Postup pro nastavení EET

Domů  Předchozí  Další

 

IK_skok_jinam EET

Na záložce Nastavení - EET klikněte na zelené tlačítko vpravo nahoře Průvodce nastavením EET. V případě, že EET již máte nastavené a zadáváte další pokladní zařízení klikněte na zelené tlačítko Nové pokladní zařízení.

Průvodce má čtyři kroky:

IK_Odrazka_01 Základní nastavení: 

Zvolíte Režim EET, ve kterém budete evidovat tržby a zkontrolujete, případně zadáte vaše DIČ, pokud jej ještě nemáte vyplněno. DIČ je pro EET povinné i v případě, že jste neplátce DPH. Následně vše potvrdíte tlačítkem Pokračovat.

V případě, že už EET nastavené máte a zadáváte další nové pokladní zařízení, je tento krok automaticky přeskočený a vrátíte se na něj tlačítkem Zpět.

IK_upozorneni Tržby můžete evidovat v běžném nebo zjednodušeném režimu. V běžném režimu se doklad do EET odešle automaticky ihned po uložení. Po udělení výjimky (z důvodu nedostatečného pokrytí signálem v místě podnikání) lze tržby evidovat ve zjednodušeném režimu. Doklady pak není nutné odesílat ihned, ale nejpozději do 5-ti dní od uskutečnění tržby. Z důvodů, že se jedná o off-line režim, jej iDoklad nepodporuje a v tomto režimu jsou tržby odesílány okamžitě, stejně jako v běžném režimu.

Průvodce - základní nastavení

Průvodce - základní nastavení

IK_Odrazka_02 Pokladní zařízení:

IK_odrazka Typ – vyberte typ zařízení:

       IK_odrazka_odsazena Pokladna v iDokladuslouží pro použití v iDokladu

       IK_odrazka_odsazena Externí prodejní zařízení – slouží k propojení s externí aplikaci např. s Profi Účtenkou. Návod na propojení iDokladu s Profi Účtenkou naleznete zde.

IK_upozorneni Externí pokladní zařízení můžete pomocí PINu propojit s externí aplikací. PIN vygenerujete v detailu daného externího zařízení tlačítkem Generovat. PIN má omezenou dobu platnosti (5 minut).

IK_odrazka Označení – toto pole je povinné a slouží k označení zařízení pro EET. Může obsahovat číslice i písmena a musí být jedinečné.

Pro Externí pokladní zařízení obsahuje průvodce ještě pole:

IK_odrazka Název – vyplňte vlastní název zařízení

IK_odrazka Pokladna – vyberte pokladnu v iDokladu, ze které chcete registrovat doklady na EET

Průvodce - nastavení Pokladního zařízení

Průvodce - nastavení Pokladního zařízení

IK_Odrazka_03 Provozovna:

IK_odrazka Název – pro novou provozovnu vyplňte libovolný název. Pole je povinné.

IK_odrazka Označení z daň. portálu – pole je povinné, slouží k označení zařízení pro EET a musí být jedinečné. Může obsahovat číslice od 1 do 999 999 a musí odpovídat provozovně registrované na portále EET

IK_odrazka Adresa – vyplňte adresu provozovny: Ulici, PSČ, Město a Stát

Na další krok přejdete tlačítkem Pokračovat.

V případě, že už EET nastavené máte a zadáváte další nové pokladní zařízení, je v tomto kroku průvodce výběr Již existující provozovny (uložené v iDokladu) nebo zadání Nové provozovny.

Průvodce - nastavení Provozovny

Průvodce - nastavení Provozovny

IK_Odrazka_04 Certifikát - pomocí tlačítka Vybrat certifikát si ve svém počítači vyhledejte certifikát EET, zadejte heslo k certifikátu a klikněte na Uložit.

V případě, že už EET nastavené máte a zadáváte další nové pokladní zařízení, je v tomto kroku průvodce výběr Již existujícího certifikátu (uloženého v iDokladu) nebo zadání Nového certifikátu.

V případě, že vytváříte Externí pokladní zařízení je na výběr ještě možnost Nemám certifikát. Tuto možnost využijete v případě, že chcete pouze propojit iDoklad např. s ProfiÚčtenkou nebo když komunikace EET probíhá přes externí zařízení.

Průvodce - nastavení Certifikátu

Průvodce - nastavení Certifikátu

IK_upozorneni Informace o přihlášení do webové aplikace EET, získání certifikátu atd. se naleznete na adrese http://www.etrzby.cz/cs/podnikatel-firma.

 

Po uložení se automaticky provede test komunikace s EET, který odešle testovací příklad s využitím nastavení daného zařízení pro EET a oznámí výsledek. Pokud test dopadne úspěšně, zařízení je připraveno k používání v EET. Nyní můžete začít vystavovat doklady.

IK_upozorneni Test můžete provést i později pomocí tlačítka Test EET, které najdete v menu na řádku u každého zařízení.