Prodej

Záložka Prodej

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Faktury

IK_skok_jinam Zálohové faktury

IK_skok_jinam Daňové doklady k platbě

IK_skok_jinam Dobropisy

IK_skok_jinam Pravidelné faktury

IK_skok_jinam Prodejky

IK_skok_jinam Cenové nabídky

IK_skok_jinam Úhrady

IK_skok_jinam Karta faktury

IK_skok_jinam Pokladní doklad

IK_skok_jinam Odeslání e-mailem

IK_skok_jinam Tisk

IK_skok_jinam Režim přenesení daňové povinnosti

IK_skok_jinam Import do ekonomických systémů

IK_skok_jinam Import z ekonomických systémů

Přehled faktur je naprosto nejrozsáhlejším seznamem v aplikaci jak obsahově, tak i funkčně, a proto je rozdělený na osm dalších záložek, mezi kterými se přepínáte v záhlaví: faktury, zálohové faktury, daňové doklady k platbě dobropisy, pravidelné faktury, prodejky, cenové nabídky a úhrady.

Rozdělení prodeje na záložky

Rozdělení prodeje  na záložky

Část Faktury a Zálohové faktury obsahuje dva samostatné seznamy, jejichž číslování je odlišné a zadáte ho v Nastavení faktur. Nově vystavená faktura vždy odpovídá seznamu, ve kterém jste ji vytvořili, a ve stejném seznamu ji opět dohledáte. K úhradě zálohové faktury lze vytvořit daňový doklad k přijaté úhradě. Daňové doklady mají také samostatný seznam. Z uhrazených zálohových faktur se pak dají jednoduše vytvořit vyúčtovací běžné faktury, oba doklady tak na sebe získají trvalou vazbu, kterou vidíte v horní části faktury. V záložce Pravidelné faktury si můžete vytvořit vzory, na jejichž základě bude iDoklad v zadaných intervalech zcela samostatně generovat běžné či zálohové faktury a pokud si vzor vhodně nastavíte, e-mailem je rovnou odešle vašemu odběrateli.

Uložené faktury je možné vytisknout, odeslat e-mailem, uhradit, upomínat, sčítat či filtrovat, podrobný popis najdete zde. Před vystavením první faktury si rozhodně projděte všechny záložky v Nastavení a definujte v nich účetní údaje, číselné řady dokladů a podobu variabilních symbolů, bankovní a kontaktní údaje vaší firmy, logo a podpis, texty a režim pro odesílání e-mailů a upomínek atd.

IK_upozorneni V agendě může pracovat více uživatelů současně. Dojde-li k situaci, kdy mají dva uživatelé ve stejné chvíli rozpracovanou fakturu, můžou mít oba doklady dočasně přidělené stejné číslo. Trvale toto číslo získá pak uživatel, který fakturu uloží jako první, při uložení faktury druhého uživatele se zobrazí informace o změně čísla dokladu a variabilního symbolu.