Datum publikace 12. 01. 2024 Sdílet článek

Detailní návod: jak získat živnostenský list

Author Seyfor, a. s. 6 minut čtení 222
Náhledový obrázek

Všichni podnikatelé (OSVČ i firmy) potřebují živnostenský list k tomu, aby mohli vykonávat a provozovat vybranou činnost. Přečtěte si, jaké druhy živností existují, kdo všechno může živnostenské oprávnění (dříve živnostenský list) získat a jaké podmínky musí splnit.

S pojmem „živnostenský list se dnes už nesetkáte. Používá se výraz „živnostenské oprávnění“, které se dokládá výpisem z živnostenského rejstříku. Nové označení se ale v běžné hovorové řeči příliš neuchytilo, a proto i v článku hovoříme o založení živnostenského listu.

Dříve vydané živnostenské listy v papírové podobě jsou stále platné.

Druhy živností při práci na živnostenský list

Většina živností spadá mezi živnosti volné. K jejich založení vám v podstatě stačí jen občanský průkaz.

Existují ale také živnosti:

 • vázané (např. optik, účetní, odhadce majetku, zeměměřič, masér),
 • řemeslné (např. řezník, zedník, instalatér, zámečník)
 • a koncesované (např. lihovarník, výroba munice, silniční motorová doprava)

K těm musíte navíc doložit relevantní odbornou způsobilost získanou vzděláváním nebo praxí.

Podmínky k získání živnostenského listu

Podmínky ke zřízení živnostenského listu se dělí na všeobecně platné a ty, které se vztahují jen k určitému typu živností.

Všeobecné podmínky

Mezi podmínky, které musíte splnit vždy, se řadí:

 1. plná svéprávnost – je vám více než 18 let a jste způsobilí k právním úkonům,
 2. bezúhonnost – provádí se ověřením v trestním rejstříku.

Ne všechny škraloupy v trestním rejstříku jsou překážkou pro získání živnostenského listu. Záleží, zda jste za trestný čin byli pravomocně odsouzeni, spáchali jste ho úmyslně (či z nedbalosti) nebo zda souvisí s předmětem podnikání. Například pokud jste někdy v minulosti zpronevěřili nebo odcizili peníze a nyní si chcete otevřít směnárnu, je to problém.

Speciální podmínky

Pokud chcete vykonávat jinou živnost než volnou, musíte mít vzdělání v příslušném oboru. Prokážete ho dokladem o řádném ukončení:

 • středního vzdělání s výučním listem nebo maturitním zkouškou,
 • vyššího odborného vzdělání,
 • vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů,
 • rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost.

Pokud nemůžete prokázat vzdělání přímo ve vašem oboru činnosti, můžete ho:

 • doložit vzděláním v podobném (příbuzném) oboru a navíc jednoletou praxí v oboru,
 • šestiletou praxí v oboru, a to i za předpokladu, že jste daný obor činnosti nikdy nestudovali.

K žádosti o uznání odborné kvalifikace si připravte poplatek 2 000 Kč, který můžete uhradit kolkovými známkami anebo na speciální účet České národní banky. Postupujte podle pokynů uvedených na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Co když nesplňujete podmínky: živnostenský list bez vyučení

Pokud nemáte vzdělání v oboru, ani nesplňujete minimální délku praxe, existuje ještě jedno řešení – odpovědný zástupce. Tím je fyzická osoba, která se za vás „zaručí“ a bude a bude zastávat roli odpovědného zástupce nad vámi vykonávanou činností. Má povinnost se účastnit provozování živnosti podle potřeby – např. vám poskytuje zpětnou vazbu a provádí kontrolu. Bývá dobrým zvykem, že zástupci náleží peněžní odměna, přestože to zákon přímo nenařizuje.

Odpovědný zástupce s rolí pochopitelně musí souhlasit a podepsat s vámi písemnou smlouvu, která obsahuje podrobné vymezení spolupráce.

Pokud tedy například chcete provozovat truhlářskou dílnu, pro získání živnostenského listu nestačí, že vás práce s dřevem baví a věnujete se jí po práci už několik let. Musíte si najít člověka, který má příslušné vzdělání či uznanou praxi v oboru a požádat ho, aby vám dělal odpovědného zástupce.

Kolik stojí založení živnosti: poplatky

Za založení živnosti zaplatíte 1 000 Kč. Za ohlášení jakékoliv další živnosti dodatečně zaplatíte poplatek 500 Kč, a to bez ohledu na to, zda doplňujete jednu či více živností.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Jak získat živnostenský list

Jestliže splníte všeobecné (případně zvláštní podmínky závislé na druhu živnosti), dostavte se na živnostenský úřad v místě vašeho bydliště a s sebou si přineste:

 1. vyplněný jednotný registrační formulář,
 2. občanský průkaz,
 3. jednorázový správní poplatek ve výši 1 000 Kč,
 4. případné doklady prokazující vaši kvalifikaci,
 5. výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu (pokud sídlo podnikání není shodné s vaší adresou trvalého bydliště).

Dříve se předkládal i výpis z trestního rejstříku, ale ten si dnes živnostenský úřad už opatří sám.

Nově můžete živnost založit i online. Potřebujete však přístup do Portálu občana nebo datovou schránku, přes kterou úřadu odešlete vyplněný jednotný registrační formulář a případně i další dokumenty (kvalifikace v oboru, sídlo podnikání atd.). Správní poplatek uhradíte převodem.

Živnostenský úřad provede nejpozději do 5 pracovních dnů od ohlášení živnosti zápis do živnostenského rejstříku, vydá vám výpis z živnostenského rejstříku a přidělí IČO.

Snadno si můžete na internetu zkontrolovat, jaké údaje jsou v rejstříku uvedené. Stačí se podívat do živnostenského rejstříku.

Student a živnostenský list

Živnostenský zákon pamatuje i na studenty starší 16 let, kterým uděluje výjimku, aby mohli začít podnikat ještě před dovršením plnoletosti. Nejprve musíte v místě svého bydliště u soudu zdarma požádat o přiznání svéprávnosti. Zplnoletnění musí odsouhlasit váš zákonný zástupce. Samotné získání živnostenského listu probíhá prostřednictvím odpovědného zástupce.

Pamatujte na to, že dokud studujete, vaše podnikatelská činnost bude považována za živnost vedlejší, nikoliv hlavní.

Výpis z živnostenského rejstříku

Výpis z živnostenského rejstříku (někdy nesprávně označovaného jako výpis z živnostenského listu) vám přijde vhod v různých situacích, třeba při založení podnikatelského účtu nebo při žádosti o úvěr. Vydají vám ho na kterémkoliv živnostenském úřadě nebo na kontaktních místech Czech POINT.

Na živnostenském úřadě zaplatíte 20 Kč za každou započatou stránku výpisu, zatímco na místech Czech POINT uhradíte 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další.

Získejte přehled v podnikání

Velké množství právních předpisů a nařízení je pro spoustu začínajících podnikatelů těžké vstřebat. Abychom vám start podnikání maximálně usnadnili, připravili jsme pro vás mini akademii s více než 30 videi, kde vám profíci z oboru sdělí ty nejzásadnější informace.

Pro začínající podnikatele je vstup do akademie zdarma.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 25
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 53
Přečíst článek