Datum publikace 11. 08. 2023 Sdílet článek

Fyzická a právnická osoba: jaký je mezi nimi rozdíl

Author Seyfor, a. s. 3 minuty čtení 14
Náhledový obrázek
Zjednodušeně řečeno je fyzická osoba člověk a právnická osoba organizace. Připravili jsme pro vás bližší definice i popis dalších rozdílů.

Kdo je fyzická osoba: definice

Fyzická osoba je termín, který označuje jednotlivce – konkrétního člověka. Fyzická osoba je zodpovědná za své činy a může vlastnit majetek, uzavírat smlouvy, uplatňovat svá práva a být zodpovědná za závazky.

Fyzická osoba se identifikuje podle jména a příjmení a dalších osobních údajů, např. data narození, bydliště či rodného čísla.

Plně svéprávnou se v České republice stává fyzická osoba od 18 let – to znamená, že za své jednání nese plnou odpovědnost. Svéprávnost zletilé fyzické osoby může omezit soud třeba v případě duševní nemoci, kvůli které nemůže být zodpovědná za své činy.

Možná si říkáte, jestli je živnostník fyzickou, nebo právnickou osobou. Patří mezi fyzické osoby, přesněji mezi podnikající fyzické osoby. Používá se pro ně také termín osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Kdo je právnická osoba: definice

Právnická osoba označuje entitu oddělenou od fyzických osob, které ji zřídily nebo které ji vlastní či spravují. Právnické osoby zahrnují organizace jako firmy, neziskové organizace, úřady a další.

Právnická osoba může provádět řadu činností stejně jako fyzické osoby. Například může vlastnit majetek a uzavírat smlouvy. Také je zodpovědná za své závazky a může být trestně odpovědná.

Výhodou právnické osoby je právní oddělení mezi jednotlivci (například vlastníky nebo členy správní rady) a organizací. To znamená, že v případě závazků nebo dluhů jsou zpravidla zodpovědné právě právnické osoby, a ne fyzické osoby, které je zřídily nebo je vlastní.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Rozdíl mezi právnickou a fyzickou osobou

Fyzická osoba je člověk, právnická osoba je organizace.

Pokud fyzická osoba podniká, ručí celým svým majetkem. Pokud jí třeba nevyjdou zakázky a dostane se do dluhů, přijde i o svůj byt nebo auto, které používá k osobním účelům.

Jestliže plánujete rizikovější podnikání, zvažte založení právnické osoby. Jak už jsme zmínili výš, ručení pak nese právnická osoba. Pokud tedy byznys nevyjde, přijde firma o svůj majetek, ale vy jako jednatel nepřijdete o svůj byt, auto a další soukromý majetek.

Přečtete si více o ručení jednatele s. r. o.

Firmy povinně vedou účetnictví. Podnikající fyzické osoby tuto povinnost nemají, samy si vyberou, jestli využijí:

Další rozdíl je v dani z příjmů. Podnikající i nepodnikající fyzické osoby platí 15% daň. Právnické osoby mají daň vyšší, aktuálně je to 19 %. V roce 2023 začala vláda plánovat zvýšení daně z příjmů právnických osob na 21 %.

Další užitečné články pro začínající podnikatele:

Připravte se na podnikání

S orientací v začátcích podnikání vám pomůže naše mini akademie. Zvolíte si, jestli chcete podnikat jako fyzická osoba, nebo plánujete založení právnické osoby. Dle toho se vám zobrazí příslušné lekce. Pro všechny začínající podnikatele je mini akademie zdarma.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 25
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 53
Přečíst článek