Datum publikace 29. 05. 2024 Sdílet článek

Výhody a nevýhody s. r. o.: jsou na tom lépe společníci, nebo živnostníci?

Author Seyfor, a. s. 7 minut čtení 69
Náhledový obrázek
Jedním z prvních kroků při vstupu do podnikání je otázka, jakou formu váš byznys vlastně bude mít. Řada podnikatelů se zde rozhoduje mezi jednoduchostí podnikání jako OSVČ, a vyšší prestiží společnosti s ručením omezeným. Přinášíme stručného průvodce plusy i mínusy obou možností.

Co je to vlastně s. r. o.?

Společnost s ručením omezením (zkratka s. r. o., případně také spol. s r. o.) je vůbec nejrozšířenější typ podniku. Vděčí za to především své jednoduché vlastnické struktuře a finanční nenáročnosti, kdy k vám k založení s. r. o. teoreticky stačí vklad jedné koruny na společníka. Samotný název pak odkazuje na fakt, že v rámci s. r. o. za závazky ručíte omezeně, tj. všichni společníci ručí pouze do výše svého vkladu.

Jaké jsou výhody s.r.o. oproti OSVČ?

Omezené ručení majetkem

Právě omezené ručení je jednou z největších výhod s. r. o. oproti živnosti. Coby OSVČ totiž za závazky svého podniku ručíte celým svým majetkem. V praxi to znamená, že pokud z vašeho podnikání vzniknou dluhy, musíte je uhradit majetkem samotného podniku i svým soukromým majetkem. Zejména neúspěšní podnikatelé se tak mohou snadno dostat do vážných existenčních problémů.

Společníci v s. r. o. oproti tomu ručí pouze do výše svého vkladu a bez vlivu na soukromý majetek. Zjednodušeně řečeno, pokud do společnosti vložíte jednu korunu (tj. minimální vklad), ručíte pouze jednou korunou.

Nicméně pozor – jednatelé společnosti s ručením omezeným ručí za správné hospodaření firmy v souladu s obecnými zásadami. Pokud jejich vinou dojde k uzavření nevýhodného obchodu, i oni mohou ručit soukromým majetkem. To samé nastává i v případě zpronevěry firemního majetku.

Zastupitelnost

Pokud podnikáte jako OSVČ, celý podnik stojí na jediném člověku – tedy vás samotných. Živnostník je v řadě administrativních úkonů nezastupitelný, a pokud nejste schopni z jakéhokoliv důvodu podnikat (nemoc, úraz či rodinné důvody), podniku to může způsobit vážné problémy.

U s. r. o. k sobě můžete mít dalšího společníka nebo společníky, na podnikání tedy nemusíte být sami. Společnost s ručením omezeným pak může mít více jednatelů, kteří jménem podniku jednají navenek a mohou řídit jeho činnost. Díky tomu máte u založení firmy s. r. o. jistotu, že indispozice jednoho z jednatelů neohrozí zbytek společnosti.

Vyšší prestiž

Ve světě podnikání může i prestiž sehrát svou roli. Společnost s ručením omezeným má často u obchodních partnerů lepší postavení, což usnadňuje získávání zakázek a může rozhodnout mezi úspěchem a neúspěchem firmy. Oproti tomu OSVČ s místem podnikání ve svém trvalém bydlišti jsou často vnímány více amatérsky a některé partnery mohou odradit.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Jaké jsou naopak nevýhody s. r. o.?

Složitější zakládání

Zahájení živnosti je v českém právním řádu velice rychlé. Při splnění zákonem daných podmínek stačí jen navštívit živnostenský úřad, vyplnit jednotný registrační formulář, zaplatit správní poplatek a nová OSVČ je na světě. V případě řemeslných či vázaných činností sice musíte navíc doložit i doklady o odborné způsobilosti, ty ale můžete nahradit dostatečně dlouhou praxí.

U společnosti s ručením omezeným se naopak připravte na dlouhý a časově náročný proces, který řadu aspirujících podnikatelů odrazuje. Základem je notářsky ověřená společenská smlouva s podpisy zakládajících společníků. Poté vás čeká řada úkonů, mezi které patří například:

  • otevření účtu v bance a splacení vkladů,
  • vyřízení živnostenského oprávnění,
  • potvrzení správce vkladů o splacení vkladů,
  • registrace společnosti na finančním úřadu, zdravotní pojišťovně a ČSSZ
  • a další.

Na všechny zákonem dané úkony máte pouze 90 dní, což je délka lhůty pro zápis společnosti do obchodního rejstříku příslušným rejstříkovým soudem.

Výše uvedenému obíhání úřadů a institucí se můžete vyhnout pomocí tzv. firmy na klíč, kdy si u externího dodavatele objednáte založení podniku a ten následně vše potřebné vyřídí za vás. Taková služba vás ale vyjde i na více než 10 000 Kč, což může být problém zejména pro malé firmy bez větších finančních zdrojů.

Vyšší finanční náklady a omezené nakládání se ziskem

Ačkoliv je pravdou, že pro založení společnosti s ručením omezeným stačí vklad 1 Kč, je třeba mít na paměti řadu vedlejších nákladů spjatých už se samotným vytvořením firmy. Za všechny nutné listiny a administrativní úkony totiž můžete zaplatit i více než 11 000 Kč. Živnostníci si oproti tomu vystačí jen s výše zmíněnou tisícikorunou. Vzhledem k vyššímu zdanění a nutnosti vést účetnictví (viz následující bod) se vám pak může citelně prodražit i samotný provoz společnosti.

Nevýhodou je i fakt, že coby společník firmy si nemůžete jen tak vybrat peníze ze zisku. Výplata podílu na zisku se u s. r. o. společníkům je možná až po účetní závěrce, která určuje výši zisku. Teprve poté se rozhoduje o rozdělení zisku podle výše vkladu každého společníka. I když v úspěšném podniku si tak na peníze budete muset počkat. OSVČ žádná taková omezení neřeší a s vydělanými penězi mohou nakládat ihned po jejich obdržení.

Daně a účetnictví

Osoby samostatně výdělečně činné odvádějí daň z příjmů ve výši 15 % (případně 23 % u vysokých výdělků). K výpočtu daňového základu pak můžete využít jak reálné náklady, tak i tzv. paušální výdaje, se kterým odpadá nutnost starat se o výdaje. OSVČ také mohou uplatnit různé slevy na dani a nemají povinnost vést si účetnictví.

Reálné příjmy a výdaje můžete snadno evidovat pomocí nástroje,  jako je například online fakturační program iDoklad. Usnadníte si tím podání daňového přiznání i vedení účetnictví.

Oproti tomu s. r. o. jsou povinny platit nejenom vyšší daň z příjmů (21 %), ale také 15% srážkovou daň z vyplacených podílů společníků. Počítejte i s povinností vést si účetnictví a pravidelně uveřejňovat tzv. účetní závěrku neboli výkaz zisků a ztrát za dané účetní období.

Pokud provozujete obchodní společnost, přidává se navíc i povinnost odevzdat přehled o peněžních tocích a změnách kapitálu.

Zvládnout výsledný objem účetní agendy je prakticky nereálné, ve výsledku se tak neobejdete bez vlastní nebo externí účetní. Schopný/á účetní vám ale na druhou stranu může ušetřit nemalé peníze prostřednictvím daňové optimalizace, kdy můžete zcela legálně svůj daňový základ snížit.

Pomůžeme vám do začátku

Ať už se rozhodnete pro OSVČ nebo společnost s ručením omezeným, určitě uvítáte jakoukoliv pomoc s prvními kroky. Přesně pro tento účel jsme vytvořili mini akademii – online soubor 30 videí o celkové délce téměř 8 hodin, kde na vás čeká mnoho užitečných rad, tipů, triků a informací z každodenní podnikatelské praxe. Pro nové podnikatele je navíc vstup zcela zdarma.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 29
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 71
Přečíst článek