Datum publikace 18. 11. 2022 Sdílet článek

Hmotný a nehmotný majetek: kdy ho podnikatelé mohou dát do výdajů a jak je to s odpisy

Author Seyfor, a. s. 3 minuty čtení 14
Náhledový obrázek
Pokud podnikáte a koupíte si počítač, auto, kancelář nebo její vybavení, můžete si všechno dát do výdajů a snížit si tak základ daně. Čtěte, jaká jsou pravidla pro evidenci obchodního majetku, jak se liší hmotný a nehmotný majetek a kdy se z něj stává majetek dlouhodobý, který musíte odpisovat.

Obchodní majetek

Jako obchodní majetek se považuje vše, co koupíte tzv. na firmu. Musí však splňovat určité podmínky:

 • majetek musíte vlastnit,
 • používat jej pro ekonomickou činnost nebo chod svého podnikání
 • a vést ho v daňové evidenci nebo účetnictví,
 • s čímž se pojí i povinnost pravidelné inventarizace.

O výdaje za obchodní majetek si můžete snížit základ daně z příjmů fyzických osob.

Pro zahrnutí vybavení do obchodního majetku neplatí žádné limity, co se týče jeho hodnoty. Podnikatelé si tedy sami ve vnitřních směrnicích určují, od jaké pořizovací ceny jde o obchodní majetek.

Věci s nižší cenou se pak považují za spotřebu a do daňového přiznání se neuvádí. To znamená, že si o ně nemůžete snížit základ daně, ale na druhou stranu takové věci nemusíte nikde evidovat.

TIP: Čtěte, jak si snížíte základ daně pomocí daňově uznatelných výdajů.

Hmotný a nehmotný majetek

Do obchodního majetku patří hmotný i nehmotný majetek:

 • hmotný majetek představují movité i nemovité věci nebo jejich soubor, například budovy, kanceláře a jejich vybavení, auta, stroje a další zařízení sloužící k výrobě nebo provozování služeb,
 • nehmotný majetek je například software, licence, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a další.

Dále byste jako podnikatelé měli znát pojem dlouhodobý hmotný majetek, který:

 • lze používat minimálně rok a není tedy určen pro jednorázovou spotřebu
 • a jeho cena je vyšší než 80 000 Kč (před rokem 2021 platila hranice 40 000 Kč).

Opakem je drobný hmotný majetek, který má hodnotu nižší než 80 000 Kč nebo má dobu použitelnosti menší než rok.

Snížení základu daně pomocí majetku

Výdaje za hmotný a nehmotný obchodní majetek podnikatel uvádí v daňovém přiznání pro snížení základu daně. Postup se však liší podle toho, zda jde o majetek hmotný, nehmotný, dlouhodobý či drobný.

Pokud vlastníte drobný majetek, jde o daňově uznatelný výdaj v plné výši, takže jej uvedete v přiznání za uplynulý rok, kdy jste si ho pořídili. Stejně postupujete u nehmotného majetku, a to bez ohledu na jeho cenu.

Naopak dlouhodobý hmotný majetek nelze uplatnit jako daňový výdaj a snížit si jím základ daně jednorázově. Místo toho pořizovací cenu rozložíte rovnoměrně do více let a po částech ji pro snížení základu daně uplatníte pomocí daňových odpisů. Počítá se totiž s tím, že dlouhodobý majetek nespotřebujete hned, ale budete jej využívat několik let a postupně jej opotřebovávat.

Příklady, jak majetek zahrnout do výdajů nebo odpisovat

Pořídíte-li si na firmu notebook, který budete používat déle než rok, ale cena je nižší než 80 000 Kč, jde o drobný majetek a dáte si ho do výdajů jednorázově. Pokud pořídíte notebook spolu s dalším vybavením nebo několik počítačů, můžete je brát jako soubor movitých věcí s celkovou hodnotou nad 80 000 Kč. Tím pádem se stávají dlouhodobým hmotným majetkem a musíte je postupně odpisovat.

Další příklady:

 • kávovar, tiskárna, drobné nářadí (bruska, pila, vrtačka,…) – drobný majetek, neodpisuje se, ale zahrnuje do výdajů (pokud je obchodním majetkem),
 • firemní auto, výrobní stroj – dlouhodobý hmotný majetek, odpisuje se,
 • účetní software – nehmotný majetek, neodpisuje se, ale zahrnuje do výdajů (pokud je obchodním majetkem).

TIP: Čtěte, jak na odpisy majetku v daňové evidenci.

Zajímají vás další podrobnosti o obchodním majetku?

Hmotný a nehmotný majetek i odpisy dlouhodobého majetku podrobně vysvětluje daňový poradce Jaroslav Veselka v naší mini akademii. Pro začínající podnikatele je zdarma a ve více než 30 videích se dozvíte vše o účetnictví, daních, fakturaci a dalších oblastech, ve kterých podnikatelé nejčastěji tápou.

Související články

[Podnikání v invalidním důchodu] Vše, co potřebujete vědět, abyste se stále mohli realizovat

07. 05. 2024 20 minut čtení 1
Přečíst článek

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 23
Přečíst článek