Datum publikace 01. 02. 2023 Sdílet článek

Máte jako OSVČ vedlejší činnost? Dejte si pozor na limity

Author Seyfor, a. s. 3 minuty čtení 172
Náhledový obrázek
Řada živnostníků i zaměstnanců si přivydělává prostřednictvím vedlejší činnosti. Víte ale, co taková činnost obnáší a jaké má zákonná omezení? Odpovědi naleznete v našem stručném průvodci.

Co je pro OSVČ vedlejší činnost?

Osoby samostatně výdělečné činné mohou dle českého zákona podnikat jako hlavní nebo vedlejší činnost. Primární rozdíl mezi těmito dvěma činnostmi spočívá především v tom, jak máte vyřešeno placení zdravotního a sociálního pojištění.

Hlavní činnost jako OSVČ vykonáváte tehdy, když máte podnikání jako jediný či převažující příjem. V takovém případě pro vás platí tzv. minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Jedná se o nejmenší možnou částku, kterou odvádí každý živnostník podnikající na hlavní činnost, a pro rok 2024 jde o 3 852 Kč (sociální pojištění) a 2 968 Kč (zdravotní pojištění).

Oproti tomu vedlejší činnost můžete vykonávat tehdy, když zdravotní a sociální pojištění platíte z jiné výdělečné činnosti. Nejčastěji se tak za vedlejší činnost považuje podnikání při hlavním pracovním poměru, případně podnikání starobních důchodců.

Konkrétně můžete coby OSVČ provádět vedlejší činnost tehdy, pokud splňujete jednu či více z následujících podmínek:

  • jste zaměstnanci a splňujete podmínky pro zdravotní a sociální pojištění (tj. platíte nemocenské pojištění a máte alespoň minimální mzdu),
  • pobíráte řádný, předčasný či invalidní důchod,
  • jste rodič pobírající rodičovský příspěvek nebo pomoc v mateřství,
  • pečujete o dítě mladší 10 let, které je závislé na péči (stupeň 2-4),
  • jste ve vojenské či civilní službě,
  • jste student mladší 26 let, který se připravuje na vykonávání budoucího povolání,
  • poskytujete nezprostředkovanou pěstounskou péči a pobíráte pěstounský příspěvek,
  • pečujete o nezletilé nezaopatřené dítě nebo máte dítě ve svěřenectví.

Detailněji podmínky rozepisuje §7 zákona 48/1997 Sb. Ve všech jím uvedených případech za vás zdravotní a sociální pojištění platí buď zaměstnavatel, případně stát.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Jak se na vedlejší činnosti počítají zálohy?

U zdravotního pojištění platí, že OSVČ na vedlejší činnosti zálohy neplatí a pojistné je uhrazeno za celý rok při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích. Výše pojistného se vypočítává jako 13,5 % z dosaženého zisku za daný rok.

Co se sociálního pojištění týče, pro OSVČ na vedlejší činnosti platí limit hrubého zisku. Ten je pro rok 2024 stanoven na 105 520 Kč za rok, tj. pokud je váš zisk nižší než tato hranice, sociální pojištění neplatíte vůbec. Naopak při překročení limitu je pro vás sociální pojištění povinné. V prvním roce podnikání zálohy neplatíte, v následujících letech pak odvádíte měsíční zálohy. Jejich minimální výše je u vedlejší činnosti pro rok 2024 stanovena na 1 413 Kč.

Usnadněte si podnikání s iDokladem

Při vedlejší činnosti přijde vhod jakékoliv usnadnění související administrativy. Online fakturační program iDoklad vám zde pomůže hned dvěma způsoby. Tím prvním je možnost správy veškerých vašich účetních dokladů v elektronické podobě a z jednoho místa. Vždy tak máte přehled o svých příjmech a výdajích, a například podklady pro daňové přiznání vygenerujete několika kliknutími.

Druhou vítanou pomocí pak je mini akademie – online soubor 30 videí o celkové délce 8 hodin, ve kterých se dozvíte mnoho užitečných informací z každodenní podnikatelské praxe. Pro začínající podnikatele je navíc vstup do mini akademie zcela zdarma.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 25
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 53
Přečíst článek