Datum publikace 07. 08. 2023 Sdílet článek

[Podnikání v důchodu] Jediný průvodce, který jako OSVČ potřebujete

Author Seyfor, a. s. 19 minut čtení 23
Náhledový obrázek
Sepsali jsme pravidla pro ty, kteří zvažují podnikání v důchodu – nebo se do toho už pustili a potřebují ujistit, že nezapomněli na nic důležitého. Zjistěte, na co si dát pozor ze začátku, v čem se vaše situace liší od klasických OSVČ a jak podnikání nastavit, aby vám přinášelo peníze i radost.

Nejprve dvě důležitá upozornění: pravidla pro podnikání se v Česku často mění, v článku vycházíme ze stavu v květnu 2023. A když mluvíme o podnikání, myslíme tím OSVČ – nikoli s.r.o. nebo přivýdělek formou různých dohod o práci.

Pokud vás zajímá, jak je to s podnikáním na s.r.o., přečtěte si rovnou tento text >>

Kdo je to podnikající důchodce

Pokud pobíráte starobní důchod a zároveň máte aktivní živnost, jste podle české legislativy OSVČ na vedlejší činnost (stejně jako například podnikající studenti nebo matky a otcové na rodičovské). Nejčastější motivací k podnikání v důchodu bývá:

 • přivýdělek,
 • seberealizace
 • a pravidelný kontakt s lidmi.

Často je to kombinace více faktorů a z různých rozhovorů se seniory–živnostníky vyplývá, že se chtějí i nadále cítit užiteční.

V čem podnikat v důchodu

Podnikající senioři buď využívají své předchozí pracovní zkušenosti a znalosti, nebo si chtějí vyzkoušet něco úplně nového. Pokud patříte do druhé kategorie a nemáte jasno, pomůže vám s výběrem japonská metoda ikigai. Jedná se o jednoduchý nástroj, který identifikuje oblasti, ve kterých:

 • jste dobří,
 • máte je rádi,
 • jsou přínosné pro svět (chcete-li tak pro okolí)
 • a dá se na nich vydělat.

Průnikem je právě ikigai. Co zkusit podnikání právě v této oblasti?

blank

Graficky zobrazené ikigai, odpovědi si můžete také rozkreslit do kruhů. Zdroj: Veškole.cz

Pokud jste nastavením pragmatik a na sebepoznávání tolik nehrajete, sepsali jsme hned několik oblastí, ve kterých se dá podnikat bez velké vstupní investice. U pracujících důchodců to bývají např.:

 • řemeslné práce,
 • výtvarná či rukodělná tvorba,
 • hlídání dětí,
 • úklid,
 • drobné údržbářské služby jako hodinový manžel,
 • prodej na trzích,
 • poskytování ubytování,
 • gastronomie,
 • konzultace a poradenství,
 • online i offline doučování,
 • rozvoz jídla, objednávek či zboží.

Pamatujte taky na to, že některé činnosti nemůže vykonávat každý, protože vyžadují speciální povolení nebo dokonce koncesi – o živnostenském oprávnění a různých typech živností píšeme níže.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Podnikatelský záměr a cenotvorba

Do některých činností se můžete pustit rovnou. Pokud ale nechcete stavět na domněnkách, zaslouží si úvodní nápad promyslet. Doporučujeme ho rozpracovat do tzv. podnikatelského záměru. Je to jednoduchý dokument, který poslouží jako spolehlivý kompas vašeho podnikání. Ujasníte si v něm svá očekávání, cíle i rizika.

Jak na to? Vezměte prvotní myšlenku a přidejte k ní:

 • odůvodnění, proč by o službu nebo produkt měl být na trhu zájem,
 • kdo je typický zákazník a s čím mu vaše podnikání pomůže,
 • jaká je na trhu konkurence,
 • jak budete službu poskytovat,
 • případně jak nastavíte výrobu,
 • kolik to bude stát,
 • jak se o vás dozví zákazníci,
 • jak budete financovat rozjezd živnosti,
 • a časový harmonogram včetně důležitých milníků podnikání.

Z praxe víme, že mnohdy stačí s několika známými, příbuznými nebo bývalými kolegy probrat výše uvedené otázky. Vyslechnete si jejich názor a dáte dokument dohromady.

Detailněji se podnikatelskému záměru věnujeme v samostatném článku >>

Určitě se zamyslete také nad svoji cenou. Pokud ji tzv. podrazíte, příliš nevyděláte. V opačném případě vysoká cenovka zákazníky odradí. Při stanovení ceny za svou práci se vyhněte chybám, které podnikatelé dělají nejčastěji:

 • pokrývají pouze náklady na výrobu nebo poskytnutí služby, nepřičítají zisk (právě z něj si přilepšíte k důchodu),
 • dopředu si alespoň řádově nestanoví, kolik si chtějí za měsíc nebo rok vydělat,
 • nespočítají si, kolik hodin měsíčně jsou schopní podnikání věnovat,
 • zapomenou do ceny promítnout i dny, kdy jsou na dovolené nebo nepracují,
 • opomenou, kolik času zabere příprava, domlouvání zakázek, papírování a podobné neplacené práce (není výjimečné, že vám to zabere až třetinu „aktivního“ času).

Až budete počítat hodinovou sazbu, postupujte takto:

 1. Vyčíslete měsíční náklady (nájem, energie, pojištění, splátky půjček, jídlo, oblečení, léky, telefon, internet, MHD, pohonné hmoty atd.). Vynásobte je 12, ať víte, kolik potřebujete za rok.
 2. Myslete i do budoucna a počítejte s odvody na pojištění a daních.
 3. Stanovte, kolik hodin denně jste schopní odpracovat. Zajímá vás ovšem čas na zakázce, doba, kterou vám někdo zaplatí. Vynásobte číslo počtem dnů v roce.
 4. Vydělte roční náklady počtem „klientských“ hodin, které odpracujete za rok.
 5. Přidejte k výsledku alespoň 15–25 %, abyste pokryli neplacené aktivity.
 6. Zhodnoťte své know-how nebo co vaše služby/výrobky klientům přinesou. Promítněte to procentuálně do výpočtu.
 7. Tím máte hodinovou sazbu, při které jste na nule. Tzn. stále netvoříte zisk z podnikání. A ten musíte k částce přidat.

Pokud vnímáte živnost jen jako přivýdělek k důchodu, nemusíte být tak přísní (především v bodě 1 máte jistotu, že dostanete každý měsíc peníze od státu), určitě si ale dejte pozor, ať vám podnikání vydělává. Cenotvorba je složitá disciplína a důležité principy cenotvorby pro OSVČ vysvětlujeme v samostatném článku.

Pokud chcete finance vzít opravdu od podlahy, přečtěte si, jak vypracovat kvalitní finanční plán >>

Chcete jít ještě o kousek hlouběji?

Pravidla cenotvorby včetně příkladů, jak na aktivní řízení obchodu nebo třeba náležitosti smluv s klienty se dozvíte v mini akademii pro začínající podnikatele.

8 hodin srozumitelných videí od odborníků, pro začínající podnikatele, jako jste vy, zdarma.

Vyhněte se minám, které komplikují rozjezd živnosti.

Živnostenské oprávnění: k čemu je dobré a jak ho získat

Předpokladem podnikání jako OSVČ je živnostenské oprávnění. K jeho získání musíte určitě splnit všeobecné podmínky:

 • jste plně svéprávní
 • a trestně bezúhonní (beztrestnost je však úžeji vymezená, podmínku nesplníte, pokud jste byli pravomocně odsouzení za úmyslně spáchaný trestný čin, který souvisí s podnikáním).

Při splnění těchto podmínek, si můžete zřídit volnou živnost. Existují ale živnosti, pro jejichž získání musíte doložit i vzdělání nebo praxi:

 • vázané živnosti (masér, projektant, optik…), 
 • řemeslné živnosti (instalatér, zámečník, truhlář, hodinář…)
 • nebo koncesované živnosti (silniční motorová doprava, lihovarník…).

Pokud potřebný diplom nebo praxi nemáte, můžete využít tzv. odpovědného zástupce. To je člověk, který se za vás zaručí a bude na vykonávanou činnost dohlížet.

Oprávnění získáte na živnostenském úřadě (najdete ho jako odbor na radnici v místě svého bydliště).

Dříve se oprávnění podnikat jako OSVČ říkalo živnostenský list a každý podnikatel ho měl v papírové podobě. Dnes je to živnostenské oprávnění, vše je evidováno elektronicky, a pokud potřebujete prokázat, že jste OSVČ, dokládáte výpis z živnostenského rejstříku.

K získání živnostenského oprávnění potřebujete:

 • vyplněný jednotný registrační formulář (stáhnete ho z webu Ministerstva průmyslu a obchodu),
 • občanku,
 • uhradit jednorázový poplatek (1 000 Kč osobně, 800 Kč, pokud to uděláte elektronicky),
 • doklady prokazující vaši kvalifikaci (jen pro vybrané „profese“),
 • výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu (pokud se sídlo vašeho podnikání neshoduje s adresou vašeho trvalého bydliště).

Nejpozději do 5 pracovních dnů úředníci zanesou údaje do živnostenského rejstříku, přidělí vám IČ a můžete s podnikáním začít.

Připravili jsme detailní návod, jak získat živnostenský list >>

Od roku 2023 vám stát při rozjezdu živnosti automaticky zřídí i datovou schránku. Využijete ji k veškeré komunikaci s úřady, např. při podávání daňového přiznání nebo přehledů na zdravotní pojišťovnu.

Tady je pár tipů k používání datových schránek:

 • Nezapomínejte na ni. 10 dnů po doručení úředního dokumentu do schránky stát předpokládá, že jste si zprávu přečetli. Proto si zapněte upozornění, s každou příchozí zprávou vám přijde avízo do e-mailu.
 • Archivujte důležité zprávy. 90 dnů po doručení se zaslaná zpráva smaže. Bohužel. Proto si ji stáhněte do počítače a uložte.
 • Nastavte si delší platnost hesla. Automaticky je platnost hesla nastavená na 90 dnů. V nastavení datovky ale můžete platnost prodloužit – zaškrtněte políčko „nastavit automatickou platnost hesla“.

Další tipy k datovým schránkám se dozvíte v tomto článku >>

Živnost můžete kdykoliv pozastavit, třeba když se sníží poptávka, chcete si vzít dlouhodobé volno nebo onemocníte. Nejrychleji to zařídíte přes datovou schránku, přes kterou pošlete na živnostenský úřad vyplněný Jednotný registrační formulář. Přerušení živnosti je možnost, jak se zbavit povinností OSVČ na vedlejší činnost, a přitom nemusíte živnost rovnou zrušit. Detaily o pozastavení živnosti najdete v tomto článku.

Odvody: zdravotní a sociální pojištění

Běžně podnikatelé platí zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Vy jako pracující důchodce první rok zálohy neplatíte. To však neznamená, že se odvodům vyhnete. Akorát je zaplatíte až ze skutečného zisku.

Příjem vs. zisk. Příjem je váš výdělek. Zisk je výsledek vašeho hospodaření, tj. částka, která vám zbyde po odečtení všech výdajů souvisejících s podnikáním. Více se dozvíte v tomto článku.

Po prvním roce podnikání tedy podáte daňové přiznání a následně tzv. přehledy. Až na jejich základě zpětně doplatíte pojištění. Pokud máte podnikání jako přivýdělek, pravděpodobně na zdravotním pojištění odvedete částku v řádu stovek korun (nanejvýš nižší jednotky tisíc).

 • Výše zdravotního pojištění se počítá jako 13,5 % z vyměřovacího základu,
 • ten činí polovinu příjmů z podnikání po odečtení výdajů (k výdajům se v článku ještě dostaneme).

Od druhého roku podnikání už platíte měsíční zálohy na zdravotní pojištění. Jejich výše se počítá z vašich reálných příjmů za předchozí rok – tady máte velkou výhodu oproti podnikání na hlavní činnost, kdy se každý měsíc odvádí zálohy alespoň v minimální výši, ať už si něco vyděláte, nebo jste na nule.

U sociálního pojištění to funguje trochu jinak. Platby závisí na zisku (ne příjmu) a na tom, jestli je vyšší, nebo nižší než rozhodná částka (pro rok 2023 činí 96 777 Kč). Pokud tento limit za rok nepřekročíte, sociální pojištění vůbec neplatíte. Pokud je váš zisk vyšší, pojištění za první rok doplatíte – a od druhého roku platíte zálohy minimálně 1 178 Kč měsíčně.

O detailech zdravotního a sociálního pojištění pro pracující důchodce se dozvíte v samostatném textu >>

blank

Většina pracujících důchodců má živnost jako přivýdělek. Na daních zaplatí spíše drobné.

Odvody: daně

Pokud si za rok vyděláte více než 50 000 Kč, musíte podat daňové přiznání a odvést daň z příjmů. Výdělky na vedlejší činnost vám stát zdaní sazbou 15 %. Co to v praxi znamená? Sami si pro výpočet daně vyberete, jestli využijete skutečné, nebo paušální výdaje.

Zjednodušeně řečeno:

 • u skutečných výdajů shromažďujete veškeré účtenky související s podnikáním a náklady pak uvedete v daňovém přiznání – tento způsob uplatňování výdajů se nazývá daňová evidence,
 • u paušálních výdajů využijete fixní procento bez ohledu na skutečnou výši nákladů – konkrétní procento závisí na druhu živnosti).

Paušální výdaje

 • 80 % u řemesel, zemědělství a lesnictví,
 • 60 % u ostatních živností (např. lektor, konzultant, chovatel, poskytovatel ubytování)
 • 40 % u činností, které nejsou živností (např. příjmy z autorských práv).

Co se vám vyplatí víc, to se liší případ od případu. Pokud máte v podnikání jen minimum nákladů (např. pracujete na počítači, nenakupujete nic drahého), pravděpodobně se vám vyplatí paušální výdaje.

Nezaměňujte paušální výdaje s paušální daní. Režim paušální daně je způsob vykazování příjmů, který je relevantní pouze pro OSVČ na hlavní činnost.

Pokud se rozhodnete pro skutečné výdaje, musíte vést daňovou evidenci – zjednodušenou formu účetnictví. Pro většinu pracujících seniorů to však znamená hodně papírování. Proto agendu předají účetnímu.

Hledáte-li schopného účetního, najdete ho v našem katalogu >>

Výslednou daň si jako pracující důchodce můžete snížit o:

 • základní slevu na poplatníka,
 • slevu na manžela nebo manželku,
 • zvýhodnění na vyživované dítě do 26 let,
 • případně o slevu na invaliditu.

O daňových slevách máme na blogu samostatný článek.

Termín podání daňového přiznání se každý rok liší – bývá to začátek května. Díky zavedení datových schránek pro podnikatele vás už nečeká neoblíbený růžový formulář v papírové podobě. Vše vyřešíte (povinně) elektronicky.

Jak je to se zdaněním důchodu? Váš důchod se do příjmů za vedlejší činnost nezapočítává. Tudíž částku vyplácenou jako starobní důchod do daňového přiznání neuvádíte a zůstane vám celá. Podnikání v důchodu vám navíc symbolicky navýší vyplácenou penzi – za každých 360 odpracovaných dnů se vám výpočtový základ pro důchod zvýší o 0,4 %. O přepočítání si ale musíte zažádat.

I jako OSVČ na vedlejší činnost se můžete stát plátcem DPH – pracujícím seniorům se to neděje příliš často, protože limit pro povinnou registraci k DPH je stanovený na 2 mil. korun obratu za 12 měsíců. Jsou však situace, kdy se plátcovství DPH vyplatí i dobrovolně, např.:

 • vašimi zákazníci jsou zejména plátci DPH,
 • nakupujete zboží v Česku a prodáváte ho podnikatelům v EU (nebo zákazníkům mimo EU),
 • pořizujete drahý majetek,
 • nakupujete zboží či služby v základní sazbě DPH, ale prodáváte je se sníženou sazbou.

Agenda DPH si už vyžaduje specialistu – účetní nebo daňového poradce. Pokud se chcete zorientovat v základech, přečtěte si následující článek, který vás na DPH připraví.

Fakturace: s jakými typy dokladů se jako podnikající důchodce setkáte

Aby vám zákazník zaplatil, musíte mu vystavit fakturu. Běžně se faktury dělí na vydané a přijaté.

 • vydané faktury vystavujete vy,
 • přijaté vystavují dodavatelé vám.

Jak u vydaných, tak přijatých faktur se běžně setkáte hned se 4 typy dokladů:

 1. Zálohové faktury. Používají se, když podnikatel chce od zákazníka část peněz předem. Třeba u náročných nebo dlouhodobých zakázek. Zálohovka není účetním ani daňovým dokladem – laicky to znamená, že ji nemusíte evidovat a běžně se používá jako nabídka nebo výzva k platbě.
 2. Proforma faktury. Podobně jako zálohovky se proformy používají, když chcete peníze předem. V tomto případě ale chcete uhradit celou částku. Ani proforma faktura není účetním a daňovým dokladem – pokud by ji zákazník neuhradil, nemusíte ji stornovat.
 3. (Řádné) faktury. Klasický doklad, který podnikatel obvykle vystaví po dokončení zakázky. Její přesná podoba není zákonem stanovená, ale předpisy definují položky, která tam být musí (věnujeme se jim níže).
 4. Vyúčtovací faktury. Tyto doklady slouží k vyrovnání zálohových nebo proforma faktur.

Dříve se faktury vypisovaly ručně, část podnikatelů dnes vystavuje faktury v Excelu, většina ale fakturaci řeší přes fakturační program.

 • Je to rychlejší,
 • v souladu s legislativou,
 • reprezentativní,
 • pohodlnější, protože fakturu vystavíte i z mobilního telefonu,
 • a usnadňuje to i další podnikatelské aktivity jako přehled cashflow, zasílání upomínek, analýzu prodejů, předávání dokladů účetní nebo archivaci.

Jako pracující důchodci pravděpodobně nebudete plátci DPH a nepovedete klasické účetnictví. Přesto se na vás vztahují pravidla pro archivaci faktur – dělá se to kvůli kontrolám z finančního úřadu.

 • Pokud jste neplátce DPH bez účetnictví, archivujte faktury alespoň 3 roky.

Detailně se archivaci dokladů věnujeme v tomto textu >>

Ukázka vydané faktury – daňového dokladu

Příklad správně vystavené faktury – obsahuje všechny údaje a je přehledná. Zákazník ji uhradí i přes mobil s pomocí QR kódu (volitelná položka na faktuře). Ve fakturačním programu iDoklad takovou fakturu vystavíte za minutku.

Fakturace: jak vystavit fakturu správně

Opět si problematiku zúžíme, abychom vás nezatěžovali výjimkami – jako podnikající důchodce jste neplátce DPH a nevedete účetnictví. V takovém případě se vaše faktury pro české zákazníky neobejdou bez následujících údajů:

 • vaše jméno a příjmení,
 • sídlo, tj. fakturační adresa,
 • IČ.

Další zákonné povinnosti nemáte. Dobrá praxe ale velí, abyste na fakturu přidali i následující informace:

 • sdělení, že nejste plátcem DPH,
 • informace o svém odběrateli ve stejném rozsahu jako o sobě,
 • slovní a číselné označení dokladu (např. Faktura 202301),
 • popis fakturovaného zboží nebo služby,
 • částku,
 • datum vystavení faktury
 • a datum splatnosti.

Pokud jste plátce DPH nebo vedete účetnictví, náležitosti faktur jsou jiné. Srozumitelně jsme je vysvětlili v článku Co nesmí chybět na vašich fakturách.

Při podnikání se určitě setkáte s frází „fakturační údaje“. Pokud od vás dodavatel potřebuje fakturační údaje, jako OSVČ neplátce DPH mu pošlete jméno, sídlo a IČ. Při používání fakturační aplikace jako iDoklad stačí zaslat IČ – program si zbylé údaje sám doplní z veřejně dostupných rejstříků.

U faktur do zahraničí je potřeba uvádět i další informace, shrnuli jsme je v tomto článku.

Co dělat, když vám zákazník nezaplatil

Na papíře vypadá datum splatnosti jasně. V praxi se ale stává, že se peníze na účtu neobjeví. Někdy váš zákazník zapomene, někdy je to šlendrián, někdy dokonce úmysl. Uhrazení faktur si dobře hlídejte, a pokud platba nepřichází, nebojte se ozvat.

Možná vám není takové „doprošování“ příjemné, ale překonejte to a pošlete zákazníkovi upomínku. Kdyby se klient dostal do velkých problémů, je výhodné připomenout se mezi prvními.

Forma upomínky je na vás. Doporučujeme, aby z textu e-mailu bylo patrné:

 • kolik vám zákazník dluží,
 • datum splatnosti,
 • ke které faktuře se dluh váže,
 • jaká je sankce za zpoždění.

Pokud upomínky nepomohou, můžete využít tzv. předžalobní výzvy. Doporučený dopis na hlavičkovém papíře od advokáta většinou platbu uspíší.

Zjistěte detaily o postupu, když se zákazník nemá k uhrazení faktury >>

 

První kroky: jak podnikání v důchodu rozběhnout

Co si poslechnout odborníky z praxe, kteří vám na videu o podnikání vysvětlí první–poslední? Připravili jsme mini akademii pro začínající podnikatele, kde zjistíte další užitečné tipy k daním, fakturaci, pravidlům pro OSVČ nebo si poslechnete doporučení, jak získat zákazníky.

Během 8 hodin odhalíte miny, které v začátcích trápí snad všechny podnikatele v Česku. Srozumitelně, bez vytáček a kudrlinek. Pro začínající podnikatele je vstup do akademie zdarma.

Související články

[Návod pro OSVČ] Jak si vypočítat zdravotní a sociální pojištění nebo důchod

31. 05. 2024 5 minut čtení 25
Přečíst článek

Začátek podnikání OSVČ: co vás čeká v prvním roce

31. 05. 2024 6 minut čtení 53
Přečíst článek