Datum publikace 04. 01. 2021 Sdílet článek

Jaké povinnosti máte, pokud podnikáte při studiu jako OSVČ

Author Seyfor, a. s. 8 minut čtení 291
Náhledový obrázek

Už během studia si můžete přivydělávat jako OSVČ na vedlejší činnost. Přečtěte si, jaké povinnosti máte vůči zdravotní pojišťovně, České správě sociálního zabezpečení a finančnímu úřadu. Poradíme vám, jak na zdanění výdělků, placení pojistného a podání daňového přiznání, pokud podnikáte jako student (OSVČ).

Kdo může podnikat

Založit živnost si může každý, kdo:

 • má víc než 18 let,
 • nemá daňové nedoplatky u finančního úřadu nebo na sociálním a zdravotním pojištění,
 • je bezúhonný (jako doklad slouží výpis z rejstříku trestů),
 • splňuje požadavky na odbornou způsobilost podle druhu podnikání (u živností řemeslných a vázaných).

Studenti vyšších ročníků střední školy, případně studenti vysokých škol nejčastěji provozují živnosti volné. Tam spadá např. focení, IT služby, marketing nebo tvorba grafických návrhů.

Co potřebujete k založení živnosti jako student

Navštivte nejbližší živnostenský úřad v místě svého bydliště a požádejte o vydání živnostenského oprávnění. Vezměte si s sebou:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz),
 • 1 000 Kč na úhradu správního poplatku,
 • vyplněný formulář, který dostanete na úřadě (nebo si ho můžete stáhnout online).

Dříve jste na úřad museli i s výpisem z rejstříku trestů. Ten už dnes nepotřebujete – úřad si ho zajistí sám. Zhruba do týdne vám úřad vyhotoví výpis z živnostenského rejstříku (dříve živnostenský list) a přidělí vám identifikační číslo (IČO).

Pokud při studiu současně podnikáte, provozujete vždy vedlejší výdělečnou činnost (nikoliv hlavní).

Jde založit živnost online?

Ano. Potřebujete však datovou schránku nebo tzv. Identitu občana. Pak se přihlásíte na Portál živnostenského podnikání, kde vyplníte jednotný registrační formulář, který pošlete na živnostenský úřad.

Sepsali jsme to nejdůležitější o fungování datových schránek pro studenty.

Informujte všechny úřady najednou

Pokud se chcete vyhnout běhání po úřadech, vyplňte a podejte tzv. jednotný registrační formulář. Díky němu zajistíte, že údaje z něj obdrží i následující instituce:

 • živnostenský úřad,
 • finanční úřad,
 • zdravotní pojišťovna,
 • Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ),
 • a úřad práce.

Daňové přiznání a slevy

Jako OSVČ daň z příjmů neodvádíte každý měsíc. V průběhu roku vystavujete faktury, evidujete si výši příjmů a případně také výdajů (pomocí účtenek a faktur). Pokud uplatňujete paušální výdaje procentem z příjmů, stačí vám pouze evidence příjmů.

Tip: Faktury můžete vystavovat a evidovat pohodlně i z mobilu pomocí aplikace iDoklad.

Daň odvedete jednorázově při podání daňového přiznání. Fyzické osoby (OSVČ) podávají daňové přiznání vždy za uplynulý kalendářní rok. K vyčíslení daně z příjmů potřebujete znát svůj daňový základ. Ten zjistíte tak, že od celkových příjmů z podnikání odečtete výdaje. Z této částky finančnímu úřadu odvedete daň z příjmů ve výši 15 %.

Např. za rok 2023 jste dosáhli příjmů v hodnotě 100 000 Kč. Jako fotograf při vedlejší činnosti uplatňujete výdaje procentem z příjmů (v tomto případě 60 %), tzn. výdaje činí 60 000 Kč. Základ daně je 40 000 Kč a vám vzniká daňová povinnost ve výši 6 000 Kč (40 000 Kč × 0,15).

Skutečně ale tuto částku finančnímu úřadu zaplatíte? Ne. 

Od vypočteného základu daně si v daňovém přiznání můžete odečíst také slevu na poplatníka. V roce 2023 činí 30 840 Kč a můžete si ji uplatnit v plné výši bez ohledu na to, kolik měsíců jste podnikali.

Z daní si můžete odečíst i další slevy na které máte nárok – třeba slevu na manžela (manželku) nebo invaliditu.

Daňová povinnost vám vzniká, pokud vaše příjmy přesáhnou 50 000 Kč ročně. Daň se platí jednorázově společně s podáním daňového přiznání:

 • převodem na účet,
 • hotově na pobočce finančního úřadu,
 • pomocí složenky.

OSVČ student: zdravotní pojištění

Zahájení samostatné výdělečné činnosti musíte své zdravotní pojišťovně oznámit nejpozději do 8 dnů. Za den zahájení se považuje datum první uskutečněné zakázky, nikoliv den vydání živnostenského oprávnění.

První rok měsíční zálohy na zdravotní pojištění neplatíte. Pojistné zaplatíte až další rok na jaře při podání přehledu o příjmech a výdajích, na základě kterého vám bude stanovena výše měsíčních záloh pro následující rok.

Vyměřené pojistné uhraďte nejpozději do 8 dní. V případě měsíčních záloh pojistné platíte nejpozději do 8. dne v měsíci. Např. odvody za září zaplatíte nejpozději 8. října.

Sazba pojistného činí 13,5 % a počítá se z poloviny základu daně. Při vedlejší činnosti se vás netýkají minimální odvody stanovené zákonem. To znamená, že výše pojistného se odvíjí od dosaženého základu daně. Pokud budete dosahovat nízkých příjmů, může se stát, že na pojistném zaplatíte zanedbatelné částky.

Pozor – pokud po ukončení střední školy dál nepokračujete na vysokou školu (příp. vyšší odbornou školu nebo jazykovou školu s denní výukou), musíte začít platit jako OSVČ zálohy v minimální výši 2 968 Kč měsíčně (pro rok 2024) už za červenec i srpen. Stát vás totiž již nepovažuje za osobu připravující se na budoucí povolání a přestává za vás platit zdravotní pojištění. Jestliže pokračujete ve studiu na vysoké škole, dál platíte zálohy stanovené z přehledu příjmů a výdajů beze změny.

Pokud v průběhu roku poté nastoupíte do zaměstnání na hlavní pracovní poměr (příp. podepíšete smlouvu o DPČ či DPP a zaměstnavatel za vás bude hradit minimální stanovené pojistné), odpadá vám povinnost platit měsíční zálohy z vedlejší výdělečné činnosti.

O všech změnách v platbách pojistného musíte informovat zdravotní pojišťovnu nejpozději do 8 dnů.

OSVČ student: sociální pojištění

Během studia za vás stát neplatí sociální pojištění, tzn. doba studia se nezahrnuje do výpočtu starobního důchodu. ČSSZ musíte oznámit váš start podnikání do 8 dnů od zahájení živnosti.

Sociální pojištění se skládá z:

 1. důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které jako OSVČ platíte povinně,
 2. a dále nemocenského pojištění, které je pro OSVČ dobrovolné.

V prvním roce podnikání formou vedlejší činnosti žádné měsíční zálohy neplatíte stejně jako u zdravotního pojištění. Pokud při podání přehledu o příjmech a výdajích zákonem stanovenou hranici základu daně 105 520 Kč (rozhodná částka pro rok 2024):

 • překročíte, pojištění najednou doplatíte ve výši 29,2 % (v roce 2024) ze základu daně a začnete platit pravidelné měsíční zálohy. Zálohy odveďte od 1. do posledního dne v měsíci, za který pojištění odvádíte.
 • nepřekročíte, žádné sociální pojištění za uplynulý rok, ani zálohy po následující rok neplatíte. Povinnosti podat přehled o příjmech a výdajích vám ale zůstává i nadále.

K placení záloh se můžete přihlásit i dobrovolně (kvůli mateřské nebo důchodu).

Termíny pro podání daňového přiznání a přehledů

Ná závěr si pohlídejte termín pro odevzdání důležitých dokumentů:

 • daňové přiznání podejte a daň zaplaťte (platí se vždy za rok zpětně) nejpozději:
  • do 2. května (při elektronickém podání),
  • do 1. července (podání přiznání v zastoupení daňovým poradcem či advokátem)
 • přehledy pro pojišťovnu a ČSSZ odevzdejte do jednoho měsíce od podání daňového přiznání (tzn. do konce května či července).

Za den úhrady se považuje den, kdy finanční úřad platbu obdrží na účet, proto je lepší daň platit s mírným předstihem. V případě pozdějšího než klasického termínu podání o tom musíte příslušné instituce informovat s předstihem.

Vzdělávejte se i v dalších oblastech podnikání. V mini akademii se dozvíte spoustu zajímavých informací o vedení účetnictví a daňové evidence, fakturaci, daních nebo řízení financí.

Pro začínající podnikatele je vstup do akademie zdarma.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 25
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 53
Přečíst článek