Datum publikace 06. 12. 2023 Sdílet článek

Zaměstnáváte na DPČ a DPP? Pozor na změnu zákoníku práce

Author Seyfor, a. s. 5 minut čtení 48
Náhledový obrázek
Dohodáři mají nárok na dovolenou – to je největší novinka, kterou přináší novela zákoníku práce. Tato změna platí od 1. ledna 2024, ostatní změny jsou účinné už od 1. října 2023. Pro zaměstnavatele novela znamená nárůst administrativních povinností a zvýšení nákladů, protože nově dohodářům náleží i příplatky za práci v noci či o víkendu.

Nejdříve si krátce připomeneme rozdíl mezi oběma typy dohod.

Co je to dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Člověk pro vás může pracovat maximálně 20 hodin týdně. Tento typ dohody se využívá, pokud potřebujete někoho na pravidelnou výpomoc.

Co je to dohoda o provedení práce (DPP)

Pracovník s touto dohodou pro vás může odpracovat za rok maximálně 300 hodin. Tento typ dohody se obvykle využívá na nárazové či sezonní práce.

Pokud se zaměstnancem uzavřete vícero DPP, hodiny se sčítají – tj. na všechny dohody dohromady u vás může odpracovat maximálně 300 hodin. (Podobný princip sčítání je i u DPČ.)

Novela zákoníku práce 2023

Až dosud dohodářům zaměstnaným na některou z výše uvedených smluv nevznikal nárok na dovolenou nebo příplatky za práci přesčas, o víkendu a ve svátek. To se novelou zákoníku práce z roku 2023 mění

Níže najdete přehled nejdůležitějších změn.

Dovolená u DPČ a DPP

Dohodáři budou mít od 1. ledna 2024 nárok na dovolenou za stejných podmínek jako zaměstnanci v pracovním poměru (ostatní změny zmíněné v článku platí už od 1. října 2023). V praxi to znamená, že se vám zvýší náklady – budete muset dohodáři poskytnout dovolenou.

Jedním z důležitých parametrů, podle kterých se stanovuje nárok na dovolenou, je týdenní pracovní doba. U dohodářů se pro účely výpočtu používá fiktivní hodnota 20 hodin týdně, i když je jejich reálná pracovní doba odlišná.

Důvodová zpráva k novele uvádí, že „při této pracovní době zaměstnanci při 4týdenní výměře dovolené za odpracování každých 20 hodin (včetně náhradních dob) vznikne právo na 1/52 z 80 hodin (20 × 4), tj. cca 1,5 hodiny dovolené.“ V praxi to znamená, že za každých odpracovaných 20 hodin získají zhruba 1,5 hodiny volna.

K výpočtu dovolené za kalendářní rok lze použít následující vzorec: počet celých odpracovaných násobků týdenní pracovní doby/52 × týdenní pracovní doba × výměra dovolené.

Podívejme se na příklady z důvodové zprávy k novele:

Příklad č. 1:

Na DPČ zaměstnáváte studenta, který vám vypomáhá s administrativou. Smlouva je na dobu neurčitou. Student u vás pracuje 8 hodin týdně.

Za kalendářní rok 2024 odpracuje pro účely dovolené celkem 416 hodin. Jeho výměra dovolené činí 4 týdny. Student odpracoval 20násobek fiktivní 20hodinové týdenní pracovní doby (416/20 = 20,8), za což mu vznikne právo na 31 hodin dovolené (20/52 × 20 × 4 = 30,77). 

Příklad č. 2:

Stěhujete kancelář a uzavřeli jste DPP se studentem, který vám pomůže se stěhováním. Ve smlouvě je uvedeno, že stěhování bude 24. srpna a brigádník vám bude k dispozici 6 hodin.

Pracovněprávní vztah zaměstnance netrval alespoň 28 kalendářních dní, nadto ani neodpracoval alespoň 4násobek fiktivní 20hodinové týdenní pracovní doby (80 hodin), tudíž mu právo na dovolenou nevznikne.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Žádost o pracovní poměr a o home office u DPČ a DPP

Pokud u vás dohodář v posledních 12 měsících pracoval alespoň 180 dní, může požádat o zaměstnání v pracovním poměru. Tuto žádost nemusíte přijmout, ale do měsíce mu musíte dát odůvodněnou písemnou odpověď.

Dohodář, který pečuje o osobu závislou na jeho pomoci či o dítě do 9 let věku, anebo těhotná zaměstnankyně, vás může požádat o práci na dálku. Pokud žádost nechcete schválit, její zamítnutí musíte písemně odůvodnit.

Pracovní doba, volno a odpočinek u DPČ a DPP

Dohodáře musíte seznámit s rozvrhem pracovní doby alespoň 3 dny předem. Je však možné domluvit se na jiné lhůtě.

Pokud dohodář pracuje ve svátek, v sobotu a v neděli, v noci nebo ve ztíženém pracovním prostředí, má nárok na příplatky.

Dohodáři musíte poskytnout nepřetržitý odpočinek v týdnu, nepřetržitý denní odpočinek a přestávky v práci na jídlo a oddech.

Dohodáři musíte stejně jako zaměstnanci v pracovním poměru poskytnout pracovní volno např. k ošetření u lékaře, účasti na svatbě, pohřbu. Na rozdíl od zaměstnanců ale dohodáři v těchto situacích nenáleží náhrada mzdy.

V případě, že dohodáři vypovíte smlouvu, může po vás do 1 měsíce od doručení výpovědi požádat o písemné odůvodnění, pokud se domnívá, že jste tak učinili, protože se domáhal nebo využil zákonem daných práv.

Elektronické uzavírání pracovních smluv

Pokud používáte fakturační službu iDoklad, víte, jak je pohodlné, když máte všechny doklady online a na jednom místě. Větší digitalizace je nyní možná i v personální agendě. Novela stanoví, že pracovní smlouvy, jejich dodatky a úpravy je možné uzavírat i elektronicky.

Náklady na home office

Pokud vaši zaměstnanci pracují z domova, máte 3 možnosti, jak jim náklady (např. na energie) kompenzovat:

  • platíte jim reálné náklady, které jim prací z domova vznikají (nevýhodou je obtížné prokazování),
  • platíte paušální částku dle vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí (v roce 2023 je to 4,60 Kč za každou započatou hodinu práce),
  • můžete se písemně dohodnout, že náhradu nákladů na home office neposkytujete.

Detailní přehled všech změn, které novela přináší, najdete v tomto dokumentu ministerstva práce a sociálních věcí.

Tápete v různých povinnostech?

V začátcích podnikání se potřebujete zorientovat ve vystavování faktur, účetnictví, výkazech pro úřady, povinných platbách pojistného a dalších záležitostech. Abychom vám to usnadnili, připravili jsme pro vás bezplatnou online mini akademii. Najdete v ní přes 30 videí se špičkovými lektory, kteří vám vše srozumitelně vysvětlí.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 29
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 71
Přečíst článek