Datum publikace 26. 08. 2022 Sdílet článek

Jednoduché účetnictví – pozor na zmatení pojmů

Author Seyfor, a. s. 3 minuty čtení 4
Náhledový obrázek

Není jednoduché účetnictví jako jednoduché účetnictví. Tak by se dala shrnout situace ohledně snazší alternativy k daňové evidenci, která původně vznikla pro živnostníky, pak zmizela, a nakonec se opět objevila pro zcela jiné uživatele. Pojďme tento zmatek napravit.

Co je to jednoduché účetnictví?

Zcela původně se tento pojem používal jako název pro přehled příjmů a výdajů živnostníků. Ti se tak nemuseli zabývat nástrahami podvojného účetnictví, což jim ušetřilo nemálo účetní administrativy. V roce 2004 ale bylo jednoduché účetnictví v této podobě zrušeno a OSVČ místo něj dostali tzv. daňovou evidenci. V roce 2016 se ale pojem opět vrátil, byť se jeho význam výrazně posunul. Nově při něm stačí spravovat jen základní účetní knihy a na konci každého roku zasílat celkový přehled rejstříkovému soudu.

Kdo může jednoduché účetnictví využívat?

Podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví mají tuto možnost následující organizace:

 • spolky,
 • odborové organizace a organizace zaměstnavatelů,
 • církevní organizace a náboženské spolky,
 • honební společenstva.

To ovšem není jediná podmínka. Výše uvedené organizace totiž musí zároveň splňovat i následující podmínky:

 • nesmí být plátci DPH,
 • jejich příjmy za poslední uzavřené období (bez mimořádných příjmů) nepřesáhly 3 miliony  Kč,
 • celková hodnota majetku (bez mimořádných pohledávek a úhrad) nepřesahuje 3 miliony Kč.

Jak jednoduché účetnictví vést?

Základem je tzv. peněžní deník sloužící k zaznamenávání a evidenci příjmů a výdajů na účtu i v pokladně. Neobejdete se ani bez knihy pohledávek a závazků; zde evidujete, kdo dluží peníze vám a komu naopak dlužíte vy. Zbytek se odvíjí od toho, zda máte zaměstnance a/nebo spravujete majetek. V prvním případě budete muset vést mzdovou agendu, v druhém případě pak využijete příslušné knihy (kniha zásob, kniha dlouhodobého majetku, kniha celní aj.).

Co se termínů týče, začátek i konec účetního roku se shoduje s rokem kalendářním. Nejpozději do šesti měsíců po jeho konci ale máte povinnost sestavit dvojici přehledů – o příjmech a výdajích, a o majetku a závazcích. Ty následně zašlete obvodnímu rejstříkovému soudu, a to buď fyzicky, elektronicky skrze datovou schránku či e-mail, případně pomocí online portálu. Soud následně vaše údaje založí do veřejně dostupné Sbírky listin. Mějte na paměti, že pro elektronické odevzdání budete potřebovat elektronický podpis.

Poznámka: Zasílat musíte pouze přehled o majetku a závazcích. Zveřejnění přehledu o příjmech a výdajích je tudíž jen na vás.

S iDokladem je jednoduché účetnictví ještě jednodušší

Ačkoliv je jednoduché účetnictví o poznání snazší než účetnictví podvojné, stále se v něm nevyhnete pořádné porci ruční práce a administrativy. Proč si tedy neusnadnit práci se šikovným programem v podobě online fakturačního software iDoklad? Díky němu můžete:

 • vést všechny své příjmy a výdaje na jednom místě s možností exportu do MS Excel,
 • přistupovat ke svým datům odkudkoliv s pomocí tabletu či chytrého telefonu,
 • mít možnost údaje spravovat bez nutnosti stahování,
 • mít pod palcem celý obchodní proces od vystavení faktury až po kontrolu úhrady,
 • a mnoho dalšího.

Tento praktický pomocník také výrazně zrychlí vystavování faktur i jiných dokumentů za pomoci automatického doplňování údajů z databáze.

A aby té pomoci nebylo málo, kromě iDokladu máte k dispozici i Mini akademii – online soubor 30 videí o celkové délce 8 hodin, ve kterém (nejen) začínající podnikatelé naleznou mnoho užitečných informací z každodenní podnikatelské praxe. Pro podnikatele-začátečníky je navíc vstup zdarma.

Související články

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 16
Přečíst článek

Co jsou to pohledávky a jak s nimi pracovat?

21. 02. 2024 4 minuty čtení 1
Přečíst článek