Datum publikace 10. 03. 2023 Sdílet článek

Společník s. r. o. a jeho povinnosti: kdy a do jaké výše ručí za závazky firmy

Author Seyfor, a. s. 4 minuty čtení 9
Náhledový obrázek
Pokud zakládáte nebo vstupujete jako společník do společnosti s ručením omezeným, musíte kromě podílu počítat také s vkladem a následným ručením. Čtěte, kdy se vás týká a do jaké výše za závazky firmy jako společník s. r. o. ručíte.

Společník s. r. o.

Společník s. r. o. je majitelem nebo spolumajitelem společnosti. Obvykle mezi ně patří lidé, kteří společnost zakládají. Společník ale může do firmy vstoupit i později, pokud v ní vkladem peněz získá podíl nebo pokud podíl po někom zdědí.

Pokud je společníků více, uzavírají mezi sebou společenskou smlouvu, která stanovuje vzájemná práva a povinnosti. Obvykle obsahuje:

  • jména a bydliště nebo sídla společníků,
  • podíly (obvykle podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu),
  • orgány společnosti,
  • představy o fungování společnosti.

TIP: Čtěte, jak založit s. r. o. ve čtyřech krocích.

Všichni společníci tvoří nejvyšší orgán s. r. o., valnou hromadu. Pokud má firma jen jednoho společníka, jedná za valnou hromadu právě tento jeden společník.

Rozdíl mezi společníkem a jednatelem s. r. o.

Společníkem se může stát fyzická i právnická osoba, tuzemská i zahraniční. Na rozdíl od jednatele s. r. o. nemusí splňovat požadavky například na trestní bezúhonnost. Klíčová je pouze schopnost splatit vklad, ke kterému se při vstupu do společnosti zaváže.

Zejména v menších s. r. o. může být společník zároveň jednatelem. Pokud však má firma jednatele i společníka, mají funkce rozdělené takto:

  • společník je majitel (spolumajitel), stojí v pozadí firmy a nejedná za ni, nepodepisuje smlouvy, je členem valné hromady, rozhoduje o směřování firmy, má podíl na zisku,
  • jednatel obchodně řídí firmu, jedná jejím jménem, podepisuje smlouvy, zodpovídá se valné hromadě a společníkům.

Společník s. r. o. – ručení, vklady

Společník s. r. o. má ve firmě kromě práva na rozhodování o jejím směřování nebo na podíl na zisku také povinnosti. Zejména povinnost vkladu a ručení.

Při založení nebo vstupu do firmy se společník zavazuje ke složení vkladu, a to:

  • peněžitého v podobě financí, které společník vkládá nebo převádí na účet firmy,
  • nebo nepeněžitého v podobě majetku, například nemovitosti, auta nebo výrobního zařízení. Jejich hodnotu musí vždy ocenit znalec, kterého si vybírají společníci ze seznamu na stránkách ministerstva spravedlnosti.

Zatímco nepeněžitý vklad musí zakládající společník splatit před zápisem firmy do obchodního rejstříku, u peněžitého vkladu musí před založením firmy vložit 30 % vkladu, zbytek splatí do 5 let od vzniku s. r. o., případně dříve, pokud to určuje společenská smlouva.

Vklad podle základního kapitálu

Vklad společníka s. r. o. se odvíjí od základního kapitálu firmy, tedy od výše částky, kterou musí před zápisem firmy do obchodního rejstříku společníci vložit na firemní účet.

Pokud je společník jeden, vkládá celý základní kapitál a má 100% podíl na zisku, je skutečným majitelem firmy. Když je společníků více, rozdělí si náklady ve smlouvě, a tím si zároveň určí podíl ve firmě.

Dříve byl základní kapitál minimálně 200 000 Kč, dnes už k založení firmy stačí jedna koruna. Vhodné ale je zvolit si základní kapitál realisticky podle očekávaných výdajů, které se startem firmy souvisí.

TIP: Zjistěte vše, co potřebujete vědět o základním kapitálu.

Pokud společník povinnost vkladu nesplní, načítají se mu úroky z prodlení, nebo může být z firmy dokonce vyloučen. Do výše nesplacené části vkladu navíc společníci ručí za závazky firmy.

Společník s. r. o. – ručení omezené

Zkratka s. r. o. označuje společnost s ručením omezeným. To znamená, že dokud některý ze společníků nemá splacený vklad (a tato skutečnost není zapsána do obchodního rejstříku), ručí do výše nesplacené částky všichni společníci. Tedy i ti, kteří svůj vklad už splatili.

Například firma má základní kapitál 90 000 Kč a tři společníky, kteří si rozdělili vklad po 30 000 Kč. Jeden z nich svůj vklad splatí, druhý vloží pouze 20 000 Kč a třetí 10 000 Kč. Pak všichni tři ručí za závazky společnosti do celkové částky 30 000 Kč, kterou zbývá z jednotlivých vkladů zaplatit. Věřitel ji může požadovat po kterémkoliv ze společníků.

Jakmile společníci splní svou vkladovou povinnost, po dobu fungování s. r. o. už za její závazky svým majetkem neručí. Případnou škodu naopak musí uhradit jednatel, pokud se ukáže, že firmu neřídí s péčí řádného hospodáře.

Nechte si poradit v začátcích podnikání

Pokud tápete v povinnostech, které jako společník s. r. o. máte, pomůže vám naše mini akademie. Pro začínající podnikatele nebo uživatele iDokladu je zdarma a lektoři vás ve více než 30 videích seznámí s vedením účetnictví, daněmi, náležitostmi smluv a dalšími povinnostmi, které se vás týkají.

Související články

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 16
Přečíst článek

Co jsou to pohledávky a jak s nimi pracovat?

21. 02. 2024 4 minuty čtení 1
Přečíst článek