Datum publikace 05. 08. 2022 Komentáře 0 Sdílet článek

Spočítejte si vyměřovací základ pro sociální a zdravotní pojištění

Author Seyfor, a. s. 5 minut čtení 20
Náhledový obrázek

Jako OSVČ musíte sami myslet na všechny povinné odvody. Kromě daně z příjmů je to zejména pravidelné placení záloh na zdravotní a sociální pojištění. K výpočtu výše záloh potřebujete znát svůj vyměřovací základ. Udělejte si jasno v tom, co to vyměřovací základ je a jak se počítá.

Vyměřovací základ OSVČ a daňový základ

Pojmy jako vyměřovací základ nebo daňový základ OSVČ spolu částečně souvisí, občas se ale pletou a zaměňují. Udělejme si v tom pořádek. Zatímco z daňového základu se počítá 15% daň z příjmů, z vyměřovacího základu se počítají odvody na zdravotní a sociální pojištění.

Daňový základ pro OSVČ je hrubý zisk, tedy rozdíl příjmů a výdajů. Pokud tento rozdíl podělíme dvěma, získáme vyměřovací základ. (V závěru článku najdete příklad i s výpočty.)

Fakturujete v iDokladu? Stačí se podívat do aplikace a hned vidíte svůj přehled příjmů, který potřebujete k vypočtení vyměřovacího základu. V iDokladu navíc můžete evidovat i své výdaje.

Měsíční vyměřovací základ pro platbu záloh

Abyste si mohli spočítat, kolik zaplatíte měsíčně na zálohách, vydělte si vyměřovací základ 12. Tím získáte měsíční vyměřovací základ. Zálohy pak jsou:

  • na zdravotní pojištění 13,5 % z měsíčního vyměřovacího základu,
  • na sociální pojištění 29,2 % z měsíčního vyměřovacího základu.

TIP: Čtěte, jak vypočítat zdravotní a sociální pojištění.

Zálohy platíte celý rok. Na jaře pak provedete zúčtování. Celkovou výši pojistného, kterou si spočítáte z vyměřovacího základu na základě vašich celkových zisků za uplynulý rok, porovnáte s již zaplacenými zálohami. Pokud jste na zálohách zaplatili víc, než je vaše roční pojistné, požádáte si o vrácení přeplatku, v opačném případě uhradíte nedoplatek.

Zúčtování se provádní odevzdáním Přehledu o příjmech a výdajích za minulý rok zdravotní pojišťovně a OSSZ. Lhůta je jeden měsíc od termínu podání daňového přiznání.

Minimální vyměřovací základ a minimální zálohy

Další důležitý pojem je minimální vyměřovací základ. Využijete jej pro vypočítání výše pojistného za první rok podnikání nebo v případě, že je váš vyměřovací základ příliš nízký. Platit totiž musíte alespoň minimální zálohy na pojistné – a ty se počítají z minimálního vyměřovacího základu.

Minimální vyměřovací základ se počítá z průměrné měsíční hrubé mzdy, která se každým rokem mění. Pro rok 2022 odpovídá 38 911 Kč. Minimální vyměřovací základ pak je:

  • pro zdravotní pojištění 50 % z měsíční hrubé mzdy – 19 456 Kč,
  • pro sociální pojištění 25 % z měsíční hrubé mzdy – 9 728 Kč.

Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu, tedy 2 627 Kč. Na sociální pojištění je 29,2 % z vyměřovacího základu, tedy 2 841 Kč.

Maximální vyměřovací základ je horní hranice

Existuje také maximální vyměřovací základ, který využívají podnikatelé s vysokými příjmy. Odpovídá 48násobku průměrné hrubé měsíční mzdy a omezuje se jím odvod na sociální pojištění. Pro rok 2022 je jeho hodnota 1 867 728 Kč. Pokud je váš roční vyměřovací základ vyšší, zálohy na sociální pojištění počítejte z maximálního vyměřovacího základu. Zdravotní pojištění zastropované není.

TIP: Čtěte více o sociálním pojištění pro OSVČ.

Příklad počítání vyměřovacího základu a záloh

Ukážeme si výpočet na příkladu. Honza je marketér s ročním ziskem 500 000 Kč. Pokud tuto částku podělíme dvěma, vznikne nám vyměřovací základ 250 000 Kč. Vydělením 12 pak získáme měsíční vyměřovací základ ve výši 20 833 Kč.

Vyměřovací základ je vyšší než minimální (pro zdravotní pojištění 19 456 Kč, pro sociální 9 728 Kč), proto budeme pro výpočet záloh používat tento vypočítaný vyměřovací základ podle reálných zisků. Honza bude měsíčně platit na zdravotní pojištění zálohu 2 812 Kč (13,5 % z vyměřovacího základu), na sociální pojištění 6 083 Kč (29,5 % z vyměřovacího základu).

Ročně tedy v zálohách zaplatí na zdravotním pojištění 33 744 Kč, na sociálním pojištění 72 996 Kč. Při podání daňového přiznání si na základě zisků za uplynulý rok vypočítá nový základ daně 540 000 Kč, vyměřovací základ tedy bude 270 000 Kč, měsíční vyměřovací základ 22 500 Kč. Roční výše zdravotního pojistného mu tedy vychází 36 450 Kč (13,5 % z ročního vyměřovacího základu 270 000 Kč) a sociálního 79 650 Kč (29,5 % z vyměřovacího základu).

Vzniká mu tak oproti zaplaceným zálohám nedoplatek (33 744 − 36 450 = − 2 706 Kč a 72 996 − 79 650 = − 6 654 Kč ), který musí s podáním Přehledu o příjmech a výdajích uhradit. Pro další rok se mu také navýší zálohy podle aktuálního vyměřovacího základu.

Potřebujete poradit s platbou záloh na pojištění?

S výpočtem vyměřovacího základu a záloh vám pomůže naše mini akademie, pro začínající podnikatele je vstup zdarma. Z více než 30 videí se dozvíte  vše o daních, účetnictví, fakturaci i cenotvorbě. To jsou oblasti, ve kterých podnikatelé nejčastěji chybují.

Související články

Co jsou to pohledávky a jak s nimi pracovat?

21. 02. 2024 4 minuty čtení 0
Přečíst článek

Založení neziskové organizace a specifika účtování

09. 02. 2024 5 minut čtení 3
Přečíst článek