Prodejky

Prodej / Prodejky

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam Prodej

IK_skok_jinam Karta prodejky

Prodejka je jednoduchý prodejní doklad podobný faktuře. Obsahuje výčet prodávaných položek včetně jejich ceny a sazby DPH a nechybí ani možnost automatického výdaje ze skladu. Na rozdíl od faktury je však podstatně zjednodušený a je zcela uhrazený již v okamžiku vystavení. Prodejky nevstupují do daňových přiznání a výstupů pro DPH. Pomocí funkce Zaúčtováním prodejek však lze prodejky hrazené v hotovosti převést do souhrnných pokladních dokladů, které již do daňových přiznání vstupují.

IK_upozorneni Na prodejce nemusí být zadaný odběratel. Z toho důvodu lze prodejky používat pouze jako zjednodušené daňové doklady. Pokud budete potřebovat klasický daňový doklad, je nutné namísto prodejky vystavit fakturu.

Popis základních ovládacích tlačítek, společných pro všechny seznamy, najdete zde. Seznam prodejek obsahuje v záhlaví i další speciální ovládací tlačítka podobné jako jsou na seznamu faktur:

IK_odeslat Odeslat – prostřednictvím tlačítka Odešlete e-mailem všechny označené doklady.

IK_tisk Tisktlačítko nabízí tyto sestavy:

IK_odrazka_odsazena Prodejka – pro tisk musíte mít vybranou alespoň jednu prodejku. Pokud jich označíte více, vytisknou se všechny označené. Prodejky zaregistrované v EET se tisknou s povinnými údaji o EET.

IK_odrazka_odsazena Seznam prodejek – vytiskne se kompletní seznam všech prodejek. Pokud použijete filtr, nebo některé doklady v seznamu individuálně označíte, přehled bude obsahovat jen označené prodejky.

IK_soucet Součet – tlačítkem otevřete okno Statistika prodejek. Okno je rozděleno na čtyři záložky. V záložce Celkem vidíte součet cen dokladů rozepsaný podle sazeb DPH. Další tři záložky ukazují částky úhrad podle způsobu úhrady - hotově, kartou a stravenkou. Do statistického zpracování vstupují označené doklady, nebo celý zobrazený seznam. Pokud seznam omezíte filtrem, součtuje se jen zobrazený výběr, a to i v případě, kdy je vícestránkový.

IK_nastaveni Nastavení – tlačítkem se přenesete do záložky Nastavení prodeje, kde nastavíte číslování a další parametry prodejek.

IK_upozorneni Ze záložky Nastavení - Prodej se do prodejky přenáší Sazba daně a typ ceny. Prodejka ale nepodporuje typ ceny „Jen základ“ pro přenesenou daňovou povinnost. Proto pokud budete mít v nastavení tento typ ceny zadán, do prodejek se bude nastavovat cena „Bez daně“.

IK_zauctovani_prod Zaúčtovat prodejkyfunkce slouží k převedení prodejek do souhrnných pokladních a interních dokladů. Do pokladních dokladů se převedou prodejky hrazené plně nebo částečně v hotovosti. Do interních dokladů se převedou prodejky s úhradou kartou nebo stravenkou.

Při částečné úhradě v hotovosti se do pokladny převede poměrná část ceny prodejky. Stejně tak při částečné úhradě kartou nebo stravenku se do interních dokladů převede jen poměrná část ceny prodejky hrazená těmito způsoby.

Při převodu se sloučí položky prodejek do souhrnných dokladů podle pokladního zařízení (v případě prodejek hrazených hotově) a popř. podle odběratele. Vygenerované pokladní a interní doklady pak vstupují do daňových přiznání a kontrolního hlášení.

 

Tlačítkem Zaúčtovat prodejky zobrazíte okno, kde v části Výběr prodejek pro zaúčtování vyberete období, ve kterém byly vystaveny prodejky, které chcete převést do pokladny a interních dokladů. Dále v části Údaje pro generované doklady zvolíte datum, ke kterému budou pokladní doklady nebo interní doklady vytvořeny, popřípadě upravíte Popis a Členění DPH. Ve spodní části vidíte, kolik dokladů se vytvoří v jaké celkové částce.

Zaúčtování prodejek do pokladny

Zaúčtování prodejek do pokladny

IK_storno_prod Storno zaúčtování prodejek – tato funkce stornuje vytvořené pokladní doklady a z prodejek odstraní příznak zaúčtování. Při stornu zaúčtování budou do původního stavu navrácené všechny prodejky, které prošly zaúčtováním v jedné transakci spolu s touto prodejkou. Současně budou smazané dotčené vygenerované pokladní doklady.

IK_export_do_PDF Export do PDF – prostřednictvím tlačítka si vyexportujete vybraný doklad do PDF. Tlačítko naleznete v řádkovém menu vybraného dokladu.

 

Pro lepší přehled v prodejkách podléhajících EET se v seznamu prodejek zobrazuje u každé prodejky, která má zatržené pole EET, ikona EET. Podle barvy ikony ihned poznáte, zda je tržba zaregistrovaná. Ikona může být:

IK_eet_01  v případě, že registrace na EET proběhla úspěšně,

IK_eet_02  v případě, že registrace dokladu na EET je stornovaná,

IK_eet_03  v případě, že doklad není registrovaný na EET.

 

Filtrování seznamu

Při větším množství dokladů si můžete práci s prodejkami ulehčit vyfiltrováním těch, které potřebujete sledovat nebo zpracovat (tisknout, součtovat apod.). Filtr je umístěný pod ovládacími tlačítky.

IK_odrazka Pokladní zařízení – výběrem z nabídky je možné seznam prodejek omezit na doklady vystavené konkrétním pokladním zařízením.

IK_odrazka Vystaveno – seznam se dá omezit na prodejky vystavené v určitém období. Z roletové nabídky si můžete vybrat období nebo si v polích od-do zadat libovolný časový interval. Zvolené období se počítá včetně zadaného data, a pokud nastavíte jen jednu hranici, druhá část intervalu se bere jako neomezená. Tlačítkem IK_sipka_doprava volbu data potvrdíte.

IK_odrazka Hledaný textzapíšete-li do pole text nebo číselnou hodnotu, seznam se omezí na položky, které zadanou skupinu znaků obsahují ve sloupcích Číslo, Odběratel, Pokladní zařízení a Popis.

IK_odrazka Cena od-do – filtr naleznete ve více možnostech filtru, který otevřete šipkou IK_legenda_rozbalit. Uvedené cenové rozpětí upravíte snadno tak, že myší posunete hranice v grafu.

IK_odrazka Vymazat filtr – tímto tlačítkem zrušíte veškeré filtrování seznamu.

 

Ikonky označující stav prodejky

V seznamu vedle čísla prodejky vidíte jednoduché ikonky označující akce, které v souvislosti s dokladem proběhly. Umístíte-li nad ikonku kurzor, iDoklad zobrazí vysvětlení.

IK_exportovano Exportováno – doklad byl exportován do Účetního systému.

IK_exportovano_a_zmeneno Exportováno a změněno – doklad byl exportován a následně změněn.

IK_importovano Importováno – doklad byl importován z externího pokladního zařízení (např. Profiúčtenky).

IK_zauctovano Zaúčtováno – doklad byl převeden do pokladny