

Také společnost s ručením omezeným potřebuje k výkonu činnosti živnostenské oprávnění Je to jeden z povinných dokumentů, který musíte doložit k zápisu s. r. o. do obchodního rejstříku.

Toto platí tím spíš, pokud jde o vázanou živnost, kde je potřeba prokázat určitý stupeň profesní způsobilosti. Odbornou způsobilost za právnickou osobu v takovém případě dokládá její jednatel, který bývá zároveň jejím zakladatelem. Případně další člen statutárního orgánu, pokud zakládáte jiný typ obchodní společnosti.

V případě, že váš statutární orgán není dostatečně odborně způsobilý, můžete si zvolit někoho jiného jako svého odpovědného zástupce, a to za stejných podmínek, které platí pro odpovědného zástupce u podnikatele – fyzické osoby.

Tip: Svého odborného zástupce můžete sehnat i online. Jsou agentury, které se na odborné profesní garanty specializují.

Jste-li živnostníkem a zvažujete přechod na společnost s ručením omezeným, zvažte výhody a nevýhody podnikání na živnost a podnikání jako s. r. o.

Další praktické tipy, které vám usnadní začátek podnikání, zejména vedení účetnictví a fakturaci, najdete v naší mini akademii. Ta je zdarma pro začínající podnikatele a pro uživatele iDokladu. 

Související články

[Podnikání v invalidním důchodu] Vše, co potřebujete vědět, abyste se stále mohli realizovat

07. 05. 2024 20 minut čtení 1
Přečíst článek

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 23
Přečíst článek