Datum publikace 11. 03. 2022 Sdílet článek

Nadměrný odpočet DPH: kdy vám finanční úřad vrátí peníze

Author Seyfor, a. s. 8 minut čtení 32
Náhledový obrázek
Pokud jste plátci DPH, může vám na základě daňového přiznání k DPH vzniknout nadměrný odpočet (nárok na vrácení peněz od státu). K tomu dochází, když součet DPH z přijatých zdanitelných plnění (nákupů) převýší DPH z uskutečněných zdanitelných plnění (prodejů). Přečtěte si, jak vratka DPH funguje a co všechno byste měli vědět.

Jak funguje vrácení DPH

Pokud jste plátci DPH a obchodujete s jinými plátci, můžete požádat stát o vrácení DPH uvedené na faktuře přijaté.

Podle zákona totiž může plátce DPH, který plnění přijímá (nakupuje zboží nebo služby), provést odpočet (nárok) na vstupu. Musí přitom však splnit podmínky pro uplatnění odpočtu DPH.

Jak určit výši nadměrného odpočtu nebo daňové povinnosti

Kromě nároku na uplatnění přijatých zdanitelných plnění (nákupů) však plátci v přiznání k DPH uvádějí také uskutečněná zdanitelná plnění (prodeje).

Jestli plátce DPH bude mít povinnost finančnímu úřadu daň odvést, nebo mu vznikne přeplatek (nárok na vyplacení nadměrného odpočtu), se dozví na měsíční nebo čtvrtletní bázi při podání daňového přiznání k DPH.

Pokud jste novým plátcem DPH, vaším zdaňovacím obdobím bude automaticky kalendářní měsíc. Přejít na čtvrtletní zdaňovací období můžete až od třetího roku po registraci za předpokladu, že váš obrat nepřesáhne za předchozí kalendářní rok deset milionů korun a nejste nespolehlivým plátcem či skupinou pro účely DPH,“ objasňuje daňová poradkyně Vladimíra Přibylová v mini akademii pro začínající podnikatele. 

Daň z přidané hodnoty se v účetnictví zachycuje v účtové skupině 34 – Zúčtování daní a poplatků, nejčastěji na účtu 343 – DPH

Schéma znázorňuje evidenci DPH v účetnictví. Nákupy zboží a služeb se evidují na straně MD a prodeje na straně D.

Zjednodušeně řečeno, pokud jako měsíční plátce DPH v daném měsíci více nakupujete, než prodáváte, vzniká vám tzv. nadměrný odpočet, tedy pohledávka za finančním úřadem. 

Zákon o DPH definuje nadměrný odpočet jako vratitelný přeplatek.

Jestliže máte součet DPH za prodané zboží a služby vyšší než součet DPH za nakoupené zboží a služby, vzniká vám tzv. vlastní daňová povinnost a musíte finančnímu úřadu odvést příslušný rozdíl DPH (výstup – vstup).

Příklad:
Jste měsíční plátce DPH a za leden evidujete pouze:

  • fakturu vystavenou za prodané výrobky ve výši 8 000 Kč bez DPH. DPH ve výši 21 % z této částky činí 1 680 Kč.
  • fakturu přijatou za nákup materiálu ve výši 10 000 Kč bez DPH. DPH ve výši 21 % činí 2 100 Kč.

To znamená, že vám při podání daňového přiznání za leden vznikne nadměrný odpočet DPH ve výši 420 Kč (2100 Kč − 1 680 Kč).

Kdy podnikatelům vzniká nadměrný odpočet

Může se stát, že vám za celou dobu podnikání nadměrný odpočet nevznikne ani jednou, případně výjimečně. Například tehdy, pokud v daném měsíci nebo čtvrtletí:

  • výrazně poklesnou tržby (prodeje), které nepřevýší náklady (nákupy),
  • plánujete koupit hodnotný majetek, ze kterého si uplatníte nárok na odpočet DPH při jeho nákupu.

Ale v některých případech nadměrným odpočtům dochází pravidelně, například pokud:

  • nakupujete zboží v základní 21% sazbě DPH, ale prodáváte ho ve snížené 12% sazbě,
  • poskytujete služby zejména plátcům DPH z jiných států EU nebo nakupujete české zboží a prodáváte ho do jiných států EU (případně zákazníkům mimo EU).

V takových situacích se OSVČ a firmy často registrují k DPH dobrovolně. Přečtěte si článek, který popisuje další situace, kdy se podnikatelům vyplatí stát se plátcem DPH.

Použití nadměrného odpočtu na nedoplatky starších daní

Před samotným vrácením vyměřeného nadměrného odpočtu bude finanční úřad zkoumat, zda nemáte starší nedoplatky na DPH a na jiných daních. Pokud existují, započítá finanční úřad nadměrný odpočet DPH na nedoplatek daně a vrátí vám jen rozdíl.

Finanční úřad má na vrácení DPH 30 dní

Nadměrný odpočet DPH vám finanční úřad automaticky vrátí do 30 dnů po jeho vyměření:

  • na bankovní účet,
  • poštovním poukazem
  • nebo v hotovosti (pokud jeho výše dosahuje vyšší částky než 1 000 Kč).

Pozor – lhůta 30 dní platí, pokud místo toho správce daně nezahájí kontrolu nebo postup pro odstranění pochybností.

Lhůta 30 dní se počítá od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání k DPH. Obecně od 25. dne následujícího měsíce po měsíci, za který se podává daňové přiznání. Zdaňovací období pak může být buď měsíční, nebo kvartální.

Například: 30denní lhůta pro vrácení nadměrného odpočtu (vratitelného přeplatku) za leden 2023 se začíná počítat od 25. 2. 2023.

Pokud daňový přeplatek dosahuje hodnoty nižší než 200 Kč, nevrátí vám ho finanční úřad automaticky, ani o něj nemůžete požádat samostatně. Pokud přeplatek částky 200 Kč nedosahuje, počítá se lhůta pro jeho vrácení až ode dne následujícího po dosažení této částky.

Příklad: Za zdaňovací období červenec 2023 vám vznikl nadměrný odpočet DPH ve výši 120 000 Kč a daňové přiznání jste podali 25. 8. 2023. Finanční úřad vyměřil automaticky tento přeplatek ke dni 25. 8. 2023 a do 30 dnů zašle uvedený nadměrný odpočet na váš bankovní účet.

Pozor – pamatujte, že pro finanční úřad je rozhodné datum odečtu z jeho bankovního účtu, nikoli připsání na účet plátce DPH.

Přeplatek někdy nedostanete zpět automaticky

U nadměrného odpočtu se v praxi často stává, že vám finanční úřad vratitelný přeplatek nevrátí automaticky. V některých případech vám pošle výzvu k odstranění pochybností o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti daňového přiznání.

Okamžikem doručení výzvy je zahájen postup k odstranění pochybností podle daňového řádu. K vyměření daně v tomto případě dochází až po skončení daňového postupu.

Výzvu vám finanční úřad zašle nejpozději do 30 dnů po lhůtě pro podání daňového přiznání. Takže v praxi se může stát, že jako měsíční plátce DPH už čekáte na připsání vratky DPH na bankovní účet, ale místo toho obdržíte výzvu od správce daně, který chce přezkoumat správnost vašich tvrzení v daňovém přiznání k DPH.

Vratka a dodatečné daňové přiznání

Pokud jako plátce DPH podáte dodatečné daňové přiznání, nemusíte žádat o vrácení přeplatku na dani. Finanční úřad vám ho vrátí automaticky. Tuto a další novinky přinesla novela daňového řádu od 1. 1. 2021.

Zavedla také zálohy na nadměrný odpočet DPH. Pokud správce daně zahájí kontrolu nebo postup k odstranění pochybností, díky zálohám se alespoň k části penězům dostanete ještě předtím, než padne finální rozhodnutí o vyměřené částce nadměrného odpočtu (platebním výměru). To má pozitivní dopad na řízení cash flow.

Detailní informace o zálohách na nadměrný odpočet najdete v metodickém pokynu Generálního finančního ředitelství.

Změna v odpočtech při nákupu aut

Od ledna 2024 se omezily odpočty při nákupech drahých aut na firmu. Zatímco dřív neplatil žádný strop a podnikatelé si na firmu mohli koupit i luxusní vůz, nyní mohou uplatnit odpočet maximálně 420 000 Kč. 

Podnikatelé si dál na firmu budou moci koupit jakékoliv auto, ale odpočet si uplatní jen z 2 milionů Kč na dané auto.

Pokud máte v DPH nejasnosti, obraťte se na prověřené odborníky, kteří vám pomůžou s daněmi, vedením účetnictví i daňovou evidencí. Nahlédněte do katalogu iDoklad pozitivních účetních.

Dejte si pozor na správnost údajů a nespolehlivé plátce

V běžném daňovém přiznání k DPH můžete uplatnit nárok na odpočet maximálně do 3 let od uskutečnění plnění. Výjimka s lhůtou 10 let platí jen v případě zhodnocení staveb, bytů a nebytových prostor. 

V registru plátců DPH si ověřte, jestli váš dodavatel není tzv. nespolehlivým plátcem DPH. V takovém případě totiž automaticky ručíte za případné nezaplacení DPH z uskutečněného plnění.

Přesvědčte se, že na daňovém dokladu jsou správně vyplněny všechny údaje. Přečtěte si, jaké údaje na daňových dokladech nesmí chybět. Pohlídejte si i správně vypočtenou daň.

TIP: Potřebujete vystavovat daňové doklady? Vyzkoušejte nejoblíbenější český fakturační program iDoklad.

Prokličkujte daněmi a dalšími nástrahy podnikání

Připravili jsme pro vás mini akademii, díky které se vyhnete nástrahám, které na vás číhají v začátcích podnikání. V akademii najdete přes 30 videí, kterými vás provedou ostřílení profíci.

Obsah lekcí mini akademie vznikl na základě průzkumu mezi podnikateli, kterých jsme se zeptali, co je při rozjezdu podnikání nejvíce trápilo.

Jako začínající podnikatelé máte vstup do akademie zdarma.

Související články

[Podnikání v invalidním důchodu] Vše, co potřebujete vědět, abyste se stále mohli realizovat

07. 05. 2024 20 minut čtení 1
Přečíst článek

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 23
Přečíst článek