Datum publikace 07. 05. 2024 Sdílet článek

[Podnikání v invalidním důchodu] Vše, co potřebujete vědět, abyste se stále mohli realizovat

Author Seyfor, a. s. 20 minut čtení 1
Náhledový obrázek
Zdravotně postižení mohou podnikat, aniž by přišli o důchod. Stačí mít potřebné znalosti a dovednosti a můžete si vydělávat tím, co vás baví a co vám vaše zdravotní omezení umožní. Přečtěte si, jaká platí pravidla a jaké výhody podnikání v invalidním důchodu přináší na rozdíl od OSVČ na hlavní činnost. Článek píšeme jako průvodce podnikání pro držitele průkazu TP, ZTP, ZTP/P a pro invalidní důchodce, kteří chtějí podnikat a budovat vlastní byznys. Vycházíme při tom z legislativy platné v březnu 2024.

Kdo je to podnikatel s průkazem ZTP/P

Zkratky TP, ZTP či ZTP/P se týkají průkazů osob se zdravotním postižením, které může být tělesné, duševní či smyslové a které omezuje pohyblivost či schopnost orientace člověka.

 • Nárok na průkaz TP má osoba se středně těžkým postižením hybnosti či orientace,
 • průkaz ZTP může mít osoba s těžkým postižením
 • a průkaz ZTP/P slouží osobě se zvlášť těžkým či úplným postižením a s potřebou průvodce.

Ani jeden z průkazů automaticky neznamená nárok na invalidní důchod a zároveň člověk pobírající invalidní důchod nemá automaticky tento průkaz. Zatímco invalidní důchod přiznává správa sociálního zabezpečení a vyplývají z něj dávky, průkaz pro osoby se zdravotním postižením vydává Úřad práce a slouží k prokazování zdravotních omezení a získání výhod či slev, aby se člověku lépe fungovalo ve společnosti.

Pokud máte některý z průkazů, ale nepobíráte invalidní důchod, nejspíš pracujete a můžete u toho i podnikat. Pak pro vás platí pravidla podnikání při zaměstnání. Nárok na slevy spojené s průkazem (píšeme o nich níže) pro vás také platí.

Ani pokud pobíráte invalidní důchod, nemusíte sedět doma se založenýma rukama. Stále máte prostor se realizovat, přivydělávat si – záleží jen na tom, co vám váš zdravotní stav umožní. Protože vaším hlavním příjmem je v tomto případě invalidní důchod, vaše podnikání bude vedlejší činnost (stejně jako u podnikajících starobních důchodců, studentů nebo rodičů na rodičovské). O svůj důchod nepřijdete, pro pobírání důchodu je rozhodující jen zdravotní stav, ne kolik si vyděláte.

V čem podnikat jako držitel průkazu ZTP/P

Při zakládání živnosti můžete využít své předchozí pracovní zkušenosti, nebo si vyzkoušet něco úplně nového. Pokud si nejste jistí, v čem byste se mohli uplatnit, vyzkoušejte japonskou metodu ikigai. Pomůže vám najít průnik oblastí:

 • ve kterých jste dobří,
 • máte je rádi,
 • jsou přínosné pro okolí
 • a zákazníci vám za ně zaplatí.

A to je přesně oblast, ve které můžete podnikat.

blank

Takto může vypadat ikigai, odpovědi si rozkreslíte do kruhů. Zdroj: Veškole.cz

Inspirovat se můžete také oblastmi, ve kterých se dá podnikat bez velké vstupní investice:

 • řemeslné práce či výtvarná tvorba,
 • prodej zboží na e-shopu,
 • konzultace a poradenství,
 • (influencer) marketing a sociální sítě,
 • online i offline doučování,
 • programování a vývoj webů či aplikací.

Záleží jen na tom, co vám váš zdravotní stav umožní. U některých činností si ale dejte pozor na to, že k nim potřebujete speciální povolení nebo koncesi. O živnostenském oprávnění a typech živností píšeme níže.

Jak začít podnikat? Pomůže vám podnikatelský záměr

Když si vyberete obor, ve kterém chcete podnikat, věnujte dostatečný čas důkladné přípravě. Pomůže vám sepsat si tzv. podnikatelský záměr. Obvykle má podobu stručného dokumentu, ve kterém si pro sebe shrnete očekávání a představy o svém podnikání. Zároveň si zmapujete příležitosti a rizika, upřesníte si cíle i zdroje financování.

Záleží na vás, jakou formu svému podnikatelskému záměru dáte. Nemá přesně danou podobu, vypadat může jako strukturovaný text na desítky stránek i jako přehledná lean canvas tabulka (nástroj pro modelování si vlastního byznysu). Formu vyberte podle toho, co vám vyhovuje, víc pozornosti ale věnujte obsahu a sepište si:

 • jakou službu nebo produkt nabízíte,
 • kdo a proč od vás nakoupí,
 • kdo je váš ideální zákazník a jaké segmenty klientů chcete oslovit,
 • jak se o vás klienti dozví,
 • jakou máte konkurenci, v čem jste lepší, v čem horší,
 • kolik bude vaše služba nebo produkt stát,
 • na kolik vás vyjde rozjezd podnikání a kde peníze získáte,
 • jak vysoké budou pravidelné výdaje,
 • jaká jsou možná rizika spojená s podnikáním.

Jak zpracovat podnikatelský záměr jsme detailně popsali v samostatném článku >>

blank

Šablony lean canvas tabulky najdete na internetu. Zdroj: The Business Model Analyst

Jak nastavit ceny při podnikání

Podnikání není jen o seberealizaci, ale také o výdělku. Aby se vám vyplatilo, musíte si správně nastavit ceny za své zboží a služby.

U cenotvorby můžete narazit i na další problémy. Podnikatelé obvykle dělají tyto chyby:

 • cenou pokrývají pouze náklady, nepřičítají k ní zisk,
 • nestanoví si předem, kolik chtějí měsíčně vydělat,
 • nespočítají si, kolik hodin měsíčně mohou podnikání věnovat,
 • nezapočítají do ceny dny, kdy nepracují (mají dovolenou, nebo jsou třeba nemocní),
 • neodhadnou, kolik času jim zabere příprava, administrativa nebo domlouvání zakázek či schůzek.

Vyhněte se jim a při výpočtu své hodinové sazby postupujte následovně:

 1. Spočítejte si měsíční náklady – své osobní i podnikatelské náklady včetně bydlení či pronájmu prostor, jídla, oblečení, drogerie, vybavení, dopravy, účtů za telefon, internet a další služby, ale i výdaje na vzdělávání či zábavu,
 2. Stanovte, kolik hodin měsíčně můžete věnovat klientské práci. Nezapomeňte na dny, kdy chcete mít volno a pracovat nebudete – ty si odečtěte.
 3. Jako vedlejší OSVČ nejspíš nebudete platit měsíční zálohy, takže pojištění i daně zaplatíte jednou ročně. Myslete na tyto výdaje a započítejte si odvody (o daních i pojištění si přečtete níže).
 4. Měsíční náklady vydělte počtem hodin, které můžete odpracovat pro klienty.
 5. K vypočtené hodinové sazbě přičtěte ještě 15–25 %, abyste pokryli neplacené aktivity jako administrativu a další.
 6. Pozor, tímto máte pokryté pouze náklady. Myslete i na svůj zisk. Zhodnoťte své znalosti nebo přínos, který vaše produkty a služby pro zákazníky mají, a navyšte podle toho cenu o několik desítek procent.

Pokud se do financí chcete ještě více ponořit, vypracujte si kvalitní finanční plán >>

Chcete jít ještě hlouběji?

Pravidla cenotvorby včetně příkladů, jak na aktivní řízení obchodu nebo třeba náležitosti smluv s klienty, se dozvíte v mini akademii pro začínající podnikatele.

8 hodin srozumitelných videí od odborníků pro začínající podnikatele, jako jste vy, zdarma.

Vyhněte se minám, které komplikují rozjezd živnosti.

Vstoupit do mini akademie zdarma

Jak získat živnostenské oprávnění a proč ho potřebujete

Pro podnikání s průkazem ZTP/P či v invalidním důchodu platí stejná pravidla jako pro jiné podnikatele – potřebujete živnostenské oprávnění.

Nejjednodušší je získat volnou živnost. Stačí vám na živnostenském úřadě doložit, že jste:

 • plně svéprávní
 • a trestně bezúhonní v oblasti související s podnikáním.

U dalších živností musíte doložit také příslušné vzdělání nebo praxi. Jde o:

 • vázané živnosti, kdybyste se chtěli stát třeba projektantem,
 • řemeslné živnosti, pokud byste se chtěli živit například jako truhlář či hodinář,
 • koncesované živnosti pro provoz cestovní kanceláře a podobně.

Variantou je také využít tzv. odpovědného zástupce, který se za vás zaručí a na vámi vykonávanou podnikatelskou činnost bude dohlížet.

Jakmile si vyberete živnost, kterou chcete a můžete vykonávat, musíte k tomu získat už zmíněné živnostenské oprávnění. Při tom postupujte následovně:

 • vyplňte jednotný registrační formulář (stáhnete ho z webu Ministerstva průmyslu a obchodu), případně ho za vás vyplní při osobní návštěvě živnostenském úřadě,
 • předložte občanský průkaz,
 • u vybraných profesí také doklady prokazující vaši kvalifikaci,
 • výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu (pokud bude sídlo vašeho podnikání odlišné od adresy trvalého bydliště)
 • a uhraďte jednorázový poplatek (800 Kč při zakládání živnosti elektronicky, nebo 1 000 Kč osobně).

Nejpozději do 5 pracovních dnů úředníci zanesou údaje do živnostenského rejstříku, přidělí vám IČ a oficiálně se stáváte podnikatelem.

Dříve se oprávnění podnikat jako OSVČ říkalo živnostenský list a každý podnikatel ho měl v papírové podobě. Dnes je to živnostenské oprávnění, vše je evidováno elektronicky, a pokud potřebujete prokázat, že jste OSVČ, dokládáte výpis z živnostenského rejstříku.

Podrobnější návod pro získání živnostenské oprávnění jsme sepsali v samostatném článku >>

Zdravotní a sociální pojištění u podnikatelů se zdravotním postižením

Pokud pobíráte invalidní důchod a zároveň podnikáte (nebo pokud máte zdravotní průkaz, pracujete a při tom podnikáte), jste vedlejší OSVČ, a tedy první rok neplatíte zálohy na sociální či zdravotní pojištění. Pojistné zaplatíte zpětně podle Přehledu o výši daňového základu OSVČ (dříve přehledu o příjmech a výdajích), který odevzdáváte měsíc po daňovém přiznání zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení.

Výše zdravotního pojistného se počítá jako 13,5 % vyměřovacího základu (který je polovinou daňového základu) a sociální pojištění jako 29,2 % vyměřovacího základu. Zatímco zdravotní pojištění platíte každý rok, sociální jen pokud máte zisk vyšší než rozhodná částka (pro rok 2024 činí 105 520 Kč – pokud podnikáte jen část roku, částka se poměrově snižuje, počítá se jako 1/12 pro každý měsíc).

V dalších letech podnikání už je možné, že zálohy platit budete. Výše měsíčních záloh se počítá podle výše příjmů z podnikání. Oproti podnikání na hlavní činnost se vás ale netýkají minimální zálohy – takže platíte opravdu jen tehdy, když máte vyšší příjmy. Výši přípradných záloh zjistíte poté, co vyplníte přehledové formuláře.

Daně a slevy na daních pro podnikatele ZTP/P

Jako každý podnikatel podáváte daňové přiznání a platíte daň z příjmů, pokud máte za rok příjmy vyšší než 50 000 Kč. I pro vás platí běžná sazba daně, která činí 15 %.

Výhodou jsou ale výrazné slevy na dani. Kromě základní slevy na poplatníka (30 840 Kč v roce 2024) máte podle svého zdravotního stavu nárok také na:

 • slevu na invaliditu 1. a 2. stupně – 2 520 Kč ročně,
 • rozšířenou slevu na invaliditu 3. stupně – 5 040 Kč ročně,
 • nebo slevu pro držitele průkazu ZTP/P – 16 140 Kč ročně.

Díky tomu může být vaše daň minimální, nebo dokonce nulová.

K odečtení slevy na dani musíte nejdřív spočítat výši daně – ze zisku, který je rozdílem příjmů a výdajů. Využít při tom můžete skutečné výdaje, nebo paušální výdaje procentem z příjmů:

 • Skutečné výdaje znamenají, že shromažďujete všechny přijaté faktury a účtenky související s podnikáním. Jejich hodnotu pak uvedete v daňovém přiznání.
 • U paušálních výdajů nepracujete s reálnou výší výdajů, ale použijete pro výpočet procenta daná zákonem podle druhu živnosti.
Paušální výdaje

 • 80 % např. u řemesel,
 • 60 % u ostatních živností (např. lektor či konzultant)
 • 40 % u činností, které nejsou živností (např. příjmy z autorských práv).

Při výběru přístupu se rozhodněte podle toho, které výdaje budou vyšší. Například pokud máte na své podnikání minimální náklady, vyplatí se vám paušální výdaje. Pokud máte skutečné výdaje vyšší, počítejte daně podle nich – v tom případě ale musíte vést daňovou evidenci, což je zjednodušená forma účetnictví.

S pojmem paušální výdaje se někdy plete paušální daň. Ta však znamená, že nepodáváte daňové přiznání a platíte jednotnou částku místo daně a pojištění. Do režimu paušální daně se jako OSVČ na vedlejší činnost přihlásit nemůžete (ani by se vám nevyplatila, protože byste si nemohli započítat slevy).

Jak na daňové přiznání

Celý postup placení daní a vyplňování daňového přiznání vypadá následovně:

 • Spočítáte, kolik jste si za minulý rok vydělali – podle vystavených faktur.
 • Odečtete výdaje – buď reálné podle dokladů o zaplacení, nebo procenta u paušálních výdajů.
 • Získáte základ daně, ze kterého spočítáte 15% daň.

Daň si můžete snížit o různé daňové slevy:

 • základní slevu na poplatníka,
 • slevu na manžela nebo manželku,
 • zvýhodnění na vyživované dítě do 26 let,
 • a hlavně o slevu na invaliditu.

Pokud váš příjem nepřekročí 68 000 Kč za zdaňovací období, může slevu na manžela či manželku s průkazem ZTP/P využít také váš manžel či manželka.

Přečtěte si podrobný návod na vyplnění daňového přiznání >>

Daňové přiznání musíte podat do 4 měsíců po skončení zdaňovacího období (pro OSVČ to bývá kalendářní rok), tedy do 2. května. Vyplníte ho za pár minut a na finanční správu ho pošlete elektronicky přes datovou schránku nebo portál MOJE daně.

Pokud byste si s podáním daňového přiznání nevěděli rady, nebo potřebovali pomoct s vedením daňové evidence, obraťte se na profesionální účetní. Schopného účetního najdete v našem katalogu. Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, odkládá se termín podání o další 2 měsíce, do 1. července.

Datová schránka pro každého podnikatele

Povinnost mít datovou schránku platí i pro podnikatele s průkazem ZTP/P nebo podnikající invalidní důchodce. Při zakládání živnosti na to nemusíte myslet, stát vám ji zřídí automaticky.

Výhodou datové schránky je, že vám usnadní a zrychlí veškerou komunikaci s úřady. Kromě podávání daňového přiznání a přehledů posíláte i dostáváte veškeré dokumenty od úřadů, zpětně snadno prokážete doručení dokumentů a úřady mají jistotu, že komunikují s vámi – na rozdíl od e-mailu, ve kterém se za vás může vydávat kdokoliv.

Pro používání datové schránky máme pár tipů:

 • Zapněte si e-mailové upozornění na novou zprávu, abyste nemuseli datovou schránku denně kontrolovat. Úřady totiž berou zprávu po 10 dnech od doručení jako vámi přečtenou, i kdybyste ji nečetli.
 • Archivujte důležité zprávy stažením do počítače, protože z datové schránky se doručená zpráva po 90 dnech smaže.
 • Nastavte si delší platnost hesla, abyste si jej nemuseli každých 90 dnů měnit (v nastavení datovky zaškrtněte políčko „nastavit automatickou platnost hesla“)

Další praktické tipy pro používání datových schránek jsme sepsali do samostatného článku >>

Kdy se podnikatel se ZTP/P stává plátcem DPH

Může se stát, že se i jako vedlejší OSVČ musíte stát plátcem DPH (daně z přidané hodnoty) – tato povinnost vám vzniká, pokud máte za posledních po sobě jdoucích 12 měsíců obrat přes 2 miliony korun.

Plátcem DPH se nicméně můžete stát i dobrovolně. Vyplatí se vám to zejména, pokud:

 • máte mezi zákazníky převážně plátce DPH,
 • nakupujete zboží v ČR a prodáváte ho do ciziny,
 • pořizujete drahý majetek
 • nebo nakupujete zboží v základní sazbě DPH a prodáváte je se sníženou sazbou.

Pokud se rozhodnete stát plátcem DPH (nebo se jím stát musíte), zaregistrujte se on-line přes aplikaci EPO, případně pomocí přihlášky na stránkách finanční správy. Automaticky se stanete měsíčním plátcem. To znamená, že do 25. dne v měsíci odevzdáte finančnímu úřadu přiznání k DPH. Od ledna 2024 platí dvě sazby DPH – základní 21% a snížená 12%.

Na rozdíl od daně z příjmů je DPH složitější agenda a většina podnikatelů si na ni najímá účetní, nebo daňového poradce. Může se vám ale hodit do problematiky proniknout a lépe se v ní orientovat – pak si přečtěte článek, ve kterém základy fungování DPH pro OSVČ vysvětlujeme.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Jednoduché vystavování faktur v programu

Kromě podávání daňových přiznání vás čeká ještě mnohem častější administrativa – fakturace, tedy vystavování faktur za vaše služby a produkty.

Vydané faktury (stejně jako ty přijaté) dělíme na 4 druhy:

 • Řádné faktury – běžný doklad, který vystavíte po dokončení zakázky. O její podobě si přečtete níže.
 • Zálohové faktury – vydáváte, když od zákazníka chcete část peněz předem (třeba u dlouhodobých zakázek), slouží jako výzva k platbě.
 • Proforma faktury – podobné jako zálohové faktury, využíváte je ve chvíli, kdy chcete uhradit celou částku.
 • Vyúčtovací faktury – slouží k vyrovnání zálohových a proforma faktur.

Podnikatelé obvykle vystavují faktury přes fakturační program, protože je to:

 • rychlé,
 • pohodlné,
 • v souladu s legislativou,
 • reprezentativní.

Díky programu máte také přehled o cashflow a o tom, jak se vašemu podnikání daří. Program automaticky zasílá upomínky neplatícím zákazníkům a snadno předáte doklady účetní. Zároveň je také archivujete – faktury musíte pro případnou kontrolu z finančního úřadu archivovat alespoň 3 roky. Pokud vedete účetnictví, doklady archivujete 10 let.

Vše o archivaci dokladů najdete v tomto článku >>

Jak správně vystavit fakturu

Pokud podnikáte v invalidním důchodu, obvykle jste neplátce DPH a nevedete účetnictví. Vystavení faktury je proto poměrně snadné – stačí, když na ni uvedete:

 • své jméno a příjmení,
 • sídlo (fakturační adresu)
 • a IČ.

Doporučujeme ale i následující údaje, které vám usnadní komunikaci s klienty i případnou kontrolu z finančního úřadu:

 • sdělení „Nejsem plátce DPH“,
 • jméno, příjmení, sídlo a IČ odběratele,
 • slovní a číselné označení dokladu (např. Faktura 202301),
 • popis zboží nebo služby, za kterou fakturujete,
 • částku,
 • datum vystavení faktury,
 • datum splatnosti.

Pokud využíváte fakturační program, většinu údajů vyplní za vás a vy máte jistotu, že na žádnou položku nezapomenete.

blank

Takto může vypadat správně vystavená faktura – obsahuje všechny údaje a je přehledná. Kromě toho zahrnuje QR kód pro snadné zaplacení mobilem. Ve fakturačním programu iDoklad takovou fakturu vystavíte okamžitě na pár kliknutí.

Složitější situace nastává, pokud jste plátce DPH, nebo vedete účetnictví. Co nesmí chybět na vašich fakturách jsme sepsali v samostatném článku. Specifická pravidla má i fakturace do zahraničí, kdy vystavujete faktury v cizí měně a například uvádíte čísla účtu v mezinárodním formátu, tzv. IBAN.

Jak si pojistit, aby vám zákazník zaplatil

Administrativa nikoho nebaví, ale je užitečná. Nikdy třeba nezapomínejte na uzavírání smluv a dělejte to ideálně písemně. Smlouvu můžete se zákazníkem nebo dodavatelem uzavřít přes e-mail, datovou schránku, pomocí aplikace, nebo ji poslat poštou či předat osobně.

Podrobně se uzavírání smluv věnujeme v následujícím článku >>

Ani uzavřená smlouva vám ale nemusí zaručit, že vám zákazník zaplatí včas. Pokud platbu nedostanete po datu splatnosti, pošlete dlužníkovi upomínku. Možná zákazník zapomněl, možná využívá toho, že se bojíte ozvat – tak se nebojte. Usnadní vám to opět fakturační program, ve kterém si můžete nastavit šablony a automatické odesílání upomínek. Nikdy tak nezapomenete na nic důležitého, tedy:

 • kolik vám zákazník dluží,
 • jaké je datum splatnosti,
 • číslo faktury, ke které se platba váže,
 • sankce při zpoždění.
Podnikat můžete v čemkoliv chcete. Vždy si ale pohlídejte všechny náležitosti a smlouvy uzavírejte písemně.

Podnikat můžete v čemkoliv chcete. Vždy si ale pohlídejte všechny náležitosti a smlouvy uzavírejte písemně.

Co když se v podnikání nedaří

O tom, jak se vám podnikání daří, vypovídá výsledek hospodaření. Spočítáte ho tak, že odečtete náklady od výnosů. Pokud výnosy převyšují náklady, jste v zisku. Nepleťte si výsledek hospodaření s příjmem – to je výdělek, od kterého teprve musíte odečíst náklady, abyste zjistili, jestli máte zisk.

Pokud se vám nedaří, nebo je podnikání nad vaše síly, nemusíte s ním úplně končit. Živnost můžete jen pozastavit a později zase obnovit, nebo definitivně zrušit – podle situace.

Podnikatelé využívají přerušení živnosti také ve chvílích, kdy:

 • se jim sníží poptávka,
 • jsou zrovna mimo sezónu své živnosti,
 • nebo když onemocní a nemohou delší dobu podnikat.

Přerušení živnosti musíte oznámit živnostenskému úřadu vyplněním změnového listu Jednotného registračního formuláře. Pošlete ho jednoduše přes datovou schránku.

Přerušení živnosti jsme věnovali celý článek >>

První kroky: začněte podnikat i v invalidním důchodu

Nyní máte rámcový přehled o tom, jaké výhody i jaké nástrahy vám podnikání přináší. Přesto než se do toho pustíte, věnujte se ještě chvíli přípravě. Natočili jsme pro vás sérii videí v celkové délce přes 8 hodin, ve kterých vám odborníci vysvětlí vše důležité a ukáží, jak funguje každodenní podnikatelská praxe. Vstup do této mini akademie máte jako začínající podnikatelé zdarma.

Vstoupit do mini akademie

Související články

[Podnikání při zaměstnání] Jak začít a na co si dát pozor

07. 03. 2024 17 minut čtení 23
Přečíst článek

Co jsou to pohledávky a jak s nimi pracovat?

21. 02. 2024 4 minuty čtení 1
Přečíst článek