Datum publikace 16. 11. 2022 Sdílet článek

Podnikání OSVČ, nebo s. r. o.: co je pro vás lepší

Author Seyfor, a. s. 7 minut čtení 7
Náhledový obrázek
Založení, ručení, prestiž, zdanění, výběr peněz a administrativa spojená s evidováním příjmů a výdajů. Tyto všechny faktory musíte brát v potaz při rozhodování o formě podnikání. Poradíme vám, jestli je pro vás výhodnější začít podnikat jako OSVČ nebo založit společnost s ručením omezeným.

Výhody a nevýhody obou forem podnikání najdete v přehledné tabulce.

 

právní forma podnikání

společnost s ručením omezeným

OSVČ (živnost)

typ subjektu

právnická osoba

fyzická osoba

počet zúčastněných osob při podnikání

1 (jednatel) + volitelně další společníci

1

minimální základní kapitál

1 Kč

není potřeba

odpovědnost a ručení

po splacení základního kapitálu majitelé s.r.o. neručí osobním majetkem

OSVČ ručí veškerým osobním majetkem

název subjektu

libovolný (ne však zaměnitelný s jinou společností)

jméno a příjmení podnikatele (+ volitelně upřesnění předmětu podnikání, např. „Jan Novák – zámečník“)

postavení v obchodních vztazích

působí profesionálně jako instituce (navenek není vidět, že ve firmě pracují třeba jen 2 lidé)

živnostník může mít někdy horší pozici

administrativní náročnost (evidence hospodářských výsledků)

velká – vždy vede účetnictví a zveřejňuje účetní závěrku

nižší – účetnictví vede při obratu nad 25 milionů Kč,
jinak stačí daňová evidence, paušální daň nebo paušální výdaje (evidence příjmů a uplatňování výdajů % z příjmů)

daně a povinné odvody

dvojí zdanění:
1) 19% daň ze zisku firmy 

2) 15% daň z příjmů (když si společník vyplácí peníze)

15% daň z příjmu
+ od začátku podnikání platí zálohy na sociální a zdravotní pojištění

prodej nebo převod podnikání

ano

ano, ale obtížně

časová náročnost založení

ihned při zakoupení tzv. ready made společnosti,

s poradenskou firmou méně než týden,

svépomocí v řádu dnů až týdnů

získání živnostenského oprávnění cca do 48 hodin – při ohlašovací, volné, řemeslné a vázané živnosti,

u koncesované čekáte na vydání povolení

cena založení
(související služby)

jednotky tisíců Kč až nižší desítky tisíců Kč

od 1 000 Kč – správní poplatek na úřadě k získání živnostenského oprávnění

právní úprava

zákon o obchodních korporacích

živnostenský zákon

Nyní se na vybrané oblasti obou forem podnikání podíváme detailněji.

Administrativní náročnost: OSVČ vs. s. r. o.

OSVČ

Jako OSVČ (fyzická podnikající osoba) máte v tomto ohledu volnou ruku. V prvním roce podnikání si sami vyberete, jestli:

 • se přihlásíte k tzv. paušální dani,
 • budete uplatňovat paušální výdaje procentem z příjmů (tzn. budete sledovat pouze své příjmy, podle kterých určíte výdaje ve výši 40–80 % podle typu živnosti)
 • povedete daňovou evidenci (prokazujete své skutečné výdaje podle zaplacených dokladů a vystavených faktur).

V dalších letech sledujte svůj roční obrat. Jakmile totiž překročíte zákonem stanovenou hranici 25 milionů Kč, musíte vést účetnictví. Účetnictví však můžete vést i na základě dobrovolného rozhodnutí.

TIP: V začátcích podnikání se neobejdete bez kvalitního finančního plánu. Čtěte návod, jak ho krok za krokem sestavit.

Společnost s ručením omezeným

Společnost musí od počátku své existence vést účetnictví. To je na rozdíl od daňové evidence poměrně komplikované. Kromě toho je potřeba neustále sledovat změny v předpisech upravující účetnictví a daně.

Z toho důvodu většina podnikatelů naváže spolupráci s šikovnou účetní, která se postará o kompletní účetní agendu. Pokud si účetnictví rozhodnete vést sami, rozhodně doporučujeme využít kontroly kvalifikovanou osobou.

TIP: Vyberte si v katalogu iDoklad pozitivních účetních svého účetního nebo daňového poradce, kteří všechno zvládnou na dálku.

Vyplácení peněz

OSVČ

OSVČ mohou s vydělanými penězi nakládat podle potřeby. Pro OSVČ je totiž příjem z podnikání zároveň zdrojem obživy, proto je logické, že část svých příjmů použijí pro svou osobní spotřebu.

Společnost s ručením omezeným

Existuje několik možností, jak si peníze z s. r .o. legálně vybrat:

1. Nejjednodušším způsobem, jak se odměňovat v rámci firmy jako její majitel, představuje vyplacení podílu na zisku (tzv. dividendy). Ta se ovšem standardně vyplácí pouze jednou ročně.

Výplata podílu na zisku formou dividend je zdaněná 2×. Nejdříve se zisk firmy zdaní 19% sazbou daně z příjmů právnických osob. Částku, kterou dostane majitel jako fyzická osoba, musí následně zdanit 15 % (daň z příjmu fyzických osob). Odvody na zdravotní a sociální pojištění se neplatí.

Příklad:

Zisk před zdaněním − 19% (daň z příjmu právnických osob) = zisk po zdanění

1 000 000 Kč − 190 000 Kč = 810 000 Kč

Zisk po zdanění − 15 % (srážková daň pro fyzické osoby) = výplata podílu na zisku

810 000 Kč − 121 500 Kč = 688 500 Kč

 

2. Peníze si můžete vyplácet i pomocí tzv. odměny za výkon funkce jednatele (platí pouze pro jednatele, nikoliv společníky). Daňový režim odměny je stejný jako mzda zaměstnance se všemi odvody, odměna za výkon této funkce se ale neřídí zákoníkem práce.

3. Můžete se nechat zaměstnat na DPP (dohodu o provedení práce), kterou do 10 000 Kč měsíčně nezatěžují odvody. Na tento typ dohody ovšem můžete u jedné své společnosti odpracovat maximálně 300 hodin ročně.

Zároveň nesmí jít o práci, kterou máte vykonávat jako jednatel. V praxi se tedy budete moci nechat zaměstnat například jako programátor nebo uklízeč. Tuto práci opravdu musíte vykonávat. Pokud by šlo o fiktivní výkon, finanční úřad vám dodaní všechny odvody, jako kdybyste pracovali jako zaměstnanec na pracovní smlouvu. A k tomu uloží pokutu, vypočte úroky a penále,“ uvádí v naší mini akademii Mgr. Jaroslav Hroch, právník SimpleTax & SimpleLaw.

Závěr: OSVČ vs. s. r. o.

Většina podnikatelů přistoupí k méně administrativně náročné variantě a začne podnikat jako OSVČ. Od prvního dne podnikání však musíte platit minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění. A pokud se dostanete do finančních potíží, exekutor sáhne na váš osobní majetek, protože jako OSVČ ručíte celým svým majetkem.

Někteří se z důvodu rostoucí klientely, zvýšené poptávky po produktu, zboží či službách nebo budování značky následně rozhodnou pro přechod z OSVČ na s. r. o.

TIP: Přečtěte si, co dělat, pokud se dostanete do dluhů při podnikání na OSVČ.

Založení s.r.o. je pro vás výhodné zejména tehdy, pokud už před zahájením byznysu víte že:

 • očekáváte vysoké obraty,
 • podnikáte v rizikovém odvětví (případně zakládáte startup s inovativním, ale nezaběhlým produktem či službou),
 • vám jde o růst a vybudování firmy, která má na trhu jméno,
 • plánujete v budoucnu prodat celou firmu, nebo podíl ve firmě.

Počítejte však s vyššími zřizovacími náklady, vyšší administrativní náročností v podobě vedení účetnictví a dvojitým zdaněním.

TIP: Sepsali jsme detailní návod, jak založit firmu (společnost s ručením omezeným, akciovou společnost či veřejnou obchodní společnost). 

Vzdělávejte se v mini akademii

Zajímá vás, jak:

 • na daních zaplatit co nejméně,
 • vystavit správně fakturu,
 • uzavírat smlouvy
 • nebo jaké termíny a povinnosti si při podnikání pohlídat?

Navštivte naši online mini akademii, díky které se vyvarujete nejčastějším chybám začínajících podnikatelů. Obsahuje více než 30 videí, ve kterých vám odborníci srozumitelně a prakticky vysvětlí i složitá témata.

Pro začínající podnikatele i ty, kteří o založení OSVČ či s. r. o. teprve uvažují, je vstup do akademie zdarma.

Související články

[Podnikání v invalidním důchodu] Vše, co potřebujete vědět, abyste se stále mohli realizovat

07. 05. 2024 20 minut čtení 1
Přečíst článek

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 23
Přečíst článek