Tisk faktury

Prodej / tlačítko Tisk

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Seznam faktur

IK_skok_jinam Odeslání faktury e-mailem

Faktury můžete tisknout nebo exportovat do řady elektronických formátů. Výchozí šablonu tiskové sestavy, ve které volíte jazyk a některý z připravených formulářů, zadáte pro každý typ dokladu zvlášť v Nastavení faktur.

Tisk z karty faktury

Fakturu vytisknete pomocí tlačítka IK_tisk_sede_tlacitko umístěného dole pod cenou.

IK_upozorneni Předtím, než fakturu vytisknete, můžete změnit jazyk a vzhled tiskové sestavy v detailu faktury v části Více podrobností. iDoklad bude vybraný jazyk a tiskovou sestavu u této faktury používat i nadále, a to i pro export do PDF a odesílání faktury e-mailem. Nastavení se dá kdykoliv později opět stejným způsobem změnit.

Tisk ze seznamu

V seznamu vytisknete fakturu tlačítkem IK_tisk Tisk umístěným na horní liště. Aplikace vám dá nejprve vybrat, zda chcete vytisknout fakturu, dodací list, pokladní doklad, nebo seznam faktur, podrobnosti najdete zde.

Při tisku faktury ze seznamu její tiskovou šablonu změnit nemůžete, zato můžete vytisknout libovolný počet dokladů současně – stačí je před tiskem označit zatržením pole IK_fajfka. Program přitom použije u každého dokladu tu šablonu, kterou jste zvolili naposledy.

Náhled tiskové sestavy

Ať už tisknete z karty nebo ze seznamu, před vlastním tiskem aplikace zobrazí náhled toho, jak bude vytištěný doklad vypadat. V něm vidíte všechny údaje, které jste zadali na faktuře i v nastavení (logo, vlastní i partnerovy identifikační údaje, fakturační konstanty, rozpis cen i všechny náležitosti požadované legislativou) a doklad má podobu zadanou v šabloně v nastavení nebo upravenou v detailu faktury. Pokud tisknete více dokladů současně, zobrazí se všechny a můžete si mezi nimi listovat. Doklady pak buď můžete poslat do tiskárny, nebo vyexportovat v některém z nabízených elektronických formátů. Pokud jste si chtěli formulář jen prohlédnout a doklad tisknout nechcete, stačí se jen přesunout do jiné části aplikace.

Náhled na fakturu vytištěnou v češtině

Náhled na fakturu vytištěnou v češtině

Tiskový náhled má v horní části následující ovládací prvky:

IK_hledat Hledání – ikona lupy zobrazí okno hledání.

IK_tisk Tisk – po stisku tohoto tlačítka připraví iDoklad sestavu k tisku a zobrazí okno, ve kterém si můžete zvolit konkrétní tiskárnu, počet stran, kopií apod.

IK_odrazka Listování – u vícestránkových sestav se pomocí šipek přesouváte o jednu stranu IK_tisk_predchozi zpět a IK_tisk_nasledujici dopředu, nebo na IK_tisk_prvni_strana první či IK_tisk_posledni_strana poslední stránku.

IK_ulozit Exportovat – v roletové nabídce je bohatá nabídka formátů, do kterých můžete sestavu exportovat: PDF (Adobe Acrobat), XLS (excelová tabulka), RTF (Rich Text Format, který se dá otevřít v řadě textových editorů, např. ve Wordu), JPG (obrázek) a HTML (Web Archive otevíráte na webovém prohlížeči). Ve všech případech stačí vybrat formát a stisknout tlačítko Exportovat, iDoklad sestavu pak uloží na místo, které si vyberete.

IK_zavrit Zavřít – po stisku tohoto tlačítko iDoklad náhled tiskové sestavy zavře a vrátí vás na záložku, ze které byl tisk vyvolaný.

 

QR kódy

QR kódy obsahují tiskové i PDF výstupy faktur z iDokladu a jsou v nich uložené všechny informace potřebné k zaplacení a také účetní data z faktury. Vašemu odběrateli pak stačí jen načíst tento kód do mobilní aplikace své banky nebo pomocí speciální aplikace do účetního programu. Automaticky se mu vyplní platební příkaz nebo přijatá faktura a nemusí nic složitě přepisovat ani doplňovat.

Na vydaných fakturách, dobropisech a zálohových fakturách můžete najít tři typy QR kódů:

 

IK_odrazka QR Platba+F – jedná se o český standard, který integruje QR Platbu s QR Fakturou a to tak, že na faktuře je jen jeden QR kód.

QR Platba+F se vytiskne v případě, že je na dokladu uveden český IBAN (nebo platné číslo účtu, ze kterého lze IBAN vygenerovat) a částka dokladu je větší než 0, přičemž měna dokladu může být libovolná.

QR Platba+F obsahuje všechny informace potřebné k proplacení dokladu a také účetní údaje jako např. variabilní symbol, datum vystavení, splatnosti, DUZP, celkovou částku, číslo objednávky, popis předmětu fakturace, IČ a DIČ výstavce i příjemce faktury, atd. Po načtení tohoto kódu se údaje automaticky přenesou do mobilní banky nebo načtou do účetního systému. Více se o QR Platbě+F dozvíte zde.

QR Platba+F

 

IK_odrazka QR Faktura – v případě, že vystavovaný doklad neobsahuje informace potřebné k následnému proplacení (chybí český IBAN, nebo celková částka faktury není větší než 0), vytiskne se QR Faktura.

Tento kód obsahuje účetní údaje z dokladu a po jeho načtení se tyto údaje automaticky přenesou do účetního systému. Více se dozvíte zde.

QR Faktura

 

IK_odrazka Pay by square – jedná se o slovenský standard. Tento kód se tiskne v případě, že na dokladu uvedete slovenský IBAN, částka faktury je větší než 0 a měna je EUR.

Obsahuje informace potřebné k proplacení dokladu. Více se dozvíte zde.

Pay by square