Datum publikace 10. 10. 2023 Sdílet článek

[Rozjezd podnikání při rodičovské] Vysvětlujeme důležitá pravidla pro OSVČ

Author Seyfor, a. s. 20 minut čtení 27
Náhledový obrázek
Před dítětem vám chodila klasická výplata od zaměstnavatele. Teď jste doma s potomkem, domácnost funguje a vy přemýšlíte nad podnikáním – kvůli přivýdělku nebo odreagování od rodičovských povinností. Sepsali jsme to podstatné, aby vám dráha OSVČ během rodičovské přinášela peníze i radost.

Na začátku si vyznačíme terén: v textu se zaměřujeme na lidi, kteří s podnikáním teprve začínají nebo se na to chystají (nikoliv pro ty, co už podnikali před narozením dítěte). Podnikáním rozumíme OSVČ (nikoliv s.r.o., DPP nebo DPČ). Vycházíme z pravidel platných v červenci 2023.

Aspekty podnikání formou společnosti s ručením omezeným vysvětlujeme v tomto článku >>

Rovnou přidáme i dobrou zprávu. Rodičovská dovolená je pro rozjezd podnikání ideální období. Pokud vám to péče o dítě umožní, máte jako OSVČ na vedlejší činnost několik výhod, např. první rok neplatíte zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Takže nejste pod takovým tlakem. Ale projdeme to postupně.

Co se v tomto průvodci dozvíte:

Základní terminologie

Běžně se setkáte se dvěma pojmy, které se často zaměňují, ačkoliv znamenají něco jiného:

 • mateřská dovolená: volno před a krátce po porodu, během kterého zaměstnankyně dostávají peněžitou pomoc v mateřství (asi ji znáte pod termínem mateřská a její výše závisí na předchozích příjmech),
 • rodičovská dovolená: volno od zaměstnavatele až na 4 roky, během kterých vám stát vyplácí rodičovský příspěvek (na jedno dítě 300 tis. korun, u vícerčat 450 tis. korun). 

Jako zaměstnanec na rodičovské dovolené (nebo dokonce na mateřské) můžete podnikat jako OSVČ.

 • OSVČ: osoba samostatně výdělečně činná. 

Tip iDokladu

Myslete na jedno omezení – pokud pobíráte rodičovský příspěvek na dítě, kterému ještě nebyly 2 roky, nesmí chodit do jeslí či školky více než 92 hodin měsíčně.

Mateřské a rodičovské z pohledu OSVČ se věnujeme v tomto textu >>

Kdo je to OSVČ na rodičovské

Pokud při rodičovské dovolené založíte živnost, podnikáte podle českých zákonů tzv. na vedlejší činnost (je to stejné jako u podnikajících důchodců nebo studentů). Ať už se jedná o matku, nebo otce na rodičovské, obvykle se pro OSVČ rozhodnou, aby:

 • zvýšili rodinné příjmy,
 • měli možnost seberealizace,
 • udrželi si kontakt s dřívější profesí
 • nebo se naučili něco nového.

PŘÍBĚH: „Už mě nebavilo řešit jen pleny.“

Martina Novotná založila během rodičovské dovolené projekt Akčné ženy, který pomáhá podnikavým ženám rozjet vlastní byznys.

Organizují eventy, radí v článcích a budují komunitu o více než 150 000 členkách. Faktury vystavuje v iDokladu a tím šetří spoustu času.

Martina Novotná

V čem podnikat při rodičovské

Nápad na podnikání často vzejde z vlastní zkušenosti nebo diskuzí s přáteli. Popřemýšlejte, jestli vám v nové roli rodiče na rodičovské něco chybí – služba, produkt nebo cokoliv dalšího. Protože jste v této situaci relativně krátce, využijte toho, že vidíte detaily, které ostatním unikají.

Pokud tápete, je rodičovská dovolená ideální období na zkoušení. Jelikož jste OSVČ na vedlejší činnost, neplatíte první rok zálohy na pojištění – stát vám tedy každý měsíc nevezme několik tisíc, bez ohledu na to, kolik si vyděláte.

Možná vám zvažování usnadní japonské ikigai, jednoduchá metoda, se kterou si ujasníte:

 • co vám jde,
 • baví vás to,
 • přináší to okolí něco užitečného
 • a dá se na tom vydělat.

Ideální je podnikat právě v ikigai, tj. oblasti průniku těchto sfér.

blank

Graficky zobrazené ikigai, odpovědi si můžete také rozkreslit do kruhů. Zdroj: Veškole.cz

Nebo se inspirujte naším článkem o odvětvích, ve kterých jde podnikat bez velké vstupní investice. Mámy a tátové se nejčastěji pouští do:

 • prodeje zboží přes e-shop,
 • rukodělné či výtvarné tvorby,
 • vaření, pečení a další gastronomie,
 • marketingu a sociálních sítí,
 • úklidu,
 • hlídání děti,
 • doučování (naživo i online),
 • drobných oprav nebo údržbářských prací,
 • poradenství.

V některých odvětvích může podnikat kdokoliv, jinde potřebujete speciální povolení – princip a příklady uvádíme níže.

Proč sestavit podnikatelský záměr

I když bude vaše živnost vedlejší a vnímáte ji jako přivýdělek, sestavte tzv. podnikatelský záměr – stručný dokument, ve kterém si ujasníte očekávání, cíle i rizika spojená s podnikáním při rodičovské.

Při přípravě podnikatelského záměru zodpovězte základní sadu otázek:

 • Proč by měl být o službu nebo zboží zájem?
 • Na jaký trh míříte a kdo je váš typický zákazník?
 • Komu bude konkurovat, v čem je konkurence lepší, kde má slabiny?
 • Jak budete službu poskytovat?
 • Jak bude fungovat výroba?
 • Kolik bude služba/produkt stát?
 • Jak se o vás dozví zákazníci?
 • Na kolik vyjde rozjezd živnosti a z čeho ho budete financovat?
 • Jak má vaše podnikání vypadat za rok, aby vám dávalo smysl?

Pokud odpovědi neznáte, pobavte se známými nebo bývalými kolegy. Svůj záměr můžete probrat i v oborové skupině na Facebooku – zkuste třeba [Fakturační poradna] iDoklad, kde najdete šikovné účetní nebo jiné podnikatele.

Detailněji se podnikatelskému záměru věnujeme v samostatném článku >>

blank

Vysoké ceny odradí, kvůli nízkým cenám málo vyděláte. Promyslete cenotvorbu, vrátí se vám to.

Jak nastavit ceny

Promyslete také, za kolik chcete prodávat zboží nebo svůj čas. Pokud cenu nastavíte nízko, příliš nevyděláte. Vysoké ceny zase mohou zákazníky odradit. Dejte si pozor na častou chybu lidí na rodičovské dovolené – jsou zvyklí věnovat spoustu času dítěti „zdarma“ a tento přístup pak promítají i do cenotvorby. Podnikatelům často podráží nohy, že:

 • do ceny zahrnou jen náklady na výrobu nebo poskytnutí služby, ale nepřidají zisk,
 • neurčí si, kolik chtějí řádově vydělat za měsíc, kvartál nebo rok,
 • špatně spočítají, kolik hodin za měsíc jsou schopní podnikání věnovat,
 • do ceny nezahrnou dny, jsou na dovolené, odpočívají nebo nemohou pracovat kvůli nemocnému dítěti,
 • opomenou započítat čas na přípravu, obchod, papírování a další neplacené práce, které mnohdy zaberou až třetinu produktivního času.

Doporučený postup pro stanovení hodinové sazby:

 1. Sepište měsíční náklady jako nájem, energie, pojištění, jídlo, oblečení, telefon, internet, benzín. Vynásobte je 12, ať víte, kolik potřebujete za rok.
 2. Přidejte částku, kterou pravděpodobně odvedete na pojištění a daních.
 3. Určete, kolik hodin týdně dokážete odpracovat – relevantní je doba, kterou vám někdo zaplatí. Vynásobte číslo počtem týdnů v roce.
 4. Vydělte roční náklady počtem „klientských“ hodin, které za rok odpracujete.
 5. Připočítejte 15–25 % na pokrytí neplacených aktivit.
 6. Výpočet vynásobte koeficientem, který odpovídá přidané hodnotě vaší služby/výrobku.
 7. A máte hodinovku. Ale pozor, je to hodinová sazba, při které netvoříte zisk. Proto ho k částce připočtěte, ať si něco vyděláte.

Pokud si teď zoufáte, že je v cenotvorbě příliš neznámých, máte pravdu. Cenotvorba není jednoduchá disciplína. Základní principy cenotvorby pro freelancery detailněji vysvětlujeme v tomto článku.

Jako rodič na rodičovské máte alespoň jistotu, že vám stát každý měsíc zašle na účet část rodičovského příspěvku.

Pokud chcete finance vzít opravdu od podlahy, přečtěte si, jak vypracovat kvalitní finanční plán >>

Chcete cenotvorbu pochopit ještě více?

Pravidla cenotvorby včetně příkladů, jak na aktivní řízení obchodu nebo třeba náležitosti smluv s klienty se dozvíte v mini akademii pro začínající podnikatele.

8 hodin srozumitelných videí od odborníků, pro začínající podnikatele, jako jste vy, zdarma.

Vyhněte se minám, které komplikují rozjezd živnosti.

blank

Většina komunikace se stát už dnes probíhá elektronicky. Jako OSVČ získáte automaticky datovou schránku.

Živnostenské oprávnění: proč ho potřebujete a jak ho získáte

Abyste mohli podnikat při rodičovské, potřebujete živnostenské oprávnění. Získáte ho na živnostenském úřadě a musíte splnit několik podmínek:

 • být plně svéprávní
 • a trestně bezúhonní (ve smyslu beztrestnost v oboru souvisejícím s podnikáním).

Když tyto všeobecné podmínky splníte, můžete mít volnou živnost. Existují však obory, které k získání živnosti vyžadují i vzdělání nebo praxi:

 • vázané živnosti (např. masér, projektant, optik…), 
 • řemeslné živnosti (např. instalatér, zámečník, truhlář, hodinář…)
 • nebo koncesované živnosti (např. silniční motorová doprava, lihovarník…).

Vzdělání i praxi však můžete nahradit s pomocí tzv. odpovědného zástupce – člověka, který se za vás zaručí a bude na vaši podnikatelskou činnosti dohlížet.

Zastaralou terminologií živnostenské oprávnění odpovídá živnostenskému listu. V praxi dnes OSVČ už nemají papírové listiny a vše je evidováno elektronicky.

Živnosti polopaticky i s příklady >>

Co potřebujete, aby vám úřad vydal živnostenské oprávnění?

 • vyplněný jednotný registrační formulář (stáhnete ho z webu Ministerstva průmyslu a obchodu),
 • občanský průkaz,
 • uhradit jednorázový poplatek (1 000 Kč osobně, 800 Kč, pokud to uděláte elektronicky),
 • doklady prokazující vaši kvalifikaci (jen pro vybrané „profese“),
 • výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu (pokud se sídlo vašeho podnikání neshoduje s adresou vašeho trvalého bydliště).

Do 5 pracovních dnů získáte IČ a vše potřebné k zahájení podnikání se objeví v živnostenském rejstříku. Pak můžete začít.

Připravili jsme detailní návod, jak získat živnostenský list >>

Automaticky vám stát zřídí datovou schránku, kterou využijete ke komunikaci s úřady – třeba při podávání daňového přiznání. Pár tipů k používání datových schránek:

 • Nezapomínejte na ni. 10 dnů po doručení úředního dokumentu do schránky stát předpokládá, že jste si zprávu přečetli. Proto si zapněte upozornění, s každou příchozí zprávou vám přijde avízo do e-mailu.
 • Archivujte důležité zprávy. 90 dnů po doručení se zaslaná zpráva smaže. Bohužel. Proto si ji stáhněte do počítače a uložte.
 • Nastavte si delší platnost hesla. Automaticky je platnost hesla nastavená na 90 dnů. V nastavení datovky ale můžete platnost prodloužit – zaškrtněte políčko „nastavit automatickou platnost hesla“.

Další tipy k datovým schránkám se dozvíte v tomto článku >>

Pokud se vám sníží poptávka nebo zjistíte, že nestíháte péči o dítě, můžete živnost pozastavit. Vyřídíte to přes datovou schárnku – na živnostenský úřad odešlete Jednotný registrační formulář. Zjistěte detaily o pozastavení živnosti.

Zdravotní a sociální pojištění

Jako OSVČ na rodičovské dovolené první rok neplatíte zálohy na pojištění. Neznamená to však, že se odvodům vyhnete. Platíte je ze skutečného zisku.

Příjem vs. zisk. Příjem je výdělek. Zisk je částka, která vám zbyde po odečtení všech výdajů souvisejících s podnikáním. Více se dozvíte v tomto článku.

Jak to funguje prakticky? Po prvním roce podáte přiznání k dani z příjmů a následně tzv. přehledy. Zdravotní pojištění doplatíte zpětně podle výše příjmů. Přesná částka se liší případ od případu. Pokud ale máte OSVČ jen jako přivýdělek, pravděpodobně odvedete částku v řádu stovek korun. Druhý rok už platíte měsíční zálohy. Výše zdravotního pojištění se počítá z příjmů za předchozí rok.

Sociální pojištění funguje jinak. Výše záloh se počítá ze zisku (ne z příjmu) a klíčové je, jestli je zisk vyšší než tzv. rozhodná částka. V roce 2023 činí 96 777 Kč. Pokud je váš zisk nižší, sociální pojištění neplatíte. Pokud vám živnost vynese víc, pojištění za první rok doplatíte a od druhého roku odvádíte zálohy podle zisku, minimálně 1 036 Kč měsíčně.

Vysvětlujeme, jak vyplnit přehled o příjmech a výdajích OSVČ >>

blank

Mámy i tátové mívají podnikání jako přivýdělek. Na daních platí spíše drobné.

Jak je to s daněmi, když podnikám při rodičovské dovolené

Základní pravidlo: když za rok vyděláte více než 50 000 Kč, podáváte daňové přiznání a odvádíte daň z příjmů.

Stát daní podnikatele na vedlejší činnost sazbou 15 %.

Výši dani určuje váš zisk. A pro ten je důležité, jak počítáte náklady. Buď zvolíte skutečné výdaje, nebo paušální výdaje procentem z příjmů. V čem se to liší? Když to zjednodušíme, tak:

 • u skutečných výdajů shromažďujete všechny nákladové faktury a účtenky související s podnikáním a pak je uvedete v přiznání k dani (odborně se tomu říká daňová evidence),
 • u paušálních výdajů snižujete obrat fixním procentem bez ohledu na skutečnou výši nákladů.

Paušální výdaje

 • 80 % u řemesel, zemědělství a lesnictví,
 • 60 % u ostatních živností (např. lektor, konzultant, chovatel, poskytovatel ubytování)
 • 40 % u činností, které nejsou živností (např. příjmy z autorských práv).

Jestli je pro vás výhodnější daňová evidence, nebo paušální výdaje, to záleží na jednoduchém pravidlu: Jsou vaše skutečné výdaje na podnikání vyšší než v případě paušálu? Pokud ano, vyberte si skutečné výdaje. Pokud ne, využijte paušálu.

Daňová evidence je zjednodušená forma účetnictví. Přesto vyžaduje hodně papírování. Pokud si zvolíte skutečné výdaje, doporučujeme spolupráci s účetním. Schopného účetního najdete v našem katalogu.

Jak na daňové přiznání, když jsem OSVČ na rodičovské

Daňové přiznání u OSVČ na vedlejší činnost (a neplátce DPH) nebývá komplikované.

 1. Potřebujete všechny vystavené faktury, sečtete částku a spočítáte, kolik jste si vydělali.
 2. Odečtete výdaje (procentem nebo spočítáte reálné výdaje).
 3. Vyjde vám základ daně, který si snížíte o různé slevy, a vyjde vám finální daň.

Návod na vyplnění daňového přiznání krok za krokem najdete tady >>

Jako OSVČ na rodičovské si daň můžete snížit o:

 • základní slevu na poplatníka,
 • slevu na manžela nebo manželku,
 • zvýhodnění na vyživované dítě do 26 let,
 • případně o slevu na invaliditu.

O daňových slevách máme na blogu samostatný článek.

Daňové přiznání podáváte do začátku května – přesný termín se každý rok liší. Protože máte jako OSVČ datovou schránku, vše řešíte online a vyhnete se cestě na finanční úřad.

Jak je to se zdaněním rodičovské? Váš rodičovský příspěvek se do příjmů za vedlejší činnost nezapočítává. Tudíž vyplácenou částku neuvádíte do daňového přiznání a zůstane vám celá. 

blank

Plátcovství DPH se vyplatí, pokud prodáváte zboží z Česka do ciziny.

OSVČ a daň z přidané hodnoty (DPH)

Ačkoliv se to při podnikání na vedlejší činnost děje jen zřídka, i při rodičovské se můžete stát plátcem DPH. Ze zákona se plátcem DPH stanete, pokud za 12 měsíců vyfakturujete částku vyšší než 2 mil. korun (zde vysvětlujeme změnu pravidel z roku 2022).

Plátcem se však můžete stát i dobrovolně. Vyplatí se vám to v situaci, kdy:

 • prodáváte především zákazníkům, kteří platí DPH,
 • nakupujete zboží v ČR a prodáváte ho do ciziny,
 • pořizujete drahý majetek.

Málokterý podnikatel řeší agendu DPH svépomocí. Raději si platí účetního nebo daňaře a věnují se činnostem, které dělají rádi. Pokud vás přesto zajímají základy fungování DPH pro OSVČ, tady jsme je vysvětlili.

Fakturace: typy dokladů, které vás neminou

Povinností každého podnikatele je fakturace. Nejčastěji se setkáte s dělením faktur na vydané (vystavujete je vy) a přijaté (vystavuje je váš dodavatel).

Oba typy faktur mají několik podkategorií, tady jsou 4 typy dokladů, se kterými se dříve nebo později určitě setkáte:

 1. Zálohovou fakturu použijete, když od zákazníka chcete část peněz předem. Zálohovka není účetním ani daňovým dokladem, takže ji nemusíte nikde evidovat a směle ji používejte jako nabídku svých služeb.
 2. Proforma faktura se podobá zálohovce. V tomto případě ale od zákazníka chcete předem celou částku.
 3. Řádná faktura, to je klasický doklad, který vystavíte po dokončení zakázky.
 4. Vyúčtovací faktura slouží k účetnímu vyrovnání zálohových a proforma faktur.

Zatímco ještě před pár lety velká část podnikatelů vystavovala faktury v Excelu, dnes už většina řeší fakturaci přes aplikace a fakturační programy. Když se ptáme uživatelů iDokladu proč, chválí si:

 • rychlost,
 • 100% soulad se zákony,
 • reprezentativní vzhled faktur
 • možnost vystavení faktury i z mobilu,
 • hlídání cashflow, automatické zasílání upomínek nebo archivaci dokladů pro potřeby daňového přiznání.

Neplátci DPH, kteří nevedou účetnictví, musí podle české legislativy archivovat faktury 3 roky. Tady se archivaci dokladů věnujeme detailně.

Ukázka vydané faktury – daňového dokladu

Příklad správně vystavené faktury. Zákazník ji uhradí i přes mobil s pomocí QR kódu. Ve fakturačním programu iDoklad takovou fakturu vystavíte za minutu.

Jak správně vystavit fakturu 

Uvádíme požadavky na fakturu od neplátců DPH, kteří nevedou účetnictví (do tého skupiny spadá nejvíc OSVČ na rodičovské dovolené). Na faktuře uveďte:

 • své jméno a příjmení,
 • sídlo (fakturační adresu)
 • a IČ.

Ostatní položky jsou doporučené:

 • sdělení „Nejsem plátce DPH“,
 • jméno, příjmení, sídlo a IČ svého odběratele,
 • slovní a číselné označení dokladu (např. Faktura 202301),
 • popis zboží nebo služby, za kterou fakturujete,
 • částka,
 • datum vystavení faktury,
 • datum splatnosti.

Situace, kdy fakturu vystavuje plátce DPH nebo podnikatel, který vede účetnictví, jsme vysvětlili v tomto článku >>

iDoklad usnadňuje vystavování faktur i tím, že stačí vyplnit IČ zákazníka a program automaticky doplní na fakturu jméno a IČ z veřejně dostupných databází.

Pokud budete někdy vystavovat doklad do zahraničí, uvádějte víc informací. Detaily zjistíte tady.

Faktura po splatnosti: jak reagovat

Pokud se peníze na váš účet nepřipíšou v den splatnosti faktury, připomeňte se. Úhradu faktur je potřeba hlídat a určitě neváhejte s upomínkami. Kdyby se váš zákazník dostal do problémů, je výhodné být mezi prvními, kteří se dožadují svých peněz.

Nespoléhejte se při podnikání jen na dobré slovo. Vysvětlujeme, jak je to se smlouvami >>

Doporučujeme, aby z textu upomínky bylo zřejmé:

 • kolik vám zákazník dluží,
 • datum splatnosti,
 • číslo faktury, ke které se platba váže,
 • sankce při zpoždění.

Zjistěte detaily o postupu, když se zákazník nemá k uhrazení faktury >>

První kroky: jak začít s podnikáním při rodičovské

Na závěr máme jeden návrh. Podnikání dokáže být jízda nahoru a dolů a přečtení několika článků vás ani zdaleka nepřipraví na všechno, co vás čeká.

Než se tedy vydáte pro živnostenské oprávnění, investujte ještě nějaký ten čas do další přípravy. Přihlaste se do mini akademie pro začínající podnikatele, ve které vám ti nejpovolanější odborníci srozumitelně vysvětlí důležité aspekty daní, fakturace nebo smluv. Čeká vás 8 hodin praktických videí plných příkladů. Zvládnete je postupně, když vaše dítě usne nebo si bude hrát na prolézačkách.

Vstup do mini akademie je zdarma. 

Vyhněte se chybám, které v podnikání dělají ostatní. Ušetříte spoustu času, peněz i energie.

Související články

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 16
Přečíst článek

Co jsou to pohledávky a jak s nimi pracovat?

21. 02. 2024 4 minuty čtení 1
Přečíst článek