Datum publikace 22. 11. 2021 Sdílet článek

Faktura neplátce DPH: co na ní nesmí chybět

Author Seyfor, a. s. 6 minut čtení 25
Náhledový obrázek

Jméno, sídlo nebo například IČ. To jsou některé údaje, které musí být na každé faktuře od neplátce i plátce DPH. Existují ale také další informace, které se musí na fakturách objevit. A které se liší například podle formy podnikání nebo způsobu účetnictví.

Důležité je zejména, jestli jste plátcem DPH nebo nikoliv. Faktura neplátce DPH se výrazně liší od dokladů, které vystavuje plátce této daně.

A právě na náležitosti, které musí splňovat faktury od neplátce DPH se tentokrát zaměříme.

Faktury neplátců DPH se mohou lišit podle toho, jestli vedete:

 • daňovou evidenci
 • nebo účetnictví.

Faktura neplátce DPH s daňovou evidencí

O něco jednodušší je situace v případě, že vedete pouze daňovou evidenci, případně v daňovém přiznání uplatňujete výdaje procentem z příjmů.

Povinných údajů je totiž méně. Řídí se přitom občanským zákoníkem, konkrétně zákonem č. 89/2012 Sb.

Tento zákon říká, že faktura musí obsahovat:

 • jméno a příjmení dodavatele (v případě OSVČ) nebo název firmy (v případě s. r. o.),
 • sídlo firmy nebo fyzické osoby (tedy fakturační adresu),
 • a označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsaní (například obchodní nebo živnostenský rejstřík).

Žádné další údaje ze zákona povinné nejsou. Tedy ani informace o tom, že nejste plátce DPH.

Přesto je vhodné tuto větu na faktuře uvést. Stejně jako některé další údaje, které vám dají lepší přehled o vystavených dokladech a které vám usnadní jednání s případnou kontrolou z finančního úřadu.

Mezi tyto informace patří:

 • údaje o odběrateli (obvykle stejné jako o dodavateli – tedy jméno a příjmení nebo název firmy, fakturační adresa, IČ);
 • slovní a číselné označení dokladu (např. FV 2021001);
 • popis zboží nebo služby, za které jste fakturu vystavili;
 • fakturovaná částka (může být uvedená celkově i rozepsaná na měrné jednotky a s označením množství);
 • datum vystavení faktury.

Naopak není nutné uvádět datum splatnosti faktury.

Podle Obchodního zákoníku je maximálně 30 dnů. Pokud ale preferujete kratší dobu splatnosti, například 14 dnů, tento údaj na fakturu doplňte.

Pamatujte také na to, že faktura musí být bez DPH. Vystavujete ji totiž jako neplátce této daně a tím pádem ji nemůžete odběrateli účtovat.

Faktura neplátce DPH s účetnictvím

Povinnost vést účetnictví mají právnické osoby nebo fyzické osoby s příjmy nad 25 milionů korun ročně. Dobrovolně ho ale můžou vést i drobní živnostníci.

Pokud tuto povinnost máte nebo jste se pro ni rozhodli, řídí se podoba faktury zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

V takovém případě musíte na faktuře uvést stejné údaje jako v předchozím případě.

Navíc na ní musí být:

 • popis zboží nebo služby, za které jste fakturu vystavili;
 • fakturovaná částka (může být uvedená celkově i rozepsaná na měrné jednotky a s označením množství);
 • datum vystavení faktury
 • a právnické osoby musí doplnit také údaj o zápisu včetně oddílu a vložky.

Opět platí, že faktura musí být bez DPH. A že nemáte povinnost uvádět splatnost faktury.

Není přitom důležité, zda vystavujete fakturu pro neplátce nebo plátce DPH. Náležitosti tohoto dokladu zůstávají stejné.

Faktura od neplátce DPH: shrnutí 

Pokud se chcete předem připravit na možný přechod z daňové evidence na vedení účetnictví, doporučujeme uvádět od počátku i zmiňované nepovinné informace. Ve chvíli, kdy se například z fyzické osoby změní forma vašeho podnikání na právnickou osobu, uděláte na fakturách jen drobné změny. 

Pro přehlednost uvádíme náležitosti obou typů faktur ještě jednou:

 

Faktura neplátce DPH s daňovou evidencí

Faktura neplátce DPH s účetnictvím

povinné údaje

 • jméno a příjmení dodavatele nebo název firmy
 • sídlo fyzické osoby nebo firmy
 • označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsaní
 • jméno a příjmení dodavatele nebo název firmy
 • sídlo fyzické osoby nebo firmy
 • označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsaní
 • popis zboží nebo služby
 • fakturovaná částka
 • datum vystavení faktury
 • údaj o zápisu včetně oddílu a vložky (u právnických osob)
 • označení dokladu

doporučené údaje

 • informace, že nejste plátce DPH
 • údaje o odběrateli
 • slovní a číselné označení dokladu
 • popis zboží nebo služby
 • fakturovaná částka
 • datum vystavení faktury
 • případně datum splatnosti
 • informace, že nejste plátce DPH
 • údaje o odběrateli
 • případně datum splatnosti

Kdy se stáváte plátcem DPH

Zmíněné náležitosti platí pouze u faktur od neplátce DPH. Tedy pouze do doby, než se stanete plátcem DPH.

Tato situace nastane, když:

 • za 12 po sobě jdoucích měsíců překročí váš celkový obrat 1 milion korun;
 • za rok nakoupíte zboží z jiných států Evropské unie v ceně alespoň 326 000 korun;
 • zdědíte ekonomickou činnost po člověku, který byl plátcem DPH;
 • nebo například získáte majetek privatizací, prodejem podniku nebo fúzí.

Víte, že pokud využíváte fakturační službu iDoklad, nemusíte hlídat svůj obrat? Jakmile se přiblížíte ke zmíněnému limitu, iDoklad vás na to upozorní.

 K platbě DPH se můžete přihlásit také dobrovolně. Vyplatí se vám to, pokud:

 • nakupujete více zboží nebo služeb od plátců DPH, než sami prodáváte – zaplacené DPH pak můžete požadovat od státu;
 • jsou vaši zákazníci převážně plátci DPH – mohou si tak DPH odečíst a vaše zboží nebo služby pro ně bude levnější;
 • nebo například nakupujete zboží v České republice a prodáváte ho podnikatelům do dalších zemí Evropské unie nebo mimo ni.

Pokud se stanete plátcem DPH, musí tomu odpovídat i podoba vašich faktur. Nesmí na nich chybět například datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo informace o výši DPH u dané služby či zboží.

Identifikovaná osoba: faktura je bez DPH

Specifická situace je v případě, že jste neplátce DPH, ale například kvůli poskytování služeb v zahraničí se stanete identifikovanou osobou. V takovém případě musí faktury splňovat stejné náležitosti jako u plátce DPH.

S výjimkou samotné DPH. Tuto položku na fakturách neuvádíte, protože jako identifikovaná osoba plátcem DPH nejste.

Podrobnější informace o fakturaci najdete v naší mini akademii pro začínající podnikatele. Připravili jsme ji spolu s odborníky na daně, účetnictví a právní stránku podnikání. A v sérii videí vás těmito oblastmi provedeme. Pro začínající podnikatele a uživatele iDokladu je navíc vstup do mini akademie zdarma.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 29
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 71
Přečíst článek