Datum publikace 06. 02. 2023 Sdílet článek

Znáte limity pro plátce DPH? Pozor na změny v zákonu

Author Seyfor, a. s. 4 minuty čtení 5
Náhledový obrázek
Překročení limitu obratu je jeden ze dvou způsobů, jak se stát plátcem DPH. I proto je důležité znát nejen samotný limit, ale také s ním související právní definice i poslední vývoj na poli legislativy. Tím vším vás provede náš stručný průvodce.

Jak se stanete plátcem DPH?

Česká legislativa rozeznává dva způsoby, kterými vám vznikne povinnost platit daň z přidané hodnoty. Tím prvním je dobrovolná registrace, jenž je pro některé podnikatele výhodná (např. firmy obchodující převážně s plátci DPH nebo podnikatelé prodávající zboží firmám v EU). Druhým způsobem je registrace povinná, která vás čeká v případě splnění některé z podmínek uložených zákonem o dani z přidané hodnoty:

  1. získali jste majetek privatizací, prodejem podniku nebo fúzí,
  2. zdědili jste podnik po zemřelém plátci DPH
  3. ve dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsících jste překročili limit obratu pro plátce DPH

Limit obratu – pozor na definice

Právě limit plátce DPH je nejčastějším důvodem, proč povinnost platit DPH vzniká. Z hlediska legislativy jej upravuje zákon o dani z přidané hodnoty, který obratem rozumí: „…souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za (…) zdanitelná plnění.“ Úplatou je pak hodnota peněžních prostředků, které obchodníkovi náleží za uskutečněná plnění, zároveň se sem ale počítají i plnění nepeněžní (např. poskytnutí služby nebo dodání zboží). 

Právě ve vymezení úplaty a obratu se skrývají právní kličky, které mohou méně zkušeného podnikatele zmást. U obratu například platí, že se posuzuje za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, nikoliv za kalendářní rok. Pro osoby uskutečňující pouze plnění osvobozená od daní ale toto pravidlo neplatí. 

U úplaty pak není rozhodující, zda k převodu peněz došlo či nikoliv a do obratu se tak počítá úplata za plnění k datu jeho uskutečnění. Součástí obratu naopak nejsou úplaty za dodání nebo poskytnutí majetku mimo rámec obvyklé ekonomické činnosti, zahraniční plnění a plnění v rámci příležitostných doplňkových činností, která jsou osvobozená od daně. 

Změny v limitu pro plátce DPH

V současnosti se plátcem DPH stáváte s obratem vyšším než 1 milion korun. Novela zákona o DPH schválená v květnu 2022 ale tento limit zvýšila na 2 miliony v zájmu zohlednění zvyšujících se cen a snížení administrativní zátěže podnikatelů. Dle současného plánu tato změna nabude platnosti od 1. ledna 2023, zákon je ale stále v jednání a můžou ještě nastat určité změny.

Již během roku 2022 se ale počítá se zavedením několika přechodných ustanovení. Jedno z nich řeší i otázku podnikatelů, kteří překročí limit 1 milionu korun (tj. starý limit) na konci roku 2022. V takovém případě platí, že pokud váš obrat mezi prosincem 2021 a listopadem 2022 přesáhl 1 milion korun, ale zároveň nepřekročil 2 miliony korun, od 1. ledna 2023 se plátcem DPH nestáváte. 

Podle jiného přechodného ustanovení platí, že pokud se ve stejné situaci rozhodnete k DPH zaregistrovat dobrovolně, plátcem se stanete jen v případě, že svůj úmysl sdělíte správci daně do 15. prosince, nebo do 5 dnů od nabytí účinnosti daného ustanovení (podle toho, co nastane později). Stávajícím plátcům DPH s obratem vyšším než 1 milion Kč a nižším než 2 miliony korun pak přechodná ustanovení umožňují registraci k DPH zrušit. Zde je třeba mít na paměti, že žádost o zrušení registrace musíte podat do pěti dnů od nabytí platnosti daného ustanovení.

S iDokladem máte o limitu pro plátce DPH přehled

Nový i starý limit obratu DPH mají jedno společné – pokud doposud plátcem DPH nejste, je třeba limity pozorně sledovat; o to více, pokud se váš obrat blíží jedné či druhé hranici. V takové situaci je velmi důležité mít pořádek v účetnictví a moci rychle zjistit svou aktuální hodnotu obratu za zákonem vymezené období. 

Online fakturační program iDoklad vám zde pomůže hned ve dvou směrech. Tím prvním je možnost veškeré své faktury sledovat na jednom místě v elektronické podobě, díky čemuž máte vždy povědomí o situaci svého podniku. Druhou pomocí je zde automatické sledování limitů plátcovství DPH, kdy vám aplikace zobrazuje aktuální hodnotu obratu za dané období.

Pokud pak na poli podnikání teprve začínáte, vyzkoušejte naši Mini akademii – online soubor 30 videí o celkové délce 8 hodin, ve kterých naleznete mnoho užitečných informací, rad, tipů a triků z každodenní podnikatelské praxe. Pro začínající podnikatele je navíc vstup zcela zdarma.

Související články

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 16
Přečíst článek

Co jsou to pohledávky a jak s nimi pracovat?

21. 02. 2024 4 minuty čtení 1
Přečíst článek