Datum publikace 16. 01. 2024 Sdílet článek

[Průvodce nováčka] Na co se připravit, když se máte brzy stát plátcem DPH

Author Seyfor, a. s. 15 minut čtení 1
Náhledový obrázek
Když vám rostou příjmy, je to dobrá zpráva. Může to však znamenat i nové povinnosti. Pokud váš obrat za 12 měsíců překoná hranici 2 mil. korun, stanete se plátcem DPH. Vysvětlujeme, co se tím pro vás změní a jak plátcovství ovlivní vaše podnikání.

V článku vycházíme ze situace v prosinci 2023. Pracujeme s tím, že změny v úpravě sazeb DPH jsou už schválené a účinné od Nového roku. Konkrétně tato změna přináší:

 • místo tří sazeb DPH jsou jen dvě (základní 21 % a snížená 12 %),
 • přesuny některých služeb a zboží mezi sazbami (např. do základní sazby spadnou nápoje, palivové dřevo, kadeřnické služby, opravy obuvi nebo jízdních kol).

Postupně vám v textu představíme:

Než se do toho pustíme, jedno upozornění: problematika DPH má spoustu zákoutí, ve kterých se vyplatí pomoc specialisty. Pokud se máte stát plátcem DPH, zvažte spolupráci s účetním a daňovým poradcem. Poradí vám, ušetří peníze a zajistí, že máte všechno správně.

Připravili jsme pro vás katalog účetních a daňových poradců >>

Co je to DPH a jaké jsou v Česku sazby

Daň z přidané hodnoty (DPH) se uplatňuje téměř na všechny služby a zboží. Často se používá označení univerzální daň. Jedná se o jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu – ročně tímto způsobem státní kasa získá kolem 500 mld. korun.

V mezinárodním prostředí se DPH označuje jako VAT (Value Added Tax).

DPH patří mezi nepřímé daně. To znamená, že ji sice platí koncoví spotřebitelé, ale nepřímo – odvádí ji totiž prodejci, plátci DPH.

Potřebujete příklad? Pokud si jako fyzická osoba nebo začínající podnikatel (neplátce DPH) pořídíte počítač, židli nebo zajdete na oběd do restaurace, platíte cenu s DPH. Příslušnou daň ale státu pošle prodávající.

Zákon o DPH pochází z roku 2004 a každý rok projde několika novelizacemi. Proto se v novinkách často ztrácí i zkušení podnikatelé. Někdy jsou to změny kosmetické, jindy zásadní. Třeba jako ta z podzimu 2023, která mění sazby DPH.

Od 1. 1. 2024 máme v Česku jen 2 sazby DPH – základní 21 % a sníženou 12 %. Do základní sazby patří naprostá většina zboží a služeb, do snížené se řadí položky s určitým sociálním či zdravotním významem (např. potraviny, léky a zdravotní pomůcky, dětské autosedačky, stavební práce pro bydlení, stravovací a ubytovací služby, vodné, stočné, teplo, vstupenky na kulturu a sport či veřejná doprava).

Legislativní změny, relevantní pro podnikatele, účinné od ledna 2024 shrnujeme v samostatném článku >>

Existují i položky, na které se DPH vůbec nevztahuje, např. knihy, poskytování úvěrů, pojištění nebo vzdělávání. Detailně se tématu osvobození od DPH věnujeme v samostatném textu.

PŘÍBĚH: „iDoklad dělá papírování za nás.“

Příprava podkladů pro přiznání k DPH a souhrnná hlášení, to jsou dva z úkolů, které filmaři Overhere delegovali na iDoklad. A nelitují.

Neřeší papírování a mají čas na kreativní práci – třeba jak sehnat medvěda na natáčení nebo trumfnout nejsledovanější video českého Facebooku.

Overhere

Základní princip DPH

Z pohledu plátce DPH funguje daň z přidané hodnoty takto: při každém nákupu hradíte cenu s DPH a máte nárok, aby vám stát zaplacenou daň vrátil (pokud splníte zákonné podmínky). Když zboží nebo služby prodáváte, inkasujete DPH od kupce a odvedete ji státu.

Ukažme si to na příkladu se zbožím v základní sazbě DPH.

 1. Nakoupíte zboží za 100 000 Kč s DPH. DPH ve výši 21 % činí 17 355,37 Kč.
 2. Částku zanesete do daňové evidence a na konci období (měsíc či kvartál) ji od státu požadujete zpátky.
 3. Dotyčné zboží přeprodáte za 120 000 Kč s DPH. 21% DPH činí 20 826,45 Kč. Tuto částku odvádíte státu.
 4. Na konci období (měsíc či kvartál) podáte daňové přiznání a odvedete daň státu.

Výpočet DPH krok za krokem popisujeme v tomto článku >>

Tip: Pokud součet DPH z nákupů převýší DPH z prodejů, máte nárok na tzv. daňovou vratku. O tzv. nadměrném odpočtu DPH máme na blogu samostatný článek.
V infografice najdete modelový výpočet DPH na příkladu výroby a prodeje nábytku.Zdroj: E-book Průvodce DPH pro podnikatele od Money S3.

V infografice najdete modelový výpočet DPH na příkladu výroby a prodeje nábytku.
Zdroj: E-book Průvodce DPH pro podnikatele od Money S3.

Kdo a kdy se stane plátcem DPH

Existují dva způsoby – buď se plátcem stanete povinně, nebo dobrovolně.

Naprostá většina podnikatelů se plátcem DPH stala povinně, protože dosáhli obratu 2 mil. korun za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců (např. od března 2023 do února 2024).

Ujasněte si, co je to obrat a jak se liší od zisku >>

Pokud se to stane i vám, nejste plátcem hned další den po překročení limitu. Stanete se jím až prvního dne druhého měsíce, který následuje po měsíci, kdy jste limit přesáhli. To znamená, že pokud 20. února vystavíte fakturu a překročíte tím limit 2 mil. korun, první měsíc je březen, druhý měsíc duben, plátcem jste tedy od 1. dubna 2024.

Tip: Pokud používáte iDoklad, po přihlášení hned na úvodní stránce vidíte, kolik jste vyfakturovali za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců. iDoklad vás navíc upozorní, pokud se přiblížíte k hranici 2 mil. korun za již zmíněných 12 měsíců.

Povinně se plátcem stanete i v důsledku méně častých událostí – když zdědíte ekonomickou činnost po zemřelém, který byl plátcem DPH, nebo privatizací majetku.

Dobrovolně se podnikatelé stávají plátci DPH především v následujících situacích:

 • víc nakupují od plátců DPH, než jim prodávají,
 • většina zákazníků patří mezi plátce DPH,
 • poskytují služby zejména plátcům DPH z jiných zemí EU,
 • nakupují české zboží a prodávají ho v jiných státech EU,
 • nakupují zboží se základní sazbou DPH a prodávají ho ve snížené (např. zemědělci, stavebníci),
 • pořizují hmotný majetek.
Tip: Možná jste slyšeli termín identifikovaná osoba. Jedná se o speciální status pro neplátce DPH, kteří například nakupují reklamu na sociálních sítích, zahraniční software nebo kupují zboží z jiného členského státu EU. Zjistěte detaily o identifikované osobě.
Registraci k DPH provedete pouze elektronicky.

Registraci k DPH provedete pouze elektronicky.

Jak se k DPH registrovat

Pokud patříte mezi povinné plátce, musíte se k DPH přihlásit do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, kdy překonáte limit 2 mil. korun. Opět dáme příklad, ať vám to zjednodušíme: limit překročíte 20. února, čas na registraci máte do 15. března (a od 1. dubna jste plátcem DPH).

K DPH se můžete registrovat pouze elektronicky přes daňový portál Moje daně. Postupujte následovně:

 1. Zvolte možnost Elektronické formuláře.
 2. Klikněte na Registrace.
 3. Klikněte na Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1. 1. 2015.

Příslušný formulář vyplňte a odešlete finanční správě přes datovou schránku.

Jen pro pořádek. Pokud máte být ze zákona plátcem DPH a registraci neuděláte, povinnosti plátce (viz níže) se na vás samozřejmě vztahují. Navíc se vystavujete riziku vysokých sankcí.

Úředními mají na potvrzení registrace lhůtu 30 dnů, obvykle je však hotovo do 15 dnů. Doporučujeme přidat nepovinné přílohy, ušetříte si tím čas i energii. Nejedná se o standardizované formuláře, ale o různé dokumenty, kterými doložíte dlouhodobý charakter svého podnikání (nebo svého záměru podnikat) – úředníci ověří, že nechcete registrací pouze získat nárok na odpočet DPH. Obvykle podnikatelé v přílohách dokládají:

 • podnikatelský záměr,
 • obrat (využívají faktury nebo uzavřené smlouvy),
 • oprávnění využívat sídlo,
 • odběr energií,
 • firemní majetek,
 • bankovní účty
 • nebo počet zaměstnanců.

Co je to podnikatelský záměr a k čemu jsou podnikatelské účty?

Po dokončení registrace vás úředníci zapíšou do registru plátců DPH. Jsou tam všechny podnikatelské subjekty – plátci DPH. Pro vás je registr důležitý kvůli tzv. nespolehlivým plátcům DPH. Pokud totiž nakoupíte zboží nebo služby od nespolehlivého plátce DPH, automaticky ručíte za odvod daně – když váš dodavatel DPH neodvede, musíte to udělat vy.

Tip: iDoklad ověří spolehlivost vašeho obchodního partnera automaticky. Při vystavování faktury stačí zadat IČ a fakturační program zjistí aktuální informace z veřejně dostupných registrů. Pokud objeví potenciální riziko, upozorní vás.

V registru plátců DPH je mimo jiné zveřejněno i číslo vašeho bankovního účtu. Proto si plátci DPH většinou zřídí podnikatelský účet.

Zjistěte, k čemu slouží podnikatelský účet a komu se vyplatí >>

Videokurz (nejen) o DPH

Nechte si registraci k dani, povinnosti plátce nebo pravidla cenotvorby vysvětlit od odborníků.

8 hodin srozumitelných videí, díky kterým se vyhnete nástrahám v začátcích podnikání. Při rozjezdu živnosti nutnost, pro zkušenější podnikatele kvalitní opakování.

Zrušení registrace DPH

Plátcovství DPH nemusí být navždy. Požádat o zrušení registrace k DPH můžete po 1 roce od zaregistrování a váš obrat za 12 měsíců musí klesnout pod hranici 2 mil. korun.

Finanční správa vaši registraci zruší automaticky, pokud přestanete podnikat.

Naprostá většina podnikatelů, kteří se stanou plátci DPH, využívá služeb účetních.

Naprostá většina podnikatelů, kteří se stanou plátci DPH, využívá služeb účetních.

Povinnosti plátce DPH

Vstupem mezi plátce DPH se pro vás změní hodně aspektů podnikání.

 1. Vaše faktury a další doklady se stávají daňovými doklady. Prakticky to znamená, že na fakturách uvádíte formulku „Jsem plátce DPH“ a doklady se nazývají Faktura – daňový doklad.
 2. Pro koncové uživatele vašich výrobků nebo služeb budete dražší o DPH.
 3. Dodavatelé vám u dodávek v hodnotě nad 10 000 Kč vystavují doklady s DIČ.
 4. Z nákupů můžete odečítat DPH.
 5. Vedete daňovou evidenci (už nemůžete využívat zdanění tzv. paušálem) a veškeré doklady musíte archivovat po dobu 10 let.
 6. Každý měsíc podáváte přiznání k dani z přidané hodnoty a odvádíte DPH. Vždy do 25. dne následujícího měsíce, tzn. zpětně.
 7. Každý měsíc vyplňujete kontrolní hlášení. 
 8. Ručíte za odvedení daně při obchodování s nespolehlivými plátci DPH.
Tip: iDoklad vám usnadní evidenci pro účely DPH, tzv. záznamní povinnost. Prakticky to znamená, že máte veškeré doklady na jednom místě a na pár kliknutí si vystavíte podklady k přiznání DPH.

Jako začínající plátce DPH podáváte daňové přiznání, kontrolní hlášení a odvádíte daň každý měsíc. Odborně se používá obrat: měsíční zdaňovací období. Teprve po 12 měsících můžete finanční správu požádat o změnu a přejít na kvartální zdaňovací období. Musíte však splnit zákonné podmínky:

 • váš obrat nepřesahuje 10 mil. korun
 • a nejste v evidenci jako nespolehlivý plátce DPH.

Přechodem na čtvrtletní zdaňovací období vám ubude administrativa. Buďte však opatrní vzhledem ke cashflow a mějte k dispozici dostatečnou rezervu pro úhradu vyšší daně.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Jak je to s přiznáním k DPH, kontrolním a souhrnným hlášením

Přiznání podáváte vždy do 25. dne od konce zdaňovacího období (měsíc, nebo kvartál), stejná lhůta platí i pro úhradu daně.

Podklady na finanční úřad odevzdáváte povinně elektronicky. Jednou z nejsnadnějších cest je vyplnění formuláře na portálu Moje daně a jeho odeslání datovou schránkou. Vyplňování formuláře si zásadně usnadníte, pokud si necháte v iDokladu vygenerovat podklady.

Detailní návod na vyplnění přiznání k DPH najdete na blogu účetního programu Money S3 >>

Kromě přiznání k DPH podáváte pravidelně i kontrolní hlášení. Zjednodušeně řečeno se jedná o přehled všech vydaných i přijatých faktur, který usnadňuje úředníkům odhalení podvodů s DPH. Kontrolní hlášení nenahrazuje přiznání k DPH.

Sepsali jsme, kde se v kontrolním hlášení nejčastěji chybuje >>

Pokud obchodujete s lidmi nebo firmami z jiných států EU, musíte podávat i souhrnné hlášení – potvrzení, že jste řádně zdanili poskytnuté zboží či služby. Konkrétně se jedná např. o:

 • dodávku zboží plátci DPH v jiné zemi EU,
 • poskytnutí služby plátci DPH s místem plnění v jiném státě EU.

Souhrnné hlášení se netýká situací, kdy obchodujete se zahraničními neplátci DPH. Pokud tedy například prodáváte přes e-shop pouze rukavice polským spotřebitelům, neplátcům DPH, souhrnné hlášení se vás netýká.

Vysvětlujeme souhrnné hlášení >> 

Příklad správně vystavené faktury plátce DPH. Zákazník ji uhradí i přes mobil s pomocí QR kódu. Ve fakturačním programu iDoklad takovou fakturu vystavíte za minutu.

Příklad správně vystavené faktury plátce DPH. Zákazník ji uhradí i přes mobil s pomocí QR kódu. Ve fakturačním programu iDoklad takovou fakturu vystavíte za minutu.

Fakturace: co se změní, když se stanete plátcem DPH

Největší změna: vámi vystavené faktury jsou daňovým dokladem. Prakticky to znamená, že k fakturovaným položkám přidáváte DPH, kterou od svých odběratelů vybíráte a posléze odvádíte do státní kasy.

V iDokladu si musíte jako plátce DPH upravit nastavení účtu. Díky této úpravě se vaše faktury přepnou do podoby pro plátce. Faktury plátců DPH musí obsahovat následující údaje:

 • jméno a příjmení (OSVČ), název firmy (s.r.o.),
 • sídlo či fakturační adresu,
 • označení registru, ve kterém jste vedení (např. obchodní rejstřík),
 • DIČ,
 • datum vystavení faktury, případně datum uskutečnitelného zdanitelného plnění (DUZP),
 • rozsah a druh dodávané služby nebo množství a druh dodávaného zboží,
 • základ daně, sazba daně a její výše v korunách.

Pokud budete někdy vystavovat doklad do zahraničí, uvádějte víc informací. Detaily zjistíte tady.

Jako plátce DPH máte povinnost vystavit fakturu do 15 dnů od uskutečnění plnění nebo přijetí úplaty – podle toho, co nastane dříve.

Problematiku DUZP detailně rozebíráme v samostatném článku >>

Tip: Plátci DPH rádi používají zálohové faktury, často jako cenovou nabídku. Zálohovky totiž narozdíl od klasických faktur nepatří mezi daňové doklady, takže není potřeba je evidovat, případně stornovat, pokud by vám zákazník nezaplatil. 

Co když zákazník fakturu neuhradí

Každá správná faktura má den splatnosti. Pokud vám peníze nepřijdou, připomeňte se. Obvykle zákazníci jen zapomenou zaplatit. Kdyby se však dostali do finančních problémů, je vhodné být mezi prvními, kteří se připomněli.

Nespoléhejte se při podnikání jen na dobré slovo. Vysvětlujeme, jak je to se smlouvami >>

Doporučujeme, aby z textu upomínky bylo zřejmé:

 • kolik vám zákazník dluží,
 • datum splatnosti,
 • číslo faktury, ke které se platba váže,
 • sankce při zpoždění.

Zjistěte detaily o postupu, když se zákazník nemá k uhrazení faktury >>

Nechte si pravidla podnikání vysvětlit od specialistů

Daně, pojištění, smlouvy nebo cenotvorba. Oslovili jsme odborníky, aby podnikatelům předali svoje zkušenosti ve videolekcích a vytvořili 8hodinovou akademii (nejen) pro začínající podnikatele. Můžete se podívat na vše, nebo si vyberete témata, která vás zrovna zajímají.

Vstup do mini akademie je zdarma. 

Vyhněte se chybám, které v podnikání dělají ostatní. Ušetříte spoustu času, peněz i energie.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 25
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 53
Přečíst článek