Karta prodejky

Prodej / Prodejky / tlačítko Nová prodejka

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Seznam prodejek

Novou prodejku vytvoříte pomocí tlačítka Nová IK_nova_polozka. Uložený doklad otevřete v seznamu poklepáním na jeho číslo nebo tlačítkem Upravit IK_upravit.

IK_upozorneni Tip: Novou prodejku založíte z kteréhokoliv místa aplikace i pomocí tlačítka IK_nova_karta_jakakoliv.

V nastavení si můžete nastavit Typ ceny a Sazbu DPH, která má být přednastavena na položkách. Toto nastavení je společné pro prodejky a vydané faktury.

IK_upozorneni Prodejka nepodporuje typ ceny „Jen základ“ pro přenesenou daňovou povinnost. Proto pokud budete mít v nastavení tento typ ceny zadán, do prodejek se bude nastavovat cena „Bez daně“.

Na kartě prodejky najdete následující pole:

IK_odrazka Prodejka č. – iDoklad číslo na prodejce dosadí podle konfigurace číselné řady v Nastavení. U nově vytvářeného dokladu můžete číslo editovat pomocí ikony tužky IK_upravit.

IK_odrazka Odběratel – do pole můžete vložit zákazníka uloženého v seznamu Kontaktů, nebo pomocí tlačítka IK_plus_modre založit kartu nového kontaktu – podrobný popis najdete zde. Vpravo od identifikačních údajů odběratele vidíte na prodejce barevnou ikonku, která označuje spolehlivost partnera. Najedete-li nad ni myší, iDoklad zobrazí bližší vysvětlení, podrobnosti najdete v nápovědě ke Kontaktům.

IK_odrazka Pokladní zařízení – toto pole se vám zobrazuje, pokud jste si v záložce EET nastavili režim EET. Vše o nastavení EET se dozvíte zde. Vyberte si zařízení (pokladnu), na které má být tržba zaevidována na EET.

IK_odrazka EET – pokud máte nastavený režim EET, je toto pole automaticky zatržené a po uložení prodejky se provede registrace na EET. Pokud nechcete prodejku z jakéhokoliv důvodu registrovat na EET, pole EET nechte nezaškrtnuté.

IK_odrazka EET status – na uložených dokladech se zatrženým polem EET se vedle tohoto pole nachází ikona EET. Tato ikona může být:

IK_eet_01 v případě, že registrace na EET proběhla úspěšně. Kliknutím na ikonu se zobrazí okno s údaji o registraci EET s možností stornovat tuto registraci.

IK_eet_02 v případě, že registrace dokladu na EET je stornovaná. Pokud necháte zatržené pole EET a doklad uložíte, automaticky se provede nový pokus o registraci na EET.

IK_eet_03 v případě, že doklad není registrovaný na EET. Při kliknutí se vynutí opakovaná registrace na EET.

IK_odrazka Číslo z externí pokladny – číslo je vyplněné pouze při importu z externího systému a nelze měnit.

IK_odrazka Vystaveno – iDoklad do tohoto pole standardně doplňuje aktuální datum. Podle potřeby ho můžete přepsat nebo vybrat z kalendáře.

IK_odrazka Popis – pro lepší orientaci v seznamu prodejek můžete do pole zapsat krátkou charakteristiku dokladu. Necháte-li pole prázdné, dosadí se popis z první vložené položky.

IK_odrazka Způsob úhrady – lze vybrat ze tří možností úhrady - Hotově, Kartou nebo Stravenkou. Přednastavena je úhrada Hotově. Je-li prodejka hrazena více způsoby, můžete využít pole Přidat úhradu, které vytvoří druhý řádek pro zadání úhrady. Celková částka úhrad se musí vždy rovnat celkové ceně prodejky. Nelze vytvořit neuhrazenou nebo částečně uhrazenou prodejku.

IK_upozorneni Pokud je zadán pouze jeden způsob úhrady, částka úhrady se doplňuje automaticky celkovou cenou prodejky. Pokud máte dva způsoby úhrady, je nutné tyto částky opravit tak, aby se jejich součet rovnal celkové částce dokladu.

Detail nově vytvářené prodejky

Detail nově vytvářené prodejky

Podrobnosti na prodejce

Pod popisem prodejky je k dispozici tlačítko IK_Vice_podrobnosti_zelene, určené k zadání nebo změně dalších, méně často editovaných údajů. Stejným tlačítkem oddíl opět zavřete.

IK_odrazka Měna, Množství, Kurz – na všechny prodejky se automaticky dosazuje Domácí měna zadaná v Nastavení firmy, v případě potřeby však můžete z roletové nabídky vybrat jakoukoliv cizí měnu. Aplikace po výběru měny načte denní kurz ČNB / ECB, který si můžete libovolně upravit.

IK_upozorneni Výběr měny také ovlivní nabídku položek, které přidáváte z Ceníku – do dokladu je totiž možné vložit pouze položky vytvořené v měně odpovídající měně prodejky.

IK_odrazka Poznámka – vaše interní poznámka k dokladu se na tištěném formuláři nezobrazí.

Podrobnosti můžete po editaci tlačítkem opět zavřít, jejich nastavení se uloží.

Položky prodejky

S položkami prodejky se pracuje stejně jako s položkami faktury. Lze je zadávat ručně, pomocí našeptávače nebo přidat z ceníku.

První položku máte v nové prodejce už nachystanou, stačí ji jen vyplnit. Další položky pak přidáte kliknutím na tlačítko Nový řádek umístěné pod položkou.

IK_pridat_polozku_z_ceniku Přidat položku z ceníku – tímto tlačítkem otevřete Ceník. Zde stačí zatrhnout všechny položky, které chcete prodat, a stisknout tlačítko Vybrat. Položky se hned objeví na prodejce, kde je můžete upravit (změnit cenu, počet, sazbu DPH i název). Ceník také můžete tlačítkem IK_smazat_cerny zavřít, aniž byste některou z položek vybrali.

IK_posouvani_polozek Přesunout – stiskem na toto tlačítko, jeho podržením a následným táhnutím myší můžete měnit pořadí položek na prodejce

IK_smazat_polozku_faktury Smazat – tímto tlačítkem položku ze seznamu odstraníte.

Chcete-li na položkách evidovat skladové pohyby z prodejky, je nutné položky přidávat vždy z ceníku nebo pomocí našeptávače. Skladový pohyb se vytvoří jen z položek, u kterých je na detailu prodejky vlevo ikona skladu. Po najetí kurzorem myši na tuto ikonu se zobrazí aktuální stav položky na skladě. V případě záporného stavu je ikona červená.

Výsledná cena dokladu

IK_odrazka Cena bez DPH / DPH / celkem – dole na prodejce vidíte celkový součet cen položek rozepsaný pro účely DPH. Ceny jsou uvedené v domácí měně. Při každé změně na položkách se částky hned přepočítají.

Ovládací tlačítka

IK_ulozit_modre_tlacitko Uložit – ať už vytváříte novou prodejku nebo opravujete stávající, provedené úpravy tímto tlačítkem uložíte, doklad současně zavřete a přesunete se do seznamu prodejek.

IK_tisk_sede_tlacitko Tisk – po stisku tlačítka se zobrazí náhled tisku prodejky a prodejka se uloží.

IK_export_do_PDF PDF – po stisku tlačítka se vygeneruje PDF a prodejka se uloží.

IK_zpet Zpět – prodejku zavřete bez uložení.