Datum publikace 28. 06. 2022 Sdílet článek

Co je to řemeslná živnost a jaké činnosti do ní spadají?

Author Seyfor, a. s. 3 minuty čtení 11
Náhledový obrázek

Řemeslné živnosti náležejí společně s živnostmi volnými a vázanými do tzv. živností ohlašovacích. To znamená, že pokud takovou živnost hodláte provozovat, musíte ji nejprve ohlásit živnostenskému úřadu (viz níže). Co se konkrétních oborů týče, patří sem například pivovarnictví, truhlářství, zámečnictví, řeznictví a další obdobné činnosti. Přesný výčet řemeslných živností naleznete v příloze 1 živnostenského zákona

Jaké mají řemeslné živnosti podmínky?

Živnosti řemeslné vyžadují doložit živnostenskému úřadu vaši odbornou způsobilost v oboru, ve kterém chcete působit. To pro vás znamená shromáždit jeden či více z následujících dokladů:

 • výuční list,
 • maturitní vysvědčení,
 • vysokoškolský diplom,
 • doklady potvrzující uznání odborné kvalifikace,
 • doklady potvrzující získání profesních kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikací.

Vedle toho existují i tři další možnosti:

 • vzdělání v příbuzném oboru (zde je nutné přiložit potvrzení o minimálně jednoleté praxi),
 • rekvalifikace (rovněž nutno doložit příslušným dokumentem),
 • předchozí praxe (pokud trvá 6 a více let, její potvrzení nahrazuje všechny výše uvedené doklady)

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Jak získám řemeslnou živnost?

Prvním krokem je splnění všeobecných podmínek daných živnostenským zákonem. Ty jsou následující:

 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • trestní bezúhonnost doloženou výpisem z rejstříku trestů,
 • žádné daňové nedoplatky, případně nedoplatky na sociální a zdravotní pojištění,
 • splnění kvalifikačních požadavků pro daný druh živnosti (pokud se nejedná o živnost volnou).

Následuje vyplnění jednotného registračního formuláře, s jehož pomocí kromě samotné živnosti naráz vyřešíte i registraci k dani z příjmu fyzických osob a zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Vyplněný formulář následně odevzdáte Živnostenskému úřadu společně s potvrzením odborné způsobilosti (viz výše) a dokladem o zaplacení správního poplatku 1000 Kč. Pokud pak plánujete živnost řemeslnou provozovat v jiném sídle než na vaší trvalé adrese, budete potřebovat i písemný souhlas s umístěním sídla od vlastníka dané nemovitosti.

Tím pro vás administrativní úkony končí. Pokud je vše v pořádku, provede úřad do pěti dnů od doručení žádosti zápis do živnostenského rejstříku a pošle vám z něj výpis. Ten slouží nejen jako potvrzení založení živnosti, ale do budoucna vám bude sloužit i jako živnostenské oprávnění. Zde jen připomínáme, že právě toto oprávnění v roce 2008 nahradilo jak živnostenský list, tak i koncesní oprávnění.

Pomůžeme vám do začátku

S živnostenským oprávněním v kapse se můžete směle pustit do řemeslné práce. Abychom vám pak první kroky co nejvíce usnadnili, pomůžeme vám hned dvěma způsoby. Tím prvním je online fakturační program iDoklad – praktický a uživatelsky přívětivý pomocník, který vám výrazně usnadní fakturaci, účetnictví i komunikaci s institucemi. Všechny účetní doklady v iDokladu naleznete přehledně na jednom místě a několika kliknutími si vygenerujete podklady pro daňové přiznání. iDoklad vám tak ušetří mnoho času, který můžete věnovat svému podnikání.

Druhým směrem pak je Mini akademie – online soubor 30 videí o celkové délce přes 8 hodin, kde naleznete mnoho užitečných tipů, triků a rad z každodenní podnikatelské praxe. Pro začínající podnikatele je přístup k Mini akademii zcela zdarma.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 25
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 53
Přečíst článek