Datum publikace 29. 08. 2022 Sdílet článek

Založení firmy v ČR krok po kroku

Author Seyfor, a. s. 9 minut čtení 21
Náhledový obrázek

Chcete mít vlastní firmu? Beze všeho si jí můžete založit. Počítejte ovšem s tím, že takový proces zabere mnoho času a v jeho průběhu se nevyhnete úřednímu šimlovi. Přinášíme proto stručného průvodce vším, co založení podniku obnáší.  

Volba právní formy podnikání

Než vůbec začnete obíhat úřady, řádně zvažte, jaký typ podniku je pro vás ten nejvhodnější. V českém právním řádu totiž existují hned čtyři organizačně právní formy podnikání, kdy každá z nich má své výhody a specifické nároky:

Společnost s ručením omezeným (s. r. o.)

“Eseróčko” je nejčastěji využívaná forma podnikání, a to především díky své jednoduché struktuře a finanční nenáročnosti. Pro založení s. r. o. totiž stačí vklad pouhé jedné koruny na společníka. Jak pak název napovídá, ručení za závazky společnosti je omezené, tj. společníci za ně ručí pouze do výše nesplaceného vkladu.

Akciová společnost (a. s.)

Složitější právní forma, která je vhodná především pro větší firmy, a jejíž základní kapitál je tvořen cennými papíry (akciemi) držený vlastníky (akcionáři). Pro založení a. s. je třeba výrazně vyšší kapitál, který se obvykle pohybuje od 2 milionů korun výše a v některých případech může činit i desítky milionů. Na druhou stranu akcionáři nijak neručí za dluhy společnosti.

Veřejná obchodní společnost (v. o. s.)

Společnost zde tvoří minimálně dvě osoby, které za dluhy ručí celým svým majetkem a společně se podílejí na řízení podniku. Právě ručení majetkem je největší nevýhodou v. o. s., neboť v případě podnikatelského neúspěchu můžete snadno přijít o všechno. V. o. s. je proto forma vhodná především pro menší a/nebo rodinné firmy.

OSVČ

Podnikat můžete i jako osoba výdělečné činná. Tato cesta je ze všech administrativně nejsnazší a stačí vám k ní pouze živnostenský list. Ten se ale váže pouze ke konkrétní osobě (tj. k vám). Majetek společnosti navíc není nijak oddělen od toho vašeho, za dluhy proto opět ručíte veškerým svým majetkem.

Komanditní společnost

Příklady této formy podnikání v ČR naleznete již jen zřídka. Minimální počet společníků je zde stanoven na dva. Dva jsou i druhy společníků ve společnosti – komplementář ručící za dluhy společnosti neomezeně, a komanditista ručící za dluhy omezeně.

Společenská smlouva

Prvním krokem při založení nové firmy je sepsání tzv. společenské smlouvy, případně zakladatelské listiny (pokud firmu zakládáte sami). Tento dokument musí mít písemnou formu a coby veřejná listina vyžaduje notářský zápis. Co do obsahu musí listina obsahovat následující údaje:

 • sídlo firmy: zde stačí název obce, kde působíte,
 • název firmy: jméno firmy nesmí být klamavé, nejasné či porušovat dobré mravy. Také musí být jedinečné, založení podniku by proto měla předcházet kontrola katalogu firem na stránkách Ministerstva spravedlnosti,
 • předmět podnikání: obor, ve kterém bude vaše firma působit,
 • informace o společnících: jména a bydliště všech společníků,
 • výše vkladů na jednotlivé podíly,
 • výše celkového základního kapitálu,
 • určení správce vkladů,
 • údaj o vkladové povinnosti a lhůta pro její splacení,
 • počet jednatelů, jejich určení a způsob, jakým budou za firmu jednat: jednatel je zapsán do Obchodního rejstříku a je zodpovědný za vedení společnosti. Společnost může mít více jednatelů a společníci mohou být zároveň i jednatelé.

Složení všech vkladů

Další fází je splacení všech vkladů specifikovaných ve společenské smlouvě a jejich uložení na speciální bankovní účet společnosti. Jak již bylo řečeno výše, výše vkladu se liší podle formy a může sahat od jedné koruny až po miliony. Pokud pak vklad nepřesáhne částku 20 000 Kč, můžete jej zaplatit i hotově správci vkladů společnosti.  Součtem všech vkladů vzniká základní kapitál; u malých firem se může pohybovat v řádů tisíců, u velkých v řádu stovek milionů. Rovněž se sluší dodat, že pro řadu obchodníků je výše kapitálu znakem důvěryhodnosti společnosti.

Živnostenské oprávnění

Pro podnikání je nutné mít živnostenský list, který vám vystaví živnostenský úřad. Pro jeho získání stačí mít plnou svéprávnost (tj. věk nad 18 let a způsobilost k právním úkonům) a čistý trestní rejstřík. Pokud pak chcete podnikat ve specializovaném oboru (např. založení stavební firmy), musíte v rámci žádosti prokázat vzdělání v daném oboru či odbornou kvalifikaci.

Zápis do obchodního rejstříku

Pro všechny obchodní společnosti je povinný zápis do obchodního rejstříku, a právě ten je posledním krokem při zakládání firmy. Pro tento úkon je nutné navštívit rejstříkový soud neboli krajský soud příslušný sídlu vaší společnosti. Zde odevzdáte vyplněný návrh na zápis do obchodního rejstříku, který je třeba opatřit podpisy všech jednatelů a úředně jej ověřit.

Vedle samotného návrhu pak po vás rejstříkový soud bude chtít i řadu dalších dokumentů:

 • společenská smlouva či zakladatelská listina,
 • čestné prohlášení jednatele,
 • smlouva o poskytnutí sídla a souhlas vlastníka objektu s umístěním sídla,
 • výpisy z živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a katastru nemovitostí (týkající se sídla společnosti),
 • prohlášení správce vkladu,
 • potvrzení banky o splacení kapitálu a smlouva o běžném účtu (pokud je třeba jej zřídit),
 • formulář pro ohlášení živnosti či jiné povolení k podnikání.

Lhůta pro zápis do obchodního rejstříku činí pět dní od odevzdání všech výše uvedených listin. Po jejím uplynutí vaše společnost formálně vzniká, stává se vlastníkem splacených vkladů a jednatelé můžou jednat jejím jménem.

Další povinnosti

Založením společnosti sice máte obíhání úřadů za sebou, přibývá vám ale řada dalších úkonů. Patří sem například registrace k daním, kterou musíte provést do patnácti dnů od splnění povinnosti zápisu do obchodního rejstříku. To platí i v případě, že firma nemá žádný příjem. Pokud pak neplánujete v následujícím roce příjem přesahující jeden milion korun, je třeba se navíc zaregistrovat k platbě DPH.

Formulář k registraci k DPH se odevzdává pomocí datové schránky. Ta vaší firmě vzniká automaticky po zápisu do obchodního rejstříku a přihlašovací údaje k ní vám zašle ministerstvo vnitra. V neposlední řadě pak musíte podat návrh na zápis skutečného majitele. Tím je fyzická osoba, která má ve firmě rozhodující vliv, případně její příjem (přímý i nepřímý) přesahuje 25 % celkového majetkového prospěchu společnosti. I zde odevzdáváte návrh na rejstříkový soud, který provede zápis do pěti dnů od podání.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Založení firmy na klíč

Z výše uvedeného vyplývá, že založení a vznik podniku je běh na dlouhou trať, který vás bude stát mnoho času a vyplňování. Řada lidí proto v současnosti využívá službu firmy na klíč, kdy se o veškeré vyřizování postará externí společnost. Ta vám obvykle nabídne rychlou odezvu i založení, kdy ve většině případů stačí pouze jedna osobní schůzka. Na ní zástupcům poskytovatele služby vysvětlíte své požadavky, případně si objednáte doplňkové služby (typicky např. mzdové či právní poradenství).

Poskytovatel následně vše vyřídí za vás. Kromě rychlosti a zbavení se nutnosti potýkat se s byrokracií je výhodou firmy na klíč především jistota správného provedení všech úkonů. V současnosti je pak v závislosti na poskytovateli možné založení firmy online, kdy vše potřebné vyřídíte po internetu. Nevýhodou pak jsou samozřejmě náklady navíc, kdy založení firmy na klíč může stát více, než 10 000 Kč.

A co dál?

Po dokončení všeho výše uvedeného již nezbývá než vám popřát mnoho zdaru ve světě podnikání. V rámci každodenních povinností spojených s během firmy vás nicméně čeká mnoho starostí, od komunikace s úřady přes běžné agendy až po fakturaci a účtování. Zde vstupují do hry moderní fakturační systémy, které dokážou velkou část účetní agendy vyřídit za vás.

To je případ i online fakturačního programu iDoklad – praktického pomocníka, se kterým je fakturace hračka. Služba vám umožní snadnou komunikaci s institucemi, hlídá za vás náležitosti faktur a umožňuje vám na několik kliknutí generovat nejen faktury, ale také podklady pro daňová přiznání či externí účetní. Zejména drobní podnikatelé a malé firmy tak v iDokladu získají nástroj, jak zvládat účetní agendu stejně dobře, jako kdyby měli k dispozici celý oddíl profesionálních účetních.

Pro ještě snadnější první kroky ve světě byznysu pak můžete využít naší Mini akademii – online soubor třiceti videí o celkové délce přes 8 hodin, kde naleznete řadu tipů, triků, rad a jiných užitečných informací pro každodenní podnikatelskou praxi. Pro nové podnikatele je navíc přístup zcela zdarma.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 25
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 53
Přečíst článek