Datum publikace 17. 01. 2022 Sdílet článek

Specifika faktury za hotové: seznamte se s limity i pravidly archivace

Author Seyfor, a. s. 4 minuty čtení 48
Náhledový obrázek

Když vystavujete svým klientům fakturu, obvykle dostanete platbu převodem na účet. Čas od času se ale můžete setkat i s platbou v hotovosti. Podívejte se proto, jaká jsou specifika takzvané faktury za hotové, kdy se stává daňovým dokladem a čím se liší od paragonu.

Jak často se setkáte s úhradou v hotovosti záleží především na oboru, ve kterém se pohybujete. Zatímco například u firmy vyvíjející mobilní aplikace budou platby v hotovosti výjimečné, provozovatelé autoservisu se s nimi setkávají denně.

Sami také můžete na faktuře určit způsob úhrady. Pokud tedy nějaký typ platby preferujete, přidejte tuto informaci na daný doklad.

blank

Na faktuře můžete určit také způsob úhrady. A stanovit, že má klient zaplatit fakturu v hotovosti.

Limit faktury za hotové

Pokud vystavujete fakturu s platbou v hotovosti, pamatujte, že fakturovaná částka nesmí přesáhnout 270 000 korun. Pokud je cena vašeho zboží nebo služeb vyšší, musí být úhrada bezhotovostní.

Ukládá vám to § 4 zákona č. 254/2004 Sb. Určuje maximální hranici hotovostní platby mezi jedním příjemcem a jedním poskytovatelem v jeden den.

U plateb v cizí měně musíte částku přepočítat na české koruny. A to podle směnného kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou pro den platby.

Cílem tohoto nařízení je omezit daňové úniky a zabránit legalizaci výnosů z trestné činnosti. Pokud uvedený paragraf porušíte, hrozí vám:

 • pokuta až 500 000 korun, pokud jste fyzická osoba;
 • nebo pokuta až 5 000 000 korun, pokud jste právnická osoba.

Jak pracovat s fakturou v hotovosti

S fakturou za hotové pracujete ve svém účetnictví jako s jakoukoliv jinou fakturou. Musíte ji tedy archivovat:

 • nejméně 3 roky od konce období pro podání řádného daňového přiznání, a to pokud jste neplátce DPH a uplatňujete výdaje paušálem nebo využíváte daňovou evidenci;
 • alespoň 5 let od konce účetního období, pokud jste neplátce DPH a vedete účetnictví;
 • minimálně 10 let od konce zdaňovacího období, pokud jste plátce DPH.

U plateb v hotovosti je vhodné vystavit také příjmový pokladní doklad. A to i v případě, že vám to zákon neukládá – tedy pokud vedete daňovou evidenci, případně uplatňujete výdaje paušálem.

Získáte tak lepší přehled o skutečných příjmech. Příjmový pokladní doklad totiž prokazuje úhradu, zatímco faktura za hotové označuje pouze danou pohledávku.

Zároveň vám tyto doklady usnadní prokazování příjmů při kontrolách z finančního úřadu.

Kdy je faktura za hotové daňovým dokladem

Specifická situace je u faktury v hotovosti, kterou vystavuje plátce DPH. V takovém případě se faktura stává daňovým dokladem.

Tato informace se musí objevit i v jejím označení. Tedy například: Faktura – daňový doklad.

I faktura za hotové musí obsahovat všechny náležitosti faktury od plátce DPH. Kromě jiného na ní musí být:

 • daňové identifikační číslo dodavatele (případně i odběratele – pokud jej má),
 • základ daně,
 • sazba daně
 • nebo výše daně.

Faktura v hotovosti vs. paragon

U plateb do 10 000 korun může plátce DPH fakturu za hotové nahradit zjednodušeným daňovým dokladem. Tedy paragonem.

Také ten musí nést jasné označení, že je daňovým dokladem. Například: Paragon – daňový doklad.

Oproti faktuře na něm nemusíte uvádět:

 • informace o kupujícím,
 • základ a výši daně
 • či cenu za jednotku.

Naopak musí obsahovat:

 • název prodávající firmy, nebo jméno a příjmení dodavatele zboží či služeb (u fyzické osoby);
 • sídlo nebo místo podnikání;
 • DIČ prodávajícího;
 • číslo dokladu;
 • označení dodaného zboží či služby;
 • datum vystavení;
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 • celkovou cenu (včetně DPH)
 • a sazbu daně.

Od faktury za hotové se paragon liší také momentem uhrazení. Zatímco fakturu obvykle vystavujete předem, paragon vydáváte až při převzetí platby.

Myslete na limity a pokladní doklady

Přestože má práce s fakturou v hotovosti určitá specifika, ve většině ohledů je stejná jako u ostatních faktur. Důležité je zejména:

 • pohlídat si výši faktury (maximálně 270 000 korun)
 • a při přijetí peněz vystavit pokladní příjmový doklad.

Podrobnější informace o fakturách a dalších účetních i daňových dokladech najdete v naší mini akademii pro začínající podnikatele. Doklady a práci s nimi vám v sérii videí představí zkušení účetní a daňoví poradci.

Podívejte se tedy, jak s fakturami pracovat.

Související články

[Podnikání v invalidním důchodu] Vše, co potřebujete vědět, abyste se stále mohli realizovat

07. 05. 2024 20 minut čtení 1
Přečíst článek

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 23
Přečíst článek