Datum publikace 03. 08. 2022 Sdílet článek

Jak uplatnit slevu na poplatníka

Author Seyfor, a. s. 5 minut čtení 3
Náhledový obrázek

Daňovou povinnost v České republice zmírňují daňové slevy a výhody. Tou nejzajímavější je základní daňová sleva na poplatníka. Má na ni totiž nárok každý plátce daně z příjmů. Čtěte, jak ji uplatnit.

Za rok 2021 činila daňová sleva na poplatníka 27 840 Kč. Pro rok 2022 došlo k jejímu zvýšení na 30 840 Kč, což je 2 570 Kč na každý měsíc.

Jako OSVČ uplatníte slevu jednorázově

Jako OSVČ uplatníte slevu na dani na poplatníka v celé výši v daňovém přiznání a to vždy v plné rozsahu bez ohledu na další skutečnosti. Na slevu máte nárok, i když vyděláváte jen pár měsíců v roce. Částka se poměrově nezmenšuje jako u ostatních slev.

Narozdíl od jiných slev na dani (např. na dítě) nemůže sleva na poplatníka vytvořit nárok na daňový bonus. Nezískáte tedy zpětně žádné peníze zpátky. 

Pokud se chystáte k podání daňového přiznání, přečtěte si návod, jak to udělat rychle a digitálně. 

Zaměstnancům se sleva na poplatníka přičítá měsíčně

Nástupem do nového zaměstnání se vám sleva na poplatníka neuplatní automaticky. Zaměstnavatel se vás patrně při nástupu zeptá, zda ji chcete. Růžový papír, který tuto slevu zohledňuje totiž nemůžete podepsat u více zaměstnavatelů. Pokud jste zaměstnáni na více pozicích uplatněte slevu na místě s vyšším příjmem.

Jste-li podnikatel a zároveň v pracovním poměru, podpis růžového papíru se vám u zaměstnavatele pravděpodobně nevyplatí. Slevu raději uplatněte v daňovém přiznání jako OSVČ.

Chcete-li uplatnit slevu již od lednové výplaty, musíte mít růžový papír podepsaný nejpozději do 15. února.

Na slevu na poplatníka mají nárok všichni pracující

Slevu na poplatníka můžou kromě živnostníků a zaměstnanců uplatnit na brigádách také:

  • studenti,
  • rodiče na mateřské a rodičovské dovolené,
  • nebo důchodci.

V případě dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ) je postup stejný jako u pracovního poměru. Stačí u zaměstnavatele podepsat růžové prohlášení. U více souběžných brigád nemůžete slevu na dani uplatňovat a z odměny vám bude odečtena srážková daň. Máte-li ale nízké příjmy pouze z brigád, bude tato daň vrácena, jestliže podáte daňové přiznání a požádáte o daňovou vratku.

Vícekrát uplatněná sleva na poplatníka

Jestliže jste omylem podepsali prohlášení u dvou a více zaměstnavatelů najednou, znamená to, že je daňová povinnost stanovena správně pouze u jednoho z nich.

Jakmile problém zjistíte, ihned o svém pochybení informuje zaměstnavatele, u kterého je prohlášení neoprávněně (u toho, kde jste ho podepsali později). Může nastat několik situací. Opravy provádí buďto zaměstnavatel, nebo zaměstnanec:

  1. Pokud máte stále stejné zaměstnání, může zaměstnavatel vzniklý rozdíl na dani z příjmů strhnout z vaší nejblíže vyplacené mzdy. Je to možné jen tehdy, pokud ještě neuplynula lhůta pro podání vyúčtování daně (1. března pro papírové podání) a nebo zatím nevypršela lhůta pro stanovení daně. Takto vzniklý rozdíl za vás následně uhradí finančnímu úřadu.
  2. Pokud jste špatné uplatnění slevy zjistili až po uplynutí doby pro stanovení daně, situace se již nedá zachránit stržením ze mzdy. Postupuje se tak, že zaměstnavatel finančnímu úřadu oznámí, že došlo k pochybení. Využije k tomu formulář dostupný na stránkách Finanční správy. Zároveň je povinen informovat zaměstnance. Finanční úřad si vzniklý dluh se zaměstnancem může vyrovnat sám.
  3. Jestliže u zaměstnavatele již nepracujete, musíte podat daňové přiznání za rok, ve kterém se chyba stala. K tomu potřebujete od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech. Zaměstnavatel již nemá povinnost chybu napravit, tato povinnost stojí na vás.

Nespoléhejte na to, že se vaše pochybení nepřijde. Přiložené potvrzení o příjmech vše prozradí. Snadnější než náprava je preventivní kontrola. Ať už jako zaměstnavatel, který se ptá nových zaměstnanců, zda prohlášení mají, tak jako zaměstnanec, který si vše zkontroluje.

Další slevy na dani

Kromě základní slevy na poplatníka může být daň nižší o slevu:

  • na manžela či manželku s nízkými vlastními příjmy,
  • na studium,
  • na invaliditu,
  • pro držitele průkazu ZTP.

Pokud chcete jako OSVČ získat např. slevu na manžela/manželku, musíte splnit několik podminek.

Daň se v případě těchto slev sníží maximálně do nuly.

Daňovou povinnost snížíte i daňovým zvýhodněním na vyživované děti, se kterými žijete ve společné domácnosti. Pokud je po odečtení daňového zvýhodnění částka záporná, vznikne vám tzv. daňový bonus. Ten vám vyplatí správce daně.

Mějte přehled i v dalších sférách podnikání

Získejte spoustu dalších užitečných informací v naší mini akademii. Zjistíte, jak správně vyplnit celé daňové přiznání nebo tipy, jak úspěšně rozjet vlastní živnost.

Pokud s podnikáním začínáte, máte vstup do akademie zdarma.

Související články

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 16
Přečíst článek

Co jsou to pohledávky a jak s nimi pracovat?

21. 02. 2024 4 minuty čtení 1
Přečíst článek