Datum publikace 21. 02. 2022 Komentáře 0 Sdílet článek

Vyberte si správný druh podnikání

Author Seyfor, a. s. 7 minut čtení 20
Náhledový obrázek

Česko má lepší podmínky pro podnikání než Švýcarsko či Japonsko. Přidejte se mezi podnikatele i vy, nejdřív si ale vyberte formu podnikání, která vám sedne nejlépe. Čtěte, proč rozjet byznys jako OSVČ, kterých v Česku neustále přibývá, kdy raději zvolit s.r.o. a jaké jsou nevýhody veřejné a komanditní společnosti.

V Česku existují 4 druhy nebo tzv. právní formy podnikání:

 • osoba samostatně výsledečně činná (OSVČ),
 • společnost s ručením omezeným (s.r.o.),
 • akciová společnost (a.s.),
 • veřejná obchodní společnosti (v.o.s.).

V článku se zaměřujeme především na výhody a nevýhody při podnikání jako OSVČ a s.r.o.

Podnikatel jako OSVČ má jednoduchý začátek

OSVČ podniká na základě živnostenského listu nebo koncesní listiny, které mu vydá jakýkoliv živnostenský úřad. Rozjezd tohoto druhu podnikání je rychlý a přístupný všem – záleží ale také na odvětví, kterému se věnujete. 

Živnost se dělí na ohlašovací (patří sem řemeslná, vázaná a volná) nebo koncesovanou.

Nejsnadněji získáte živnost ohlašovací volnou, u které nedokládáte odborné vzdělání – stačí třeba pro práci v marketingu pro řízení projektů. Získání koncesované živnosti je náročnější, k jejímu výkonu potřebujete souhlas – výkonem živnosti můžete při souhře nešťastných okolností ohrozit zdraví nebo životy lidí. Jde například o provozování cestovní kanceláře, autodopravy nebo střelnice.

Živnost se dělí na 2 základní typy:

Ohlašovací živnost 

 1. Řemeslná: odbornost v řemeslu prokážete vzděláním jako je např. výuční list nebo nebo maturitní zkouška (truhlářství, pekařství, zednictví a další).
 2. Vázaná: prokážete požadovanou odbornou způsobilost (např. vedení účetnictví, provozování autoškoly, výroba paliv).
 3. Volná: živnost pouze ohlásíte, nemusíte dokládat odbornou způsobilost (např. marketing, velkoobchod a maloobchod, překlady a další).

Koncesovaná živnost

Na živnostenském úřadě podáte:

 1. žádost o koncesi,
 2. doložíte odbornou způsobilost: buď stanovené roky praxe, nebo vzdělání v oboru* (více v příloze 3 Živnostenského zákona)
 3. doložíte splnění všeobecných podmínek pro podnikání.

* Pokud nemáte praxi ani vzdělání, využijte odborného garanta živnosti – osobu s kvalifikací, která dohlédne na dodržení živnostenských předpisů. S garantem uzavřete smlouvu a na živnost bude dohlížet po celou dobu podnikání.

Poplatek za vystavení živnostenského listu nebo koncesní listiny činí 1 000 korun a vyřízení žádost obvykle trvá do 2 týdnů, podle vytíženosti živnostenského úřadu.

Papírování není náročné, živnostenský úřad novou OSVČ zaregistruje i k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, a registraci pošle i na finanční úřad. Jako OSVČ buď podnikáte na hlavní činnost nebo činnost vedlejší – například zároveň se zaměstnáním na hlavní poměr.

TIP: Detailně vám pravidla pro podnikání OSVČ vysvětlíme v mini akademii pro začínající podnikatele. Pro nováčky v podnikání a uživatele iDokladu je studium zdarma.

Nevýhodou podnikání jako OSVČ je, že ručí celým svým majetkem. Pokud se dostanete do dluhů, nesplácíte své prohřešky pouze financemi pro podnikání, ale vším, co vlastníte. 

Pokud při vaší činnosti jako OSVČ může dojít k vysoké finanční škodě, zvažte raději s.r.o. jako právní formu podnikání

Podnikání jako s.r.o.: 5 výhod oproti OSVČ

 1. Neručíte veškerým svým osobním majetkem.
 2. Jako právnická osoba můžete budit větší důvěru: mezi věřiteli nebo investory.
 3. Vaše daňová povinnost se odvíjí od výše zisků.
 4. Nemusíte podnikat na vlastní jméno, ale pod názvem společnosti.
 5. Investiční příležitost: budujete jméno i hodnotu společnosti a časem ji můžete odprodat.

Společnost s ručením omezeným: nízký kapitál, hodně administrativy

Obchodní společnosti k podnikání potřebují stejně jako OSVČ živnostenský list, při založení firmy se však sepisuje zakladatelský dokument a společnost vznikne až v moment zápisu do obchodního rejstříku.

Minimální základní kapitál je při založení s. r. o. 1 koruna a za dluhy se ručí pouze do výše nesplaceného vkladu. Reálně počítejte s vyšší investicí do začátku podnikání, např. za poplatky na úřadech, pronájmy prostor a nákup vybavení k podnikání. Pokud chcete jako společnost pro věřitele i investory působit důvěryhodněji, zvažte vyšší základní kapitál, například 100 tisíc korun.

Společnost založíte ve 4 krocích:

 1. Sepíšete zakladatelský dokument u notáře: Pokud společnost zakládáte sami, sepíšete zakladatelskou listinu a když je společníků více, podepíšete společenskou smlouvu. 
 2. Založíte bankovní účet: potřebujete k tomu notářem ověřený dokument o vzniku společnosti.
 3. Ohlásíte živnost na živnostenský úřad: za poplatek 1 000 korun vám úřad do 15 dnů vydá živnostenské oprávnění.
 4. Zapíšete s.r.o. do obchodního rejstříku: nejdéle do 90 dnů od podpisu zakladatelského dokumentu, k žádosti o zápis doložíte živnostenské oprávnění.

TIP: Přečtěte si, jak založit s. r. o. krok po kroku.

Společnost s ručením omezeným má oproti OSVČ tyto nevýhody:

 • Založení je složitejší na administrativu: u notáře sepíšete zakladatelský dokument, pak založíte bankovní účet a musíte oběhat ty správné úřady.
 • Nutnost vést podvojné účetnictví.
 • Dvojí zdanění: od zisku se odečte 19% sazba daně z příjmu právnických osob, zisk se rozpočítá na jednotlivé společníky, a ti si jej následně sníží o 15% daň z příjmu fyzických osob.

TIP: O zdanění právnických osob máme na blogu samostatný článek, přečtěte si ho, ať neplatíte na daních zbytečně moc.

Akciová společnost: nejvyšší základní kapitál

Akciovými společnostmi jsou například ČEZ, Letiště Praha, Avast nebo Solitea. 

Výše minimálního základního kapitálu jsou 2 miliony korun. Akciová společnost má obvykle více společníků, tedy akcionářů, kteří se na základní kapitál skládají. Základní podíl v tzv. akciovce představují akcie – cenné papíry.

Vlastník akcií, akcionář, se může podílet na řízení společnost a získává podíl na zisku (v podobě dividend). V akciové společnosti jsou však vlastníci často odděleni od vedení.

Z pohledu rizik podnikání za dluhy a. s. neručí společníci, ale její zakladatel.

Komanditní společnost: vhodná pro začínající podnikatele

V Česku se člověk často setká také s komanditní společnost (k. s. nebo kom. spol.). Je to třeba Student agency, Globus ČR nebo Bauhaus.

Základní kapitál je 5 000 korun, což je částka přívětivá i pro začínající podnikatele. Společnost vždy zakládají minimálně dva společníci, jeden komanditista a druhý komplementář – jsou mezi nimi významné rozdíly.

Komanditista

 • je jedinou osobou, která splácí základní kapitál společnosti,
 • jeho ručení je omezené (do výše nesplaceného vkladu nebo do výše komanditní sumy, tj. částka uvedená v zakladatelské smlouvě).

Komplementář

 • neomezeně ručí celým svým majetkem,
 • je statutárním orgánem společnosti (tj. za společnost jedná jako například ředitel či jednatel).

Veřejná obchodní společnost: ručení je jako u OSVČ

Tento druh společnosti nezávisí na základním kapitálu. Veřejnou obchodní společnost (v. o. s.) nemůže založit jeden člověk, společníků musí být vždy více.

Ve veřejně obchodní společnosti zodpovídáte za dluhy stejně jako OSVČ, všichni společníci za prohřešky ručí vlastním majetkem. Pokud společnost zkrachuje, mohou o vše přijít.

Podnikejte bez zbytečných chyb

Zapojte se do naší mini akademie – začínající podnikatelé mají vstup zdarma. Zkušení lektoři vám ukážou, jak rozjet podnikání a vyhnout se nástrahám v cenotvorbě, tvorbě smluv nebo při platbě DPH.

Související články

Co jsou to pohledávky a jak s nimi pracovat?

21. 02. 2024 4 minuty čtení 0
Přečíst článek

Založení neziskové organizace a specifika účtování

09. 02. 2024 5 minut čtení 3
Přečíst článek