Nastavení dokladů na EET

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam EET

Máte-li správně nastaveno EET, objevuje se vám v dokladech nové pole EET.

Na příjmových pokladních dokladech a prodejkách najdete pole EET v detailu dokladu vpravo nahoře. Je-li zatržené, doklad se po uložení automaticky zaregistruje na EET. Na tiskové sestavě pokladního dokladu a prodejky se pak tisknou povinné údaje o EET (jako např. FIK, BKP, datum a čas tržby, číslo účtenky, atd.).

Pole pro nastavení EET v detailu pokladního dokladu

Pole pro nastavení EET v detailu pokladního dokladu

Údaje o registraci v EET na tiskové sestavě pokladního dokladu

Údaje o registraci v EET na tiskové sestavě pokladního dokladu

IK_upozorneni Máte-li v iDokladu více pokladen, zobrazuje se pole EET jen na příjmových pokladních dokladech vystavených na ty pokladny, které jsou nastavené v některém zařízení pro EET. Zda je daná pokladna nastavená v pokladním zařízení pro EET poznáte podle zelené ikony, která je na řádku s danou pokladnou v Nastavení pokladen.

Ikona EET v nastavení pokladen

Ikona EET v nastavení pokladen

 

Ve vydaných fakturách, zálohových fakturách a dobropisech najdete pole EET v detailu dokladu v levé části pod Způsobem úhrady. Tyto doklady se přímo neregistrují na EET, registrují se až jejich hotovostní úhrady (úhrady hotově). Chcete-li, aby se úhrady těchto dokladů registrovaly na EET, je nutné mít pole EET v detailu dokladu zatržené.

Pole pro nastavení EET v detailu vydané faktury

Pole pro nastavení EET v detailu vydané faktury

Při přidávání úhrady hotově zvolíte Pokladní prodejní zařízení, na které má být tržba registrována na EET. Po uložení úhrady se provede automatická registrace tržby na EET.

 

Výběr prodejního zařízení při přidávání úhrady v EET

Výběr prodejního zařízení při přidávání úhrady v EET

IK_upozorneni U faktury, kterou nastavíte jako uhrazenou již při jejím vytváření (pole Uhrazeno je zatržené), vybíráte Pokladní prodejní zařízení v detailu faktury. Pole pro výběr pokladního zařízení se na faktuře objeví pod polem EET, jestliže je nastaven způsob úhrady Hotově.

Úhrada podléhající EET přidaná v detailu faktury

Úhrada podléhající EET přidaná v detailu faktury

K úhradě si vytisknete Stvrzenku k úhradě, která obsahuje všechny povinné údaje k EET. Stvrzenku vytisknete pomocí tlačítka Tisk v detailu úhrady nebo v seznamu faktur pomocí tlačítka Tisk a volby Úhrada.

Tisk stvrzenky k úhradě v EET

Tisk stvrzenky k úhradě v EET

 

Na všech uložených dokladech, které se registrují na EET - tj. příjmové pokladní doklady, úhrady faktur a prodejky se vedle pole EET objevují následující ikony EET:

IK_eet_01 v případě, že registrace na EET proběhla úspěšně. Kliknutím na ikonu se zobrazí okno s údaji o registraci EET s možností stornovat tuto registraci.

IK_eet_02 v případě, že registrace dokladu na EET je stornovaná. Pokud necháte zatržené pole EET a doklad uložíte, automaticky se provede nový pokus o registraci na EET.

IK_eet_03 v případě, že doklad není registrovaný na EET. Při kliknutí se vynutí opakovaná registrace na EET.

 

IK_upozorneni Ikony EET se pro větší přehlednost objevují také v seznamech pokladních dokladů, prodejek a úhrad. V seznamech faktur ikony EET nejsou, protože sama faktura se do EET neregistruje. Registruje se až její úhrada.

 

V zaregistrovaných dokladech nelze měnit údaje, které byly odeslány na EET (např. částku, sazbu DPH, datum, atd.). Nelze ani odpárovávat nebo párovat zaregistrovaný pokladní doklad na fakturu. Pokud chcete doklad editovat, je nutné nejdříve stornovat jeho registraci na EET. To provedete kliknutím na ikonu EET v detailu dokladu a stisknutím tlačítka Storno registrace. Po opravě a opětovném uložení se provede nová registrace dokladu na EET s opravenými údaji (za předpokladu, že po opravě zůstalo pole EET zatržené).

Storno registrace dokladu na EET

Storno registrace dokladu na EET

Při smazání dokladu, který je zaregistrovaný na EET se automaticky provede jeho storno na EET.