Datum publikace 11. 01. 2023 Sdílet článek

Jaké daně platí jako s. r. o. a jak na nich ušetřit

Author Seyfor, a. s. 7 minut čtení 65
Náhledový obrázek
Jednou z nevýhod podnikání formou společnosti s ručením omezeným jsou vyšší daně, které jako s. r. o. zaplatíte. Přečtěte si, na co se zaměřit a jaké druhy daní se s. r. o. týkají. Pak zvažte, zda se vám založení s. r. o. vyplatí, nebo bude lepší podnikat jako OSVČ.

OSVČ nebo společnost s ručením omezeným

Jako s. r. o. zaplatíte na daních více, než pokud podnikáte jako OSVČ. K tomu musíte vést účetnictví – pokud to sami neumíte, musíte si najít (a zaplatit) účetní.

Tím vás od založení s. r. o. ale nechceme odrazovat. Ostatní výhody s. r. o. totiž mohou vyšší daňovou zátěž s přehledem vyvážit, například:

 • dovětek s. r. o. posílí důvěryhodnost vašeho podnikání,
 • neručíte za neúspěch podnikání veškerým svým majetkem,
 • firmu jednoduše prodáte.

Obecně platí, že pokud něco vyrábíte a vaše podnikání nestojí výlučně na vašich schopnostech (zejména máte-li zaměstnance), dává smysl založení s. r. o. 

Daň z příjmů u s. r. o.

Základní sazba daně z příjmů právnických osob v roce 2022 činí 19 % (nižší sazba daně se vztahuje na příjmy z investiční fondů a penzijních společností). Základní sazba daně z příjmu je pro s. r. o. o 4 procentní body vyšší, než 15% daň z příjmů pro OSVČ.

Dani z příjmů podléhá každý příjem. V praxi to znamená, že daníte zisk z činnosti s. r. o. (částku po odečtení výdajů od příjmů), a spadá sem třeba i příjem z pronájmu (např. vaše s. r. o. vlastní nemovitost, kterou částečně využívá a částečně pronajímá).

Zdaněním příjmů s. r. o. ale vaše daňové povinnosti nekončí. Pokud si jako společník svého s. r. o. vyplatíte podíl na zisku, stává se částka vaším příjmem a musíte jej zdanit daní z příjmů fyzických osob (již zmíněnou sazbou 15 %).

Stejně tak se nevyhnete dvojímu zdanění, pokud jste zaměstnancem vlastního s. r. o. a vyplácíte si mzdu. Z té jako zaměstnanec odvedete kromě 15% daně z příjmů také sociální a zdravotní pojištění, jako z jakékoliv jiné mzdy.

Jako OSVČ daníte své příjmy (po odečtení výdajů) jenom jednou. Ve společnosti s ručením omezeným vždy daní nejprve s. r. o. a poté fyzická osoba, která má ze s. r. o. příjem.

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty je daň ze zboží či služeb, které v rámci svého podnikání prodáváte.  U plátcovství DPH nerozhoduje, jestli podnikáte jako OSVČ, nebo jako s. r. o. Důležitá jsou jiná kritéria.

Plátcem DPH se můžete stát dobrovolně (musíte se registrovat), nebo jím jste povinně, pokud: 

 • váš obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhne 1 milion Kč,
 • nakoupíte během 12 po sobě jdoucích měsíců zboží z EU v hodnotě přes 326 000 Kč,
 • přijmete nebo poskytnete službu přes hranice (i mimo EU),
 • převezmete podnikání po zemřelém, který byl plátcem DPH. 

Výše limitu 1 milion Kč se bude s nejvyšší pravděpodobností od roku 2023 navyšovat na 2 mil. Kč.

U ročního milionového obratu (případně dvoumilionového od roku 2023) si dejte pozor na tři věci:

 • ‚‚Obrat za rok” neznamená obrat za kalendářní rok, ale obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců kdykoliv v průběhu kalendářního roku, takže třeba od března 2022 do února 2023. Jako podnikatel si proto každý měsíc hlídejte, kolik činí váš obrat za předchozích 12 měsíců.
 • Obrat znamená souhrn jakýchkoliv plateb, které v rámci svého podnikání přijmete nebo na ně vystavíte fakturu — a je jedno, jestli k úhradě faktury fakticky dojde. DPH jste povinni odvést i z neuhrazené faktury.
 • Do celkového obratu se počítají jak platby podléhající DPH, tak platby, které jsou od DPH osvobozeny. Z těch pak DPH neplatíte, ale na vznik povinného plátcovství vliv mají.

Pokud váš obrat překročí 1 mil. Kčn (resp. 2 mil. Kč od roku 2023), musíte to oznámit finančnímu úřadu do 15. dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém k překročení obratu došlo. Laicky řečeno: Pokud váš celkový obrat přesáhne stanovený limit v září, jste povinni se jako plátce DPH přihlásit do 15. října. Pokud to neuděláte, můžete od finančního úřadu dostat vysokou pokutu.

TIP: Chytré fakturační programy obrat hlídají za vás. Např. iDoklad vás na blížící se limit k registraci DPH předem upozorní a po každém přihlášení do aplikace vidíte, kolik jste za 12 předchozích měsíců vyfakturovali.

Silniční daň

Povinnost platit silniční daň vám vznikne ve chvíli, kdy ke svému podnikání použijete automobil. Nezáleží na tom, zda dotyčné auto vlastníte (vy nebo vaše s. r. o.). Silniční daň zaplatíte i tehdy, pokud proplatíte svému zaměstnanci cestovní náhrady za služební cestu, na kterou jel svým vlastním vozem. 

Silniční daň pro OSVČ a s. r. o. se nijak neliší, výše sazby daně se totiž počítá podle objemu motoru (u osobních automobilů) nebo podle počtu náprav a povolené hmotnosti u nákladních aut. 

Další daňové povinnosti pro s. r. o.

Podnikáte-li s pohonnými hmotami, alkoholem či cigaretami, budete jako podnikatel povinni odvádět státu také spotřební daň. Opět bez ohledu na to, zda podnikáte jako s. r. o. nebo jako OSVČ.

Stejně tak musíte zaplatit daň z nemovitosti, pokud vaše s. r. o. nějakou vlastní – tahle daň ale bude v porovnání s ostatními odvody bezkonkurenčně nejnižší.

Kde můžete jako společník s. r. o. na daních ušetřit?

Největší prostor k finanční úspoře se nabízí v oblasti daně z příjmů, zejména co se týká zisku z podnikání.

Pokud jste společníkem s. r. o., máte tři možnosti, jak si za svou práci platit:

 1. Vyplácíte si mzdu.
 2. Vyplácíte si podíl na zisku. 
 3. Vyplácíte si mzdu a k tomu podíl na zisku.

Pokud si vyplácíte mzdu, daníte ji jako jakýkoliv jiný zaměstnanec. Mzda podléhá jak dani z příjmů (15 % ze mzdy), tak povinnosti z ní hradit sociální a zdravotní pojištění. Sociální pojištění činí 31,5 % ze mzdy a zdravotní 13,5 % ze mzdy (část hradí zaměstnanec a část zaměstnavatel, což je ale v tomto případě totožná osoba).

Jestliže si jako společník s. r. o. vyplatíte podíl na zisku, zdaníte jej 15% daní z příjmů a tím vaše daňové povinnosti končí. Sociální a zdravotní pojištění z podílu na zisku neplatíte.

Podíl na zisku si ze společnosti s ručením omezeným můžete vyplatit pouze jednou ročně. Samozřejmě za předpokladu, že vaše s. r. o. vygeneruje dostatečný zisk – ten vám přesně stanoví vaše účetní závěrka. K vyplacení podílu na zisku potřebujete rozhodnutí valné hromady (pokud má s. r. o. více společníků), případně o tom rozhodnete jako jediný společník. Rozhodnutím valné hromady můžete rozdělit i nerozdělený zisk z minulých let. Rozhodnutí musíte mít písemně, ale na rozdíl od jiných rozhodnutí valné hromady nevyžaduje formu notářského zápisu.

Pokud byste si chtěli vyplatit podíl na zisku dříve, než po uzavření účetního období, můžete si vyplatit zálohy na podílu na zisku. Musíte však nejprve udělat mezitimní účetní závěrku.

Obě možnosti odměny ze s. r. o. se dají kombinovat – můžete si např. vyplácet nižší mzdu, než by bylo na vaší pracovní pozici obvyklé, a kompenzovat si to vyplacením podílu na zisku. To je běžné nastavení zejména v řadě začínajících s. r. o., kde se podnikání teprve rozbíhá a podnikatelé dělají vše pro to, aby minimalizovali náklady.

Hodily by se vám další podnikatelské tipy? Zkuste naši mini akademii, která je pro začínající podnikatele zdarma. Najdete v ní spoustu rad nejen z oblasti daní a účetnictví, ale dozvíte se také, jak správně sestavit svůj obchodní plán nebo jak si nepodrazit nohy hned na začátku podnikání špatnou cenotvorbou.

Související články

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 16
Přečíst článek

Co jsou to pohledávky a jak s nimi pracovat?

21. 02. 2024 4 minuty čtení 1
Přečíst článek