Faktury

Prodej / Faktury

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Prodej

IK_skok_jinam Karta faktury

IK_skok_jinam Pokladní doklad

IK_skok_jinam Dodací list

Popis základních ovládacích tlačítek, společných pro všechny seznamy, najdete zde. Seznam faktur navíc v záhlaví obsahuje i další speciální tlačítka:

IK_odeslat Odeslat – prostřednictvím tlačítka Odešlete e-mailem všechny označené doklady.

IK_upominky Upomínky doklady neuhrazené po vypršení doby splatnosti v seznamu vidíte zvýrazněné červeně. Tlačítkem pak můžete poslat upomínku odběrateli, nebo na kteroukoliv další adresu vybranou na kartě Odesílání faktury e-mailem. Vzorovou šablonu pro tyto zprávy zadáte Nastavení upomínek. Upomínaný doklad bude v seznamu označený ikonou IK_faktura_upominana – najedete-li nad ni myší, iDoklad zobrazí datum poslední upomínky a celkový počet odeslaných upozornění.

IK_upozorneniNastavení fakturace si můžete aktivovat automatické rozesílání e-mailů s pravidelnými upomínkami na zaplacení neuhrazených faktur.

IK_uhradit Uhradit – tlačítkem do neuhrazené faktury zavedete úhradu (na faktuře se zatrhne pole Uhrazeno), např. ve chvíli, kdy dostanete poštou bankovní výpis. Faktura bude označená ikonou IK_faktura_uhrazena a iDoklad do pole Datum platby zapíše aktuální datum.

IK_upozorneni Máte-li iDoklad propojený s některým ze systémů Money, může vám přijaté úhrady Importovat také vaše účetní kancelář.

IK_soucet Součet – tlačítkem otevřete okno Statistika dokladů, ve kterém vidíte součet cen dokladů rozepsaný podle sazeb DPH. Do statistického zpracování vstupují označené doklady, nebo celý zobrazený seznam. Pokud seznam omezíte filtrem, součtuje se jen zobrazený výběr, a to i v případě, kdy je vícestránkový.

IK_nastaveni Nastavení – tlačítkem se přenesete do záložky pro nastavení parametrů faktur vydaných.

IK_export Export – tímto tlačítkem si vyexportujete seznam do formátu .xlsx (excel) nebo .csv.

Po stisku tlačítka se objeví výběr formátu souboru a také výběr sloupců, které mají být exportovány. Po nastavení a stisknutí tlačítka Export se v pravém dolním rohu obrazovky objeví okno s průběhem přípravy souboru a následně s tlačítkem pro stažení vyexportovaného souboru.

Tlačítko pro stažení souboru

Tlačítko pro stažení souboru

IK_upozorneni Funkce Export reaguje na zadaný filtr. V případě, že máte na seznamu zadaný filtr, vyexportují se pouze vyfiltrované položky. Stejně tak pokud máte v seznamu některé položky označené (zatržením okénka IK_fajfka) , vyexportují se pouze tyto označené položky.

IK_dalsi_funkce Další funkce – pod tímto tlačítkem naleznete funkci pro vytvoření pravidelné faktury a smazání příznaku exportu:

IK_odrazka_odsazena Pravidelná faktura – podle faktury, kterou jste si v seznamu označili, můžete vytvořit vzor pro generování pravidelných faktur. Po stisku tlačítka iDoklad otevře formulář Pravidelné faktury naplněný údaji z označeného dokladu (odběratel, položky, ceny, měna atd.) a vám stačí už jen nastavit vzorec pro opakované vystavování dalších faktur.

IK_odrazka_odsazena Smazat příznak exportu – tlačítkem smažete z označených dokladů příznak exportu IK_exportovano. Doklady lze poté opětovně exportovat do účetních systémů.

IK_upozorneniPříznak exportu se smaže jen u označených dokladů (tj. u dokladů se zatrženým okénkem IK_fajfka, které najdete v levé části každého řádku) na aktuálně zobrazené stránce. Pokud potřebujete smazat příznak exportu u velkého množství dokladů, které se nevejde na jednu stránku, doporučujeme zvýšit Počet položek na stránku. Tuto volbu najdete v dolní části seznamu.

IK_export_do_PDF Export do PDF – prostřednictvím tlačítka si vyexportujete vybraný doklad do PDF. Tlačítko naleznete v řádkovém menu vybraného dokladu.

IK_vystavit dobropis Dobropis k vybrané faktuře můžete vytvořit dobropis. Po stisku tlačítka iDoklad otevře formulář Dobropisu naplněný údaji z vybrané běžné faktury (odběratel, položky, ceny, měna atd.) a vám stačí pouze doplnit kolonku Zdůvodnění opravy. Tlačítko naleznete v řádkovém menu běžné faktury.

IK_tisk Tisktlačítko nabízí tyto sestavy:

IK_odrazka_odsazena Běžná faktura – pro tisk musíte mít vybranou alespoň jednu fakturu (na levé straně řádku má zatržené pole IK_fajfka), ale když si jich označíte větší počet, vytisknou se všechny, a to podle šablony, kterou máte zadanou v Nastavení, případně kterou jste vybrali při posledním tisku uskutečněném z karty dokladu, podrobný popis najdete zde.

IK_upozorneniNa kartě faktury se po splnění určitých podmínek tiskne kód QR Platba, pomocí kterého dokáže váš odběratel do svého chytrého telefonu načíst z faktury veškeré rozhodující údaje přímo do platebního příkazu. Potřebuje pro to pouze bankovní aplikace nainstalovanou v telefonu. Nově je QR Platba integrována s kódem QR Faktura, pomocí kterého lze získat účetní data z faktury (např. variabilní symbol, datum vystavení, splatnosti, DUZP, částku faktury, číslo objednávky, IČ a DIČ výstavce i příjemce faktury, atd.). Pokud doklad splní podmínky pro tisk obou QR kódů, vytiskne se jeden společný kód s názvem QR Platba+F. Podrobnější informace a podmínky pro tisk QR kódů na faktuře uvádíme zde.

IK_odrazka_odsazena Úhrada - vytiskne pro uhrazené faktury Stvrzenku o úhradě

IK_odrazka_odsazena Dodací list - tisk Dodacího listu je určený pro označené faktury. Dodací list si můžete vytisknout pro kontrolu, co za zboží v dodávce posíláte.

IK_odrazka_odsazena Pokladní doklad – tisk Pokladního dokladu je určený pro faktury, které mají jako Způsob úhrady vybranou možnost Hotově nebo k sobě evidují úhradu v hotovosti. Úpravu pokladního dokladu lze provést v záložce Pokladna. Pokladní doklady se tisknou vždy podle nastavení šablony.

IK_odrazka_odsazena Seznam faktur – neoznačíte-li žádný doklad, vytiskne se kompletní seznam všech faktur seřazený tak, jak jej vidíte na obrazovce. Pokud použijete filtr, nebo některé doklady v seznamu individuálně označíte, přehled bude obsahovat jen vybrané doklady.

IK_upozorneni V záložce Sestavy na domovské stránce si můžete vytisknout přehledy určitého typu faktur – neuhrazené, loňské, po splatnosti atd.

 

Filtrování seznamu

Při větším množství dokladů si můžete práci s fakturami usnadnit nastavením kritérií pro výběr těch, které potřebujete sledovat nebo zpracovat (tisknout, odeslat, součtovat apod.). Pod ovládacími tlačítky jsou umístěné přepínače, kterými můžete doklady filtrovat z pohledu úhrad – pouhým výběrem jedné z možností omezíte seznam na Uhrazené či Neuhrazené faktury nebo doklady neuhrazené Po splatnosti. Tlačítkem Všechny zobrazíte všechny tři kategorie.

Dalšími tlačítky pak nastavíte v rámci výše popsaného výběru další, podrobnější filtrování:

IK_odrazka Řada – ze seznamu faktury vyfiltrujete pouze ty, vystavené ve zvolené číselné řadě

IK_odrazka Vystavenoseznam se navíc dá omezit na faktury vystavené v určitém období. Z roletové nabídky si můžete vybrat období vztažené k aktuálnímu datu (tento měsíc, minulý rok apod.), nebo si v polích od-do můžete zadat libovolný časový interval. Zvolené období se počítá včetně zadaného data, a pokud nastavíte jen jednu hranici, druhá část intervalu se bere jako neomezená. Tlačítkem IK_sipka_doprava volbu data potvrdíte.

IK_odrazka Hledaný text IK_hledat– zapíšete-li do pole text nebo číselnou hodnotu, seznam se omezí na položky, které zadanou skupinu znaků obsahují na kterékoliv pozici kteréhokoliv sloupce.

IK_odrazka Více možností filtru – šipkou IK_legenda_rozbalit otevřete na obrazovce řadu dalších polí určených pro ještě podrobnější upřesnění filtrace:

IK_odrazka_odsazena Splatné / Plnění DPH od–do / Datum platby – filtrovat můžete i na datum zadané na faktuře v poli Datum splatnosti, DUZP nebo Datum platby. Opět je možné zadat jen jednu hranici intervalu.

IK_odrazka_odsazena Cena od–do – uvedené cenové rozpětí upravíte snadno tak, že myší posunete hranice v grafu.

IK_odrazka_odsazena Uhrazené po splatnosti – zatržením této možnosti zobrazíte faktury, které mají Datum platby pozdější než Datum splatnosti.

IK_odrazka_odsazena Dobropisy – po zatržení této možnosti se k seznamu běžných faktur zobrazí také seznam dobropisů.

IK_odrazka_odsazena Přeplacené – při zatržení se zobrazí faktury, které jsou přeplacené.

IK_odrazka_odsazena Hledat – po stisku tohoto tlačítka dojde k filtrování položek seznamu podle zadaných parametrů.

Rozšířenou nabídku můžete šipkou IK_skok_jinam opět zavřít, nastavené parametry se přitom nevymažou a seznam zůstane filtrovaný až do chvíle, kdy nastavené parametry změníte, nebo použijete tlačítko Vymazat filtr.

IK_odrazka Vymazat filtr IK_legenda_zavrit– tímto tlačítkem zrušíte veškeré filtrování seznamu.

IK_upozorneni Parametry nastavené v jednotlivých částech filtru vždy platí současně a pomocí jejich kombinace se tak dá dohledat velmi přesně určená skupina faktur. Například si můžete najít neuhrazené faktury (použijete tlačítko Neuhrazené), které jste vydali minulý měsíc (vyberete příslušnou možnost v poli Vystaveno), ale se splatností až v příštím měsíci (nastavíte datum v poli Splatné od v rozšířené nabídce filtru). Pokud navíc do pole Hledaný text zadáte jméno firmy odběratele, můžete si tyto faktury omezit na ty, které jste vydali konkrétnímu partnerovi.

Možnosti filtrování seznamu

Možnosti filtrování seznamu

Ikonky označující stav faktury

V seznamu vidíte vedle čísla faktury jednoduché ikonky označující akce, které v souvislosti s dokladem proběhly. Umístíte-li nad ikonku kurzor, iDoklad zobrazí vysvětlení.

IK_neuhrazenoNeuhrazeno – pro fakturu není zaznamenaná žádná úhrada.

IK_castecne_uhrazenoČástečně uhrazeno – u faktury je uvedená minimálně jedna úhrada a zároveň doklad ještě není zcela uhrazený.

IK_uhrazeno Uhrazeno – faktura zaznamenala minimálně jednu úhradu a je již zcela uhrazený.

IK_preplacenoPřeplaceno – u faktury je uvedená minimálně jedna úhrada a součet úhrad převyšuje celkovou částku dokladu.

IK_faktura_odeslana_odberateli Odesláno odběrateli – doklad jste prostřednictvím tlačítka Odeslat již poslali na e-mail uvedený na formuláři Kontaktu.

IK_faktura_odeslana_ucetnimu Odesláno účetnímu – faktura odešla e-mailem do účetní kanceláře na adresu uvedenou v Nastavení e-mailů.

IK_faktura_odeslana_obema Odesláno odběrateli či účetní – fakturu jste prostřednictvím poslali na obě výše uvedené adresy.

IK_faktura_upominana Upomínka – doklad vám odběratel neuhradil v požadované lhůtě splatnosti a vy jste jej buď upozornili individuálně pomocí tlačítka Upomínky, nebo mu iDoklad poslal upomínku automaticky na základě konfigurace zadané v Nastavení upomínek. Najedete-li myší nad ikonku, uvidíte také informaci o tom, kdy odešla poslední upomínka a kolik jste jich odběrateli poslali celkem.

IK_exportovano Exportováno – doklad byl exportován do Účetního systému k dalšímu zpracování.

IK_exportovano_a_zmeneno Exportováno a změněno – propojíte-li agendu s některým účetním systémem, v Nastavení firmy doporučujeme zakázat dodatečné úpravy exportovaných dokladů. Pokud však přesto exportovaný doklad změníte, objeví se v seznamu tato ikonka. Upravený doklad v takovém případě raději pošlete své účetní k novému zpracování.