Import kontaktů

Nastavení / Import

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Import

Do aplikace iDoklad si můžete snadno importovat kontakty uložené v e-mailových klientech Microsoft Outlook a Gmail. Načtené kontakty se v iDokladu dají dále upravovat či kopírovat, součástí importu je i kontrola uložených kontaktů na základě shodného IČ a e-mailové adresy.

Export kontaktů do CSV formátu

Předpokladem pro import kontaktů do iDokladu je jejich export z původního systému do formátu CSV. Tento krok uskutečníte přímo v příslušném e-mailovém klientovi a postup byste měli najít v nápovědě k danému systému. Pro případ, že byste si přesto nevěděli s exportem rady, popis najdete také v naší nápovědě:

IK_skok_jinam CSV export z MS Outlook

IK_skok_jinam CSV export z Gmailu

Import CSV kontaktů do iDokladu

Import kontaktů z CSV formátu do iDokladu uskutečníte v záložce Pomůcky. Zde vám stačí uskutečnit tři jednoduché kroky:

IK_Odrazka_01 Nejprve si v nabídce zvolte systém, ze kterého kontakty importujete.

IK_Odrazka_02 Poté vám iDoklad zpřístupní stránku určenou pro načtení souboru exportovaného z vybraného systému. Zde vyplňte následující pole:

IK_odrazka Importní soubor – do tohoto pole zadejte přesnou cestu k adresáři, do něhož jste kontakty exportovali.

IK_odrazka Jazyk Outlooku – v případě importu kontaktů z e-mailového klienta MS Outlook je při importu potřeba zadat jazyk Outlooku, ze kterého byly kontakty exportované.

Pak stiskněte tlačítko Importovat.

IK_Odrazka_03 Nakonec si ověřte stav importovaných souborů. Pod tlačítkem Log naleznete kompletní seznam všech kontaktů, které jste chtěli do iDokladu importovat. U každého kontaktu je uvedený Status importu a Poznámka vysvětlující status importu.